HRÁTKY SE SLOVÍČKY – 2023/2024

Logopedický kroužek bude plný říkadel, básniček, pohádek a písniček, jejichž

prostřednictvím budou děti procvičovat svůj jazýček. Veškerá činnost je vedena formou

hry a zábavy. Děti si budou společně procvičovat motoriku mluvidel, dechová cvičení a

rozvíjet hravou formou ostatní psychické funkce, které úzce souvisí s rozvojem řeči -

fonematický sluch, motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby,

vyjadřování, myšlení a paměť. Jednotlivé činnosti budou střídány tak, aby děti udržely

pozornost a zájem.

Cena kroužku 60,- za vyučovací hodinu.

Počet hodin 6. Celková částka 360,- za dítě.

1. skupina 14.30 – 15.15

2. skupina 15.15 – 16.00

Termíny kroužku: 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.

Těší se Petra Potůčková, DiS,

  • logopedický asistent, učitelka z Motýlků.

Odoo • obrázek a text