Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1122/23/1


Změna v provozu


Výstražná jednodenní stávka

v pondělí 27.11. 2023


V provozu bude třída A3

v době od 6:30 do 11:45 hod.


Zajištěna bude pouze dopolední svačina

  • cereálie s mlékem, šťáva (alergeny 1,5,7,8).Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu, Odbor školství, informací a kultury,

vedoucí odboru paní Marie Vávrová, místostarosta Ing. Petr Studnička, PhD.


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhoduje na základě vyhlášení jednodenní stávky v pondělí 27.11.2023, po předchozím projednání a na základě probíhajícího sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů dne 27.11. 2023 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů dne 27.11. 2023. Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí do 20.11. 2023,

aby bylo možné naplánovat provoz MŠ a přesun zbývajících dětí na třídy, které zůstanou v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je vyhlášení jednodenní stávky v pondělí 27.11.2023.

Rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezíme počet tříd a dobu po kterou budou v provozu.


V Čelákovicích, 21.11. 2023, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1122/23

Výstražná jednodenní stávka

v pondělí 27.11. 2023

V provozu bude omezený počet tříd.

v době od 6:30 do 11:45 hod.

Zajištěna bude pouze dopolední svačina.


V rámci vyhlášené stávky neuzavíráme celý provoz MŠ,

ale provoz výrazně omezujeme.

V MŠ v tento den nebudeme pracovat podle ŠVP,

ale přítomné děti si budou pouze hrát.

Chceme tímto podpořit naše provozní a nepedagogické pracovníky,

protože nesouhlasíme se snižováním jejich platů,

dále se snižováním počtů asistentů pedagogů

a zvyšováním počtů dětí na třídách,

kdy vláda chce tyto finanční prostředky určené pro školství,

místo na vzdělávání dětí a zajištění odpovídajících podmínek,

použít na umoření schodku státního rozpočtu, s čímž nesouhlasíme.


Tímto omezeným provozem, zároveň vy, jako rodiče,

podpoříte naše provozní a nepedagogické pracovníky

a zabráníte nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu, Odbor školství, informací a kultury,

vedoucí odboru paní Marie Vávrová, místostarosta Ing. Petr Studnička, PhD.


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhoduje na základě vyhlášení jednodenní stávky v pondělí 27.11.2023, po předchozím projednání a na základě probíhajícího sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů dne 27.11. 2023 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů dne 27.11. 2023. Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí do 20.11. 2023,

aby bylo možné naplánovat provoz MŠ a přesun zbývajících dětí na třídy, které zůstanou v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je vyhlášení jednodenní stávky v pondělí 27.11.2023.

Rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezíme počet tříd a dobu po kterou budou v provozu.


V Čelákovicích, 10.11. 2023, Hana Henyšová, ředitelka

Výstražná stávka leták 

Připravili jsme pro vás DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ virtuálně - odkaz na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xasHyQc_SKo