Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 865/22

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail: reditelka@msjak.cz


Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ od školního roku 2022/2023


 1. Historie školy

Budova byla postavena v roce 1982 v ,,Akci Z“. V roce 1992 ji převzalo od státu do správy Město Čelákovice. Pro malý počet dětí ji v roce 1996 uzavřelo a byla využívána k jiným účelům.

Nově byla MŠ otevřena v roce 2006. Od července 2008 byla budova v rekonstrukci a provoz MŠ byl přesunut od školního roku 2008/2009 do bývalé družiny ZŠ Komenského 414.

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo v neděli 30.8.2009.

Provoz na zrekonstruované MŠ začal 1.9.2009. Kapacita MŠ je 168 dětí.

Počet dětí v daném školním roce je v přímé souvislosti s počtem poskytovaných podpůrných opatření a v souvislosti s počtem dětí mladších 3 let k 1.9. daného školního roku (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).


 1. Personální obsazení od září 2022


Pedagogové:

Ředitelka: B2 – Hana Henyšová

Pavilon A (PA)

 • Učitelky:

 •   A1 – Bc. Monika Nováčková, DiS.

A1 – Zdeňka Ježková

            A2 – Kateřina Jindřichová

A2 – Daniela Löffelmannová, Dis.

A3 – Karolína Červená

A3 – Bc. Martina Prchalová

A3 – Asistentka pedagoga: Soňa Valtrová

Tereza Wertheimová

Pavilon B (PB)

 • Učitelky:

 •   B1 – Petra Potůčková, DiS.

B1 – Helena Vránová

B2 – Jitka Dohnálková

B2 – Petra Kryštofová

B3 – Veronika Červeňáková

B3 – Michaela Mixová, DiS.

            B3 – Školní asistentka – Alena Hůrková

Pavilon C (PC)

Zástupkyně ředitelky: C1 – Bc. Denisa Mrázová, DiS.

 • Učitelka:

 •                C1 – Kamila Szabová

             C1 – Asistentka pedagoga: Dana Holzmanová

Provozní zaměstnanci:

Ekonom: Simona Paulusová

Hospodářka: Kateřina Kotková – kancelář v MŠ každé pondělí od 14:30 do 17:00 hod.

Školnice: Miluše Francová - úklid pavilon C, výdej oběda ve třídě C1

Úklid: Petra Bartušková - úklid pavilon A, výdej oběda ve třídě A2

Kateřina Kotková - úklid pavilon B, výdej oběda ve třídě B2

Vedoucí školní jídelny: Iva Marešová - výdej oběda ve třídě A1

Kuchařky: Jitka Mamulová - výdej oběda ve třídě A3

Markéta Minksová - výdej oběda ve třídě B1

Lenka Beková - výdej oběda ve třídě B3


 1. Názvy tříd a umístění v budově

Pavilon A

 • 3NP – A2 Želvičky – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – A1 Kytičky

 • 1NP – A3 Žirafky

Pavilon B

 • 3NP – B2Šnečci – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – B1Sluníčka

 • 1NP – B3Lvíčata

Pavilon C

 • 3NP – na poschodí je otevřená terasa

 • 2NP – C1 Motýlci

 • 2NP – ředitelna

 • 1NP – kuchyň, kancelář hospodářky a ekonomky


 1. Režim dne ( slouží pouze jako návod, nemusí být striktně dodržován)

6:30 – 8:00 : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd

12:00 – 12:15 : odchod nespících dětí

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dětí, nespací

klidové aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • ve 14:30 se děti ze třídy B2 rozdělují dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 (na třídě kroužky)

 • v 16:15 (15:45-Pá) se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • v 16:15 – 17:00 se děti z B1 a B3 postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.


O případných změnách v rozdělení tříd učitelky vždy informují letáčkem umístěným na vstupních dveřích.


 1. Stravování v MŠ

Řídíme se Směrnicí pro vedení a zpracování stravného a školného ve šk. roce 2022/2023 a platným Školním řádem (v září na třídní schůzce se podepisuje seznámení se školním řádem).

Součástí školy je vlastní kuchyně. Za kvalitu zodpovídá vedoucí školní kuchyně paní Iva Marešová.

Každá třída má svou samostatnou kuchyňku. Děti se stravují na svých třídách. Každá třída má svého provozního zaměstnance, který má na starosti výdej na příslušné třídě. Všichni zaměstnanci školy mají zdravotní průkazy. Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo: 30015 - 437001399/0800

Způsob přihlašování a odhlašování: vždy dopředu, nejpozději do 7:30 na týž den


 1. Charakteristika školy a vzdělávacího programu

Druh školy: mateřská škola

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Obsah vzdělávání: RVP pro předškolní vzdělávání (Rámcově vzdělávací program)

Název ŠVP: Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP):

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Způsob dosažení cíle postihuje motto:

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“ (Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.)

Profilace ŠVP: (Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ)

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií, s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života. Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. Cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.

Cílem profilace je:

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.

ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků odvozených z přirozených cyklů ročních období a s nimi

spojených svátků, doplněných regionálními zvláštnostmi.

Plnění ŠVP:

Plnění cílů RVP a integrovaných bloků ŠVP učitelky pravidelně vyhodnocují. Svoji práci přizpůsobují věkovému složení dětí na třídě. Je dán důraz na plnění regionální výchovy.

Vše hodnotí ředitelka.


 1. Do MŠ Vaše dítě potřebuje

Při nástupu do MŠ vašemu dítěti přineste

Do šatny

 • látkový sáček na ramínko (A1, A2, C1, B1, B2)

 • látkový sáček s poutky (A3, B3)

Do sáčku

 • náhradní spodní prádlo a ponožky či punčocháče (průběžně doplňujte)

 • kraťasy, tričko a teplákovou soupravu na zahradu (průběžně doplňujte)

 • klobouček nebo kšiltovku

 • pláštěnku (ne deštník)

Do botníku

 • starší boty nebo tenisky na zahradu

 • doporučujeme holínky při deštivém počasí a sněhule v zimě

(při nevhodné obuvi dětí se často musíme vracet z vycházek, aby nám děti neprochladly)

Do třídy

 • pohodlné oblečení dle vlastního uvážení

 • bačkory (ne pantofle)

 • pyžamo nebo noční košili (pokud spíte)

 • plastový hrneček s uchem na pitný režim (podepsat zespodu lihovkou)

K odnášení věcí a oblečení při odpoledním pobytu venku

 • malý batoh nebo sáček na cvičky

Veškeré oblečení, boty, bačkory, atd. by si mělo dítě poznat


Přineste až další týden po nástupu

Osobní potřeby (Požadavky tříd na počet kusů se mohou lišit – doplňuje se průběžně.)

- papírové kapesníky po 10 kusech – 1celé balení (odhad na pololetí)

- papírové kapesníky v krabici – 2 balení (odhad na pololetí)

Archivační papírový box na výkresy – velikost A4 po dohodě s učitelkami na třídě.

Bližší informace se dozvíte na třídní schůzce v září.


 1. Při nástupu Vašeho dítěte do MŠ prosím předejte

 • vyplněnou přihlášku na stravné – učitelkám na třídě – viz. Směrnice o stravování

 • u dětí s dietním omezenímpotvrzeným lékařem si včas dohodněte způsob stravování – s paní Kotkovou – dohoda o individuálním stravování

 • vyplněný evidenční list – učitelkám na třídě nebo paní Kotkové – bez tohoto potvrzení nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato

 • pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, vyplníte si na začátku roku pověření – na třídě

 • v případě, že si budete nechávat vyzvedávat či převádět dítě Routou, přinesete s Routou sepsanou dohodu/pověření – odevzdáte na třídě

 • pokud dítě, které plní povinnou předškolní docházku, bude v dopoledních hodinách navštěvovat jiné kroužky, přinesete potvrzení z dané instituce (např. ZUŠ)

 • pokud má dítě lékařem předepsánu medikaci, kterou je nutné podat v životem ohrožujících situacích, je s MŠ sepsán souhlas s podáním léku – na základě doporučení od lékaře

 • při plánované nepřítomnosti předškoláka na dobu delší než 5 dní je potřeba požádat o uvolnění ředitelku

 • v uvedeném termínu zaplaťte na účet MŠ stravné a školné


 1. Třídní schůzky

První schůzka se uskuteční v září. Paní učitelky Vás budou informovat o dění na třídě a způsobu spolupráce.

Zvažte dobu adaptace vašeho dítěte. Lze se přímo na třídě domluvit s učitelkami na případném postupném prodlužování pobytu dítěte v MŠ.

Na začátku roku se opakovaněpodepisují formuláře opravňující učitelky a MŠ k některým činnostem, úkonům (GDPR). Je to:

 • souhlas s vystavováním fotografií, s prohlídkou hlavy dítěte, s donášením a konzumací potravin donesených z domova, pověření k vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku,

 • seznámení se školním řádem

 • v případě omezení či přerušení provozu se podepisují docházky dětí s nahlášenou docházkou

 • před výlety se podepisuje souhlas s výletem a způsobem stravování na výletě (v případě, že jde o delší výlet)

Učitelky upřesní své požadavky na osobní potřeby a archivační box na výkresy.

Odsouhlasí se výše vkladu do třídního fondu. Slouží k uhrazení ceny divadel a ostatních akcí MŠ. Akce pořádané přímo v MŠ či areálu MŠ (např.):

 • divadelní a jiná představení

 • letové ukázky dravců

 • návštěvy hasičů, policistů

 • společné akce tříd u příležitosti např. oslav Mikuláše, Vánoc, Čarodějnic, Dne dětí, atd.

Společné výlety a výlety jednotlivých tříd (např.):

 • divadla v Kulturním domě

 • výstavy v Městském muzeu

 • prohlídka radnice

 • návštěva Městské knihovny

 • návštěva ZŠ – předškoláci

Některé akce se každoročně opakují, ale u delších výletů se snažíme hledat nová místa

 • Planetárium v Praze, Svíčkárna Rodas v Šestajovicích, Skanzen v Přerově nad Labem, Botanicus v Ostré, Park Mirakulum v Milovicích, zámek Loučeň, Staré Hrady, ZOO-koutek Radonice, ZOO Liberec, ZOO Chleby, Mořský svět, letiště Václava Havla, ČT, atd.

Pořádáme Školu v přírodě pro předškoláky.

2x do roka probíhá na MŠ fotografování.

Plánované zájmové aktivity dětí v MŠ:

 • Tvořivé hry – vede Veronika Červeňáková

 • Koumáci v akci – vede Veronika Červeňáková

 • Předškoláček – vede Mgr. Andrea Pánková

 • Kreativní cvičení – vede Petra Potůčková

 • Hrátky se slovíčky – vede Petra Potůčková


MŠ se nově se zapojí do projektu OP JAK – MŠ čerpá finanční prostředky na vybrané projekty – školní asistent, projektový den v MŠ a mimo MŠ.


 1. Omezení provozu a přerušení provozu v MŠ

Vzhledem ke státním svátkům, podzimním, zimním, jarním, velikonoční a hlavním prázdninám, které jsou vždy hlášeny dopředu, se vždy zjišťuje docházka dětí na celý konkrétní týden, případně na určité dny – sběr dat (rodiče docházku potvrdí podpisem).

Počty dětí se zjišťují, aby v těchto termínech, kdy rodiče omezují docházku svých dětí, bylo možné naplánovat změny v provozu MŠ a případně snížit počty tříd a umožnit provozu kuchyně naplánovat stravování podle aktuálního počtu dětí.

Letos připadá první školní den na čtvrtek 01.09.2022.


 1. Sponzorský dar

Je možnost poskytnout MŠ sponzorský dar. Musí být dopředu konzultován s ředitelkou MŠ a schválen MÚ. Pokud je přijetí daru schváleno, MŠ vystaví smlouvu pro prokázání za účelem odpočtu z daní. Dar je využit pro potřeby třídy, či MŠ.


 1. Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů

 • zavírali vstupní branky

 • hlásili se do mluvítek jménem a třídou dítěte

 • zavírali dveře z důvodu bezpečnosti

 • nepouštěli do budovy cizí osoby

 • používali návleky

 • nevstupovali s kočárky do vstupních prostor

 • nekouřili v areálu MŠ, ani elektronické cigarety

 • nevodili psy do areálu MŠ

 • z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek

 • všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!


 1. Webové stránky MŠ


www.msjak.cz


Vše zde konzultované bude umístěno na webu MŠ.

Pozornost věnujte

 • ŠVP – Školnímu vzdělávacímu programu

 • ŠŘ – Školnímu řáduNa Vás a Vaše děti se těší všichni zaměstnanci

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace.

V Čelákovicích, Hana Henyšová, ředitelka