HRÁTKY SE SLOVÍČKY


Logopedický kroužek bude plný říkadel, básniček, pohádek a

písniček, jejichž prostřednictvím budou děti procvičovat svůj

jazýček. Veškerá činnost je vedena formou hry a zábavy.

Jednotlivé činnosti budou střídány tak, aby děti udržely

pozornost a zájem. Každé dítě bude mít své desky, kam si

bude vkládat jednotlivé pracovní listy. Pracovní listy si bude

po každé hodině dítě odnášet domů, tak aby rodiče měli

možnost vidět, co zrovna děláme, případně s dětmi doma

opakovat.


Cena kroužku je 50,- kč za vyučovací hodinu.


1. skupina 14.30 – 15.15


Počet hodin 7. celková částka 350,- za dítě


Termín kroužku: 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4.


Těším se Petra Potůčková, DiS., učitelka ze Sluníček.