Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová


Č.j.: 242/21


Vážení rodiče a zákonní zástupci.


Vláda České republiky, svým usnesením ze dne 26. února 2021 č. 200, omezuje a účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

 • MŠ je uzavřena od 27.2.2021 do 21.3.2021


Distanční výuka

 • Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro třídy A1, B2, B3 a C1 – předškoláci s povinnou předškolní docházkou.

 • Zadání mohou plnit děti ze všech tříd. Využijte i starší distanční výuku.


Komunikace s MŠ

 • Při komunikaci s ředitelkou pište na email reditelka@msjak.cz

 • Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1.


Dobu uzavření MŠ využijeme

 • K přípravě distanční výuky, k profesnímu vzdělávání, přípravě metodických pomůcek.


Ve všech třídách proběhne ozonizace generátorem ozonu

 • Mateřská škola bude dezinfikována dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.


Ošetřovné

 • Vzhledem k tomu, že jde o nařízení vlády, již škola nevyplňuje žádné potvrzení.

 • Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ. Důvod – uzavření školy nařízením vlády ČR.

 • K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce.


Informace k nástupu do MŠ po ukončení opatření

 • Každý z vás, kdo bude po otevření MŠ nastupovat do školky, se musí přihlásit k docházce nejpozději do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz

 • Nepřihlášené děti nebudou moci být přijaty. (Nebudou mít přihlášenu stravu.)

 • Všechny děti, které budou nastupovat, musí být zdravé a bez příznaků virového, infekčního onemocnění.


Pokud by se situace v MŠ změnila, budeme vás informovat prostřednictvím webu a emailu.

Děkujeme, že v této složité době dodržujete všechna daná nařízení a těšíme se na brzké setkání.


Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou.


V Čelákovicích, 27.2.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 97/21Obnovení provozu

tříd A1, A3 a C1 od 25.1.2021Všichni, kteří v pondělí 25.1.2021 nastoupí:


 • Se musí k docházce přihlásit nejpozději

25.1.2021 do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz


 • Musí být bez příznaků respiračního virového onemocnění.


 • U dětí v karanténě musí být provedeny testy nařízené KHS

a dítě musí být negativní a mít ukončenu karanténu

= počet testů a délka karantény se u jednotlivých tříd liší.


O ukončení karantény budete informovat

při ranním filtru učitelku.


Prosíme omluvit děti, které nenastoupí, s informací od – do a uvedením důvodu.Jídelníček na pondělí je již vyvěšen.


Na všechny děti z Kytiček, Žirafek a Motýlků se těšíme.Sledujte webové stránky www.msjak.czV Čelákovicích, 22.1.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Upozornění : Všechny kroužky na tento týden 18.1. - 22.1. 2021 včetně Předškoláka jsou zrušeny !!!

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 69/21


KARANTÉNA

Třída C1 – Motýlci

Třída A3 – Žirafky


Na základě rozhodnutí

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,

je v mateřské škole v  karanténě


 • třída C1 – Motýlci – rozhodnutí ze dne 13.1.2021 a 15.1.2021

 • třída A3 – Žirafky – rozhodnutí ze dne 15.1.2021


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.


Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu

třídy C1 a A3 na dobu nezbytně nutnou.


O otevření třídy budete informováni

prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz


Návrat do MŠ je následně možný,

na základě výsledku testu a dodržení délky karantény.


-


Na základě doporučení KHS ze dne 15.1.2021 jsou nastavena karanténní opatření ve třídě A1 – Kytičky a je zde omezen provoz.
V Čelákovicích, 15.1.2021, Hana Henyšová, ředitelka


Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Č.j.: 42/21


KARANTÉNA

Třída C1 – Motýlci


Na základě rozhodnutí


Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,


je v mateřské škole v  karanténě


 • třída C1 – Motýlci – rozhodnutí ze dne 13.1.2021


Děti i pedagogové.


Po celou dobu karantény jste povinni se řídit nařízením KHS.Z tohoto důvodu dochází k přerušení provozu třídy


na dobu nezbytně nutnou.O otevření třídy budete informováni


prostřednictvím webových stránek www.msjak.cz


Návrat do MŠ je následně možný,


na základě výsledku testu a dodržení délky karantény.
V Čelákovicích, 13.1.2021, Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 1480/20


Přerušení provozu MŠ

z organizačních důvodů

od 23. do 31. 12.2020


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace,

zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání

a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od 23. do 31. 12.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

přerušuje svůj provoz z organizačních důvodů od 23. do 31. 12.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno

se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Na třídách proběhl sběr dat.


Odůvodnění:

Na základě vyhodnocení sběru dat,

kdy byly odhlášeny všechny děti z docházky do MŠ od 23. do 31. 12.2020,

bylo rozhodnuto o přerušení provozu MŠ.

Důvodem pro rozhodnutí rodičů je fakt,

že rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.


Opatření:

Na základě sběru dat přerušujeme provoz všech tříd

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace

od 23. do 31. 12.2020.

Zákonní zástupci zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny.

Všichni zaměstnanci MŠ čerpají dovolenou, případně jiný druh volna.
V Čelákovicích, 4.12.2020, Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 147920


OMEZENÝ PROVOZ


21. a 22. 12.2020


Provoz je zajištěn na pavilonu B.


Ve třídě B1 budou děti z B1, B2 a B3.

Ve třídě B3 budou děti z A1, A2, A3 a C1.Při umístění na jiný pavilon si přineste pouze bačkory.

V případě změn bude informace vyvěšena u vstupu do MŠ.


Komu:

Zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu

Odbor školství, informací a kultury, vedoucí odboru paní Marie Vávrová


Věc:

Omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů podle § 3 odst. 2

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Rozhodnutí:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace, zastoupená Hanou Henyšovou, ředitelka, rozhodla, po předchozím projednání a na základě sběru dat, ve věci omezení provozu mateřské školy z organizačních důvodů dne 21. a 22. 12.2020 takto:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

omezuje svůj provoz z organizačních důvodů dne 21. a 22. 12.2020.

Omezení se týká všech tříd MŠ.


Projednání:

Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo omezení provozu projednáno se zákonnými zástupci na třídách

a se zřizovatelem (Město Čelákovice).

Zákonní zástupci se k omezení vyjadřují na svých třídách a nahlašují docházku dětí.

Prosíme, aby tak učinili nejpozději do 11.12.2020,

aby bylo možné naplánovat přesun zbývajících dětí na třídu, která zůstane v provozu

a zajistit pro děti odpovídající podmínky, případně naplánovat uzavření celé MŠ.


Odůvodnění:

Důvodem pro omezení provozu MŠ je fakt, že rodiče zajišťují svým dětem jiný program v kruhu rodiny a ve dnech 21. a 22. 12.2020 dochází k výraznému snížení počtu dětí na třídách.


Opatření:

Využíváme této skutečnosti a po dohodě zákonných zástupců s učitelkami

a na základě sběru informací omezujeme počet tříd, které budou v provozu.

Podle počtu nahlášených dětí, budou v provozu 2 třídy mateřské školy na pavilonu B.V Čelákovicích, 4.12.2020, Hana Henyšová, ředitelka