Rozhodnutí o přijetí 2023/2024

Odoo • Text a Obrázek

Zpětvzetí žádosti 

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586,

příspěvková organizace


Č.j.: 215/23

ZÁPIS


Pro školní rok 2023/20 24

proběhne ve dnech

03.05. a 04.05. 2023


v době od 8:00 do 16:00 hod.

v ředitelně mateřské školy.

----------------------------------------------------

Č.j.: 226/23

Formuláře k zápisu


  • Jsou ke stažení na webu mateřské školy


  • Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout v MŠ ve dnech 03. – 05.04. 2023

  • od 7:00 do 8:30 hod. u hospodářky MŠ na pavilonu C

  • od 14:30 do 16:15 hod. ve třídě C1 na pavilonu C


  • V případě potřeby vám bližší informace podá emailem ředitelka MŠ


  • Při podání žádosti se řiďte doporučeným postupem mateřské školy.


V Čelákovicích, 24.03. 2023, Hana Henyšová, ředitelka

Připravili jsme pro vás DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ virtuálně - odkaz na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xasHyQc_SKo


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 173/23


Informace k provozu MŠ

Letní prázdniny


MŠ J.A.K. bude v provozu od 03.07. 2023 do 28.07. 2023

  • Od 03.07. 2023 do 28.07. 2023 bude probíhat omezený provoz

pro přihlášené děti z MŠ J.A.K. a MŠ Rumunská


MŠ J.A.K. bude uzavřena od 31.07. 2023 do 25.08. 2023

  • provoz pro vás zajistí MŠ Rumunská na základě vaší žádosti o přijetí k prázdninovému provozu – bude včas vyvěšeno, řeší MŠ Rumunská


  • v MŠ J.A.K. bude provoz v přípravném týdnu

od 28.08. 2023 pouze pro přihlášené děti z MŠ J.A.K.


Sběr dat

Vážení rodiče a zákonní zástupci.

Na vašich třídách proběhne sběr dat (docházky)

na období letních prázdnin.

Prosíme vás o nahlášení docházky do 31.05. 2023 ,

tak aby bylo možné naplánovat provoz MŠ.


Všem zákonným zástupcům předem děkujeme za spolupráci.


V Čelákovicích, 13.03.2023, Hana Henyšová, ředitelka