Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 1444/20


KARANTÉNA

Třída B2 – Šnečci


Na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,


je v mateřské škole v  karanténě


  • třída B2 – Šnečci – rozhodnutí ze dne 27.11.2020


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu třídy


na dobu nezbytně nutnou.O otevření třídy budete informováni


prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz


Návrat do MŠ je následně možný,


na základě výsledku testu a dodržení délky karantény.
V Čelákovicích, 27.11.2020, Hana Henyšová, ředitelka


Vážení rodiče a zákonní zástupci.

Ráda bych Vám jménem vedení školky poděkovala

za vstřícnost a spolupráci.

Vám i Vašim dětem přeji pohodový prodloužený víkend.

Užijte si ho v kruhu rodiny.

Děti jsou šťastné za každou společně prožitou chvíli.

Pro potěšení a zábavu Vám emailem posílám obrázky,

omalovánky a pracovní listy.

Vzhledem k tomu, že nebude možné pořádat v prosinci klasické besídky,

počítáme s tím, že Vám besídku natočíme a doma si ji v klidu

společně zhlédnete. Včas vám sdělíme, jaký způsob zvolíme.

Pro děti ještě plánujeme Mikuláše,

který nás společně s Andělem a Čertem přijde navštívit v pátek 4.12.

Děti si na začátku Adventu ve školce, na každé třídě,

ustrojí Vánoční stromeček a každá třída si v prosinci udělá

své vlastní školkové Vánoce se spoustou dárků a cukroví.


Děti připraví dárky a přáníčka pro své blízké

a obdarujeme i seniory a sestřičky v první linii.


Naše školka ozdobí i jeden ze stromečků na náměstí.


Přeji Vám klidné dny.


Hana Henyšová, ředitelka


MŠ je dne 16.11.2020, na základě sběru dat

a po dohodě se zákonnými zástupci uzavřena.


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizaceČ.j.: 1330/20Telefon: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová
Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586,

příspěvková organizace,


přijme pro školní rok 2020/2021

asistenta pedagoga.Nástup 1.1.2021. Výše úvazku 0,5.Požadujeme odpovídající kvalifikaci.Své žádosti se životopisem zasílejte na emailovou adresu školy


reditelka@msjak.czŘeditelka školy si vyhrazuje právo nevybrat žádného z žadatelů.V Čelákovicích, 5.11.2020 Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1209/20


OMEZENÝ PROVOZ


26.10.2020 – 30.10.2020


Budou v provozu třídy na pavilonu B


Při umístění na jiný pavilon si přineste pouze bačkory.

V případě změn bude informace vyvěšena u vstupu do MŠ.

Děti budou umístěny dle rozpisu, který bude vyvěšen po ukončení sběru dat.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů v době od 26.10.2020 do 30.10.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů v době od 26.10.2020 do 30.10.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídních schůzkách v záři 2020

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se k omezení vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí.

Prosíme, aby tak učinily nejpozději do 16.10.2020,

aby bylo možné naplánovat přesun zbývajících dětí na třídy, které zůstanou v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že školy mají na základě rozhodnutí MŠMT

ze dne 8.10.2020 ve dnech 26.10.2020 až 30.10.2020 podzimní prázdniny a rodiče zajišťují

svým dětem jiný program v kruhu rodiny a dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí předpokládáme, že budou v provozu 2-3 třídy mateřské školy.

Děti budou umístěny dle rozpisu, který bude vyvěšen po ukončení sběru dat.


V Čelákovicích, 8.10.2020, Hana Henyšová, ředitelka


Č.j.: 1165/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana HenyšováAktuální informaceŠkolné za září 2020Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, zakázala, svým rozhodnutím ze dne 17.9.2020, č.j.: KHSSC 47989/2020, od 18.9.2020 do 25.9.2020, osobní přítomnost všech žáků školy v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci.Na základě tohoto rozhodnutí přistupujeme ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 6 odst. 5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

V našem případě šlo o rozhodnutí KHS.Pro měsíc září 2020 je stanovena částka školné takto:


520,- Kč (školné) : 21 (prac. dny) x 15 (dny MŠ v provozu) = 370,- Kč
Paní hospodářka provede snížení školného za září 2020 u dětí automaticky, nemusíte o něj žádat.
V Čelákovicích, 30.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka

Rozpočet 2020               

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022