HRÁTKY SE SLOVÍČKY


Logopedický kroužek bude plný říkadel, básniček, pohádek a písniček, jejichž prostřednictvím budou děti procvičovat svůj jazýček. Veškerá činnost je vedena formou hry a zábavy. Děti si budou společně procvičovat motoriku mluvidel, dechová cvičení a rozvíjet hravou formou ostatní psychické funkce, které úzce souvisí s rozvojem řeči-fonematický sluch, motoriku, grafomotoriku, motoriku mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměť. Jednotlivé činnosti budou střídány tak, aby děti udržely pozornost a zájem.


Cena kroužku 60,- za vyučovací hodinu.

Počet hodin 8. Celková částka 480,- za dítě.

  1. skupina 14.30 – 15.15

  2. skupina 15.15 – 16.00


Termíny kroužku: 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 4.1., 18.1.


Zájem o kroužek nahlaste na své třídě.


Těší se Petra Potůčková DiS, logopedický asistent,

učitelka ze Sluníček.