HRÁTKY SE SLOVÍČKY


Logopedický kroužek bude plný říkadel, básniček, pohádek a písniček, jejichž prostřednictvím budou děti procvičovat svůj jazýček. Veškerá činnost je vedena formou hry a zábavy. Jednotlivé činnosti budou střídány tak, aby děti udržely pozornost a zájem. Každě dítě bude mít své desky, kam si bude vkládat jednotlivé pracovní listy. Pracovní listy si bude po každé hodině dítě odnášet domů, tak aby rodiče měli možnost vidět, co zrovna děláme, případně s dětmi doma opakovat.


Cena kroužku 50,- za vyučovací hodinu.


Počet hodin 8. Celková částka 400,- za dítě.

  1. skupina 14.30 – 15.15

  2. skupina 15.15 – 16.00

Termíny kroužku: 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12., 5.1., 19.1.

Těší se Petra Potůčková, DiS., učitelka ze Sluníček.