HRÁTKY SE SLOVÍČKY – 2023/2024

Logopedický kroužek bude plný říkadel, básniček, pohádek a písniček, jejichž prostřednictvím

budou děti procvičovat svůj jazýček. Veškerá činnost je vedena formou hry a zábavy. Děti si

budou společně procvičovat motoriku mluvidel, dechová cvičení a rozvíjet hravou formou

ostatní psychické funkce, které úzce souvisí s rozvojem řeči - fonematický sluch, motoriku,

grafomotoriku, zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměť.

Jednotlivé činnosti budou střídány tak, aby děti udržely pozornost a zájem.

Cena kroužku 60,- za vyučovací hodinu.

Počet hodin 9. celková částka 540,- za dítě.

1. skupina 14.30 – 15.15

2. skupina 15.15 – 16.00

Termíny kroužku: 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12 ., 10.1., 24.1.

Těší se Petra Potůčková, DiS, 

  • logopedický asistent, učitelka z Motýlků.
Odoo • obrázek a text