Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1209/20


OMEZENÝ PROVOZ


26.10.2020 – 30.10.2020


Budou v provozu třídy na pavilonu B


Při umístění na jiný pavilon si přineste pouze bačkory.

V případě změn bude informace vyvěšena u vstupu do MŠ.

Děti budou umístěny dle rozpisu, který bude vyvěšen po ukončení sběru dat.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů v době od 26.10.2020 do 30.10.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů v době od 26.10.2020 do 30.10.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídních schůzkách v záři 2020

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se k omezení vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí.

Prosíme, aby tak učinily nejpozději do 16.10.2020,

aby bylo možné naplánovat přesun zbývajících dětí na třídy, které zůstanou v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že školy mají na základě rozhodnutí MŠMT

ze dne 8.10.2020 ve dnech 26.10.2020 až 30.10.2020 podzimní prázdniny a rodiče zajišťují

svým dětem jiný program v kruhu rodiny a dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí předpokládáme, že budou v provozu 2-3 třídy mateřské školy.

Děti budou umístěny dle rozpisu, který bude vyvěšen po ukončení sběru dat.


V Čelákovicích, 8.10.2020, Hana Henyšová, ředitelka


Č.j.: 1165/20

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel./Fax: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana HenyšováAktuální informaceŠkolné za září 2020Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, zakázala, svým rozhodnutím ze dne 17.9.2020, č.j.: KHSSC 47989/2020, od 18.9.2020 do 25.9.2020, osobní přítomnost všech žáků školy v Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci.Na základě tohoto rozhodnutí přistupujeme ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

§ 6 odst. 5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

V našem případě šlo o rozhodnutí KHS.Pro měsíc září 2020 je stanovena částka školné takto:


520,- Kč (školné) : 21 (prac. dny) x 15 (dny MŠ v provozu) = 370,- Kč
Paní hospodářka provede snížení školného za září 2020 u dětí automaticky, nemusíte o něj žádat.
V Čelákovicích, 30.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 1143/20Obnovení provozu MŠ od 29.9.2020


Všichni, kteří v úterý 29.9.2020 nastoupí:


  • Se musí k docházce přihlásit nejpozději

29.9.2020 do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz


  • Musí být bez příznaků respiračního virového onemocnění.


  • U dětí v karanténě musí být provedeny testy nařízené KHS

a dítě musí být negativní a mít ukončenu karanténu

(= Buď 2 negativní testy, nebo 10 dní od pozitivního – z toho

poslední 3 dny bez příznaků, nástup možný 11 den.

Více u vašeho dětského lékaře.)

O ukončení karantény budete informovat

při ranním filtru učitelku.


Prosíme omluvit děti, které nenastoupí, s informací

od – do a uvedením důvodu.Jídelníček na úterý 29.9.2020

Svačina

Cereálie, mléko (alergen 1, 7, 8)

Oběd

Polévka Kuřecí krém (alergen 1, 7, 8)

Těstoviny s mákem, mléko (alergen 1, 7)

Odpolední svačina

Chléb, pomazánkové máslo, ovoce, mošt (alergen 1, 7)


Celý jídelníček bude vyvěšen 29.9.2020.Sledujte webové stránky www.msjak.cz


V Čelákovicích, 25.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 1106/20Krajská hygienická stanice Středočeského kraje


se sídlem v Praze,


zakázala,


svým rozhodnutím ze dne 17.9.2020,


č.j.: KHSSC 47989/2020,


od 18.9.2020 do 25.9.2020,


osobní přítomnost všech žáků školy v


Mateřské škole Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizaci.
Bližší informace k přerušení provozu


a vystavování ošetřovného obdržíte emailem.


Sledujte webové stránky www.msjak.cz


Pro komunikaci slouží email reditelka@msjak.cz
V Čelákovicích, 18.9.2020, Hana Henyšová, ředitelkaZpráva MŠ pro zákonné zástupce  

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 1092/20Provoz, Mateřské školy Čelákovice,


J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace,


bude přerušen od 18.9.2020,


na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice.Bližší informace obdržíte do dvou dnů emailem.


Sledujte webové stránky www.msjak.cz


Pro komunikaci slouží email reditelka@msjak.cz
V Čelákovicích, 17.9.2020, Hana Henyšová, ředitelkaRady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci  

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


KARANTÉNA

Třída B1 – Sluníčka

Třída B3 - Lvíčata


Na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,


je v mateřské škole v  karanténě


  • třída B1 – Sluníčka – rozhodnutí ze dne 10.9.2020


  • třída B3 – Lvíčata – rozhodnutí ze dne 14.9.2020


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu obou tříd


na dobu nezbytně nutnou.O otevření tříd budete informováni


prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz
V Čelákovicích, 14.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizacePozitivní test ve třídě

B3 - Lvíčata


Na základě pozitivního testu pedagoga na třídě B3 – Lvíčata,


byla zaslána informace


Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze.


V pondělí by mělo být rozhodnuto


o dalším postupu a případné nařízené karanténě.


Všechny děti ze třídy B3 jsou na pondělí 14.9.2020,


po dohodě se zákonnými zástupci, omluveny.


Zákonní zástupci byli informováni v sobotu 12.9.2020.

V Čelákovicích, 13.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace
KARANTÉNA

Třída B1 - Sluníčka


Na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,


ze dne 10.9.2020,


je v mateřské škole v nařízené karanténě třída B1 – Sluníčka.


Děti i pedagogové.


V Čelákovicích, 10.9.2020, Hana Henyšová, ředitelka
Rozpočet 2020               

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2022