Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace                                                                    Č.j.: 49/22

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon/fax: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

Web MŠ: www.msjak.cz


INFORMACE K PROVOZU MŠ – LEDEN 2022 – SRPEN 2022

Informace sestavila ředitelka MŠ.


Poděkování

Děkujeme všem rodičům a zákonným zástupcům dětí

 • za spolupráci při zjišťování docházky dětí do MŠ. Docházka se zjišťuje pro potřeby kuchyně na dny, kdy se předpokládá velké snížení počtu dětí vzhledem k prázdninám či státním svátkům. Pomáhá nám to v plánování provozu MŠ.

 • že dodržujete aktuální daná nařízení a v prostorách MŠ např. nosíte respirátory

 • za účast na akci ,,Dýňování“ a ,,Mikulášská stezka 2021“

 • za spolupráci při sbírce pro Psí útulek v Lysé nad Labem


Vánoční svátky

Místo vánočních besídek, které jsme vzhledem k opatřením nemohli zrealizovat, a jako poděkování rodičům, rodinným příslušníkům a zákonným zástupcům, děti na svých třídách připravily krátká pásma, která vám byla zaslána buď prostřednictvím WhatsAppu nebo úschovny. Věřím, že vás potěšily i dárky a přáníčka, která pro vás děti vyrobily. Malou náplastí pro děti byl ,,Ježíšek“, který na každou třídu nadělil nové hračky.

Protože jsme s dětmi chtěli udělat radost i těm, kdo jsou o Vánocích sami, vyrobili jsme spoustu přáníček a dárků i pro babičky a dědečky, a děti, které leží na hematologické klinice v Motole. Více v článku ve Zpravodaji č.1 2022 – ,,Jak jsme rozdávali radost a lásku“.


Organizace provozu MŠ

Omezení provozu

Bude zjišťována docházka:

 • vzhledem k pololetním prázdninám na 4.2.2022 (s podpisem)

 • vzhledem k jarním prázdninám, které jsou hlášeny od 7.2.2022 do 11.2.2022, se bude zjišťovat docházka na celý konkrétní týden (s podpisem) – nahlaste do 31.1.2022

 • vzhledem k velikonočním prázdninám, které jsou hlášeny na 14.4.2022 se bude zjišťovat docházka na tento den (s podpisem)

Případné změny včas oznámíme.


Přerušení a omezení provozu v měsících červenec a srpen 2022 je plánováno takto:

MŠ J.A.Komenského 1586:

 • od 4.7.2022 do 29.7.2022 bude MŠ J.A.K. uzavřena:

 • provoz pro vás zajistí MŠ Rumunská na základě vaší žádosti o přijetí k prázdninovému provozu – bude včas vyvěšeno, řeší MŠ Rumunská

 • od 1.8.2022 bude naše MŠ v provozu:

 • od 1.8.2022 do 26.8.2022 bude probíhat omezený provoz pro přihlášené děti z MŠ J.A.K a MŠ Rumunská

 • Od 29.8.2022 bude provoz pouze pro přihlášené děti z MŠ J.A.K.

 • nahlaste do 3.6.2022

Školní rok končí 30.6.2022. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.7.2022 do středy 31.8.2022. Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1.9.2022.


Zájmové aktivity dětí

Zájem o kroužky ve 2. pololetí nahlaste příslušným lektorkám:

 • Dobrodružství s Harrym Potteremve 2. pololetí neproběhne

 • Koumáci v akcive 2. pololetí neproběhne

 • Kroužek Přípravka na školu „PŘEDŠKOLÁČEK“ve 2. pololetí neproběhne

 • Kreativní cvičení - vede paní učitelka Petra Potůčková, DiS.

 • Hrátky se slovíčky - vede paní učitelka Petra Potůčková, DiS.

Kroužky budou probíhat do 4/2022.


Škola v přírodě pro předškolní děti ze tříd A2, B1, B3 a C1

 • je plánována v Hotelu ,,U Loubů“, Tři Studně v termínu od 27.5.2022 do 3.6.2022.

 • Zájem o ŠvP nahlaste na svých třídách do konce dubna. Schůzka k ŠvP proběhne v květnu.

 • Organizací je pověřena paní učitelka Lenka Keprtová – třída A2.

 • Na ŠvP pojedou učitelky – Lenka Keprtová, Kateřina Jindřichová, Petra Potůčková, DiS. a Bc. Denisa Mrázová, DiS.

 • Celá částka se bude platit na účet MŠ v květnu 2022. Odhad je 4500,- Kč.


V MŠ probíhají

 • divadelní představení a další akce – je vždy vyvěšeno.

 • Třídy pořádají návštěvy Městské knihovny, Muzea a dalších institucí ve městě.

 • Děti se účastní výtvarných soutěží.

 • Proběhne jarní fotografování dětí a třídtermín bude včas oznámen

 • Společné výlety a výlety tříd. Rodiče jsou včas informováni učitelkami na svých třídách. Rodiče vždy potvrdí účast na výletu podpisem. Doprava je zajištěna autobusy s pásy.

 • V rámci Šablon III probíhají projektové dny v MŠ a projektové dny mimo MŠ.


Zápis do ZŠ a odklad školní docházky

Zápis do ZŠ proběhne v dubnu. ZŠ včas oznámí termín zápisu.

Rodiče, kteří uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, by měli mít potřebné podklady vyřízeny k datu zápisu. Odklad nahlásíte u zápisu v ZŠ.

Vzhledem k dlouhým objednacím dobám v poradnách prosíme zákonné zástupce , aby se do poradny objednali a informovali o odkladu učitelky na svých třídách a ředitelku MŠ.

 • Paní učitelky Vám před návštěvou poradny připraví zprávu z MŠ.

 • Pro nahlášené děti připravím podklady pro pokračování v docházce dítěte do MŠ J.A.K.

V MŠ je nutné předat nejpozději do 29.4.2022.:

 • doporučení odkladu vystavené pedagogicko-psychologickou poradnou

 • zprávu z vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou – zpráva obsahuje informace o způsobu práce s dítětem a doporučená opatření

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vystavené ZŠ

 • Vše potřebné předejte ředitelce MŠ V případě, že tak neučiníte, bude při zápise pro školní rok 2022/2023 vaše místo v MŠ obsazeno novým dítětem.

 • Dále na třídách nahlaste, zda má někdo zájem o předčasný nástup dítěte do ZŠ.


Zápis do MŠ proběhne 4.5.2022 a 5.5.2022

 • s tím související informace budou včas oznámeny ve Zpravodaji Města Čelákovice a na hlavních nástěnkách MŠ a na webu MŠ: www.msjak.cz


Třídní fond a osobní potřeby

 • Na druhé pololetí vybíráme částku 300,- Kč do třídního fondu.

 • Na druhé pololetí vybíráme osobní potřeby – kapesníky – balení po 10 ks a balení krabice


Informace o MŠ naleznete na webových stránkách – www.msjak.cz


V Čelákovicích, 18.1.2022, Hana Henyšová, ředitelka