Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 603/23

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail: reditelka@msjak.cz


Informace pro rodiče dětí přijatých do MŠ od školního roku 2023/2024


 1. Historie školy

Budova byla postavena v roce 1982 v ,,Akci Z“. V roce 1992 ji převzalo od státu do správy Město Čelákovice. Pro malý počet dětí ji v roce 1996 uzavřelo a byla využívána k jiným účelům.

Nově byla MŠ otevřena v roce 2006. Od července 2008 byla budova v rekonstrukci a provoz MŠ byl přesunut od školního roku 2008/2009 do bývalé družiny ZŠ Komenského 414.

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo v neděli 30.8.2009.

Provoz na zrekonstruované MŠ začal 1.9.2009. Kapacita MŠ je 168 dětí.

Počet dětí v daném školním roce je v přímé souvislosti s počtem poskytovaných podpůrných opatření a v souvislosti s počtem dětí mladších 3 let k 1.9. daného školního roku (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).


 1. Předpokládané personální obsazení od září 2023 (jsou možné změny)


Pedagogové:

Ředitelka: B2 – Hana Henyšová

Pavilon A (PA)

 • Učitelky: A1 – Bc. Monika Nováčková, DiS.

A1 – Zdeňka Ježková

A2 – Kateřina Jindřichová

A2 – Daniela Löffelmannová, DiS.

A2 – Asistentka pedagoga: Tereza Wertheimová

A3 – Karolína Červená

A3 – Kamila Szabová

A3 – Školní asistentka: …………………………..

Pavilon B (PB)

 • Učitelky: B1 – Bc. Martina Prchalová

B1 – Helena Vránová

B1 – Asistentka pedagoga: ………………………..

B2 – Jitka Dohnálková

B2 – Petra Kryštofová

B3 – Veronika Červeňáková

B3 – Michaela Mixová, DiS.

Pavilon C (PC)

Zástupkyně ředitelky: C1 – Bc. Denisa Mrázová, DiS.

 • Učitelka: C1 – Petra Potůčková, DiS.

C1 – Asistentka pedagoga: Alena Hůrková


Provozní zaměstnanci:

Ekonom: Simona Paulusová

Hospodářka: Kateřina Kotková – kancelář v MŠ každé pondělí od 14:30 do 17:00 hod.

Školnice: Miluše Francová - úklid pavilon C, výdej oběda ve třídě C1

Úklid: Ecaterina Beşleaga - úklid pavilon A, výdej oběda ve třídě A2

Kateřina Kotková - úklid pavilon B, výdej oběda ve třídě B2

Vedoucí školní jídelny: Iva Marešová - výdej oběda ve třídě A1

Kuchařky: Jitka Mamulová - výdej oběda ve třídě A3

Markéta Minksová - výdej oběda ve třídě B1

Lenka Beková - výdej oběda ve třídě B3


 1. Názvy tříd a umístění v budově

Pavilon A

 • 3NP – A2 Želvičky – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – A1 Kytičky

 • 1NP – A3 Žirafky

Pavilon B

 • 3NP – B2Šnečci – na poschodí je krytá terasa

 • 2NP – B1Sluníčka

 • 1NP – B3Lvíčata

Pavilon C

 • 3NP – na poschodí je otevřená terasa

 • 2NP – C1 Motýlci

 • 2NP – ředitelna

 • 1NP – kuchyň, kancelář hospodářky a ekonomky


 1. Režim dne ( slouží pouze jako návod, nemusí být striktně dodržován)

6:30 – 8:00 : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd

12:00 – 12:15 : odchod nespících dětí

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dětí, nespací

klidové aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • ve 14:30 se děti ze třídy B2 rozdělují dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 (na třídě kroužky)

 • v 16:15 (15:45-Pá) se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • v 16:15 – 17:00 se děti z B1 a B3 postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.


O případných změnách v rozdělení tříd učitelky vždy informují letáčkem umístěným na vstupních dveřích.


 1. Stravování v MŠ

Řídíme se Směrnicí pro vedení a zpracování stravného a školného ve šk. roce 2022/2023 a platným Školním řádem (v září na třídní schůzce se podepisuje seznámení se školním řádem).

Součástí školy je vlastní kuchyně. Za kvalitu zodpovídá vedoucí školní kuchyně paní Iva Marešová.

Každá třída má svou samostatnou kuchyňku. Děti se stravují na svých třídách. Každá třída má svého provozního zaměstnance, který má na starosti výdej na příslušné třídě. Všichni zaměstnanci školy mají zdravotní průkazy. Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním způsobem na účet MŠ číslo: 30015 - 437001399/0800

Způsob přihlašování a odhlašování: vždy dopředu, nejpozději do 7:30 na týž den


 1. Charakteristika školy a vzdělávacího programu

Druh školy: mateřská škola

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Obsah vzdělávání: RVP pro předškolní vzdělávání (Rámcově vzdělávací program)

Název ŠVP: Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP):

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Způsob dosažení cíle postihuje motto:

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“ (Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.)

Profilace ŠVP: (Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ)

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií, s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života. Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. Cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.

Cílem profilace je:

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.

ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků odvozených z přirozených cyklů ročních období a s nimi

spojených svátků, doplněných regionálními zvláštnostmi.

Plnění ŠVP:

Plnění cílů RVP a integrovaných bloků ŠVP učitelky pravidelně vyhodnocují. Svoji práci přizpůsobují věkovému složení dětí na třídě. Je dán důraz na plnění regionální výchovy.

Vše hodnotí ředitelka.


 1. Do MŠ Vaše dítě potřebuje

Při nástupu do MŠ vašemu dítěti přineste

Do šatny

 • látkový sáček na ramínko (A1, A2, C1, B1, B2)

 • látkový sáček s poutky (A3, B3)

Do sáčku

 • náhradní spodní prádlo a ponožky či punčocháče (průběžně doplňujte)

 • kraťasy, tričko a teplákovou soupravu na zahradu (průběžně doplňujte)

 • klobouček nebo kšiltovku

 • pláštěnku (ne deštník)

Do botníku

 • starší boty nebo tenisky na zahradu

 • doporučujeme holínky při deštivém počasí a sněhule v zimě

(při nevhodné obuvi dětí se často musíme vracet z vycházek, aby nám děti neprochladly)

Do třídy

 • pohodlné oblečení dle vlastního uvážení

 • bačkory (ne pantofle)

 • pyžamo nebo noční košili (pokud spíte)

 • plastový hrneček s uchem na pitný režim (podepsat zespodu lihovkou)

K odnášení věcí a oblečení při odpoledním pobytu venku

 • malý batoh nebo sáček na cvičky

Veškeré oblečení, boty, bačkory, atd. by si mělo dítě poznat


Přineste až další týden po nástupu

Osobní potřeby (Požadavky tříd na počet kusů se mohou lišit – doplňuje se průběžně.)

- papírové kapesníky po 10 kusech – 1celé balení (odhad na pololetí)

- papírové kapesníky v krabici – 2 balení (odhad na pololetí)

Archivační papírový box na výkresy – velikost A4 po dohodě s učitelkami na třídě.

Bližší informace se dozvíte na třídní schůzce v září.


 1. Při nástupu Vašeho dítěte do MŠ prosím předejte

 • vyplněnou přihlášku na stravné – učitelkám na třídě – viz. Směrnice o stravování

 • u dětí s dietním omezenímpotvrzeným lékařem si včas dohodněte způsob stravování – s paní Kotkovou – dohoda o individuálním stravování

 • vyplněný evidenční list – učitelkám na třídě nebo paní Kotkové – bez tohoto potvrzení nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato

 • pokud chcete, aby Vaše dítě přiváděl nebo odváděl z MŠ nezletilý sourozenec ve věku od 12-ti let výše, vyplníte si na začátku roku pověření – na třídě

 • v případě, že si budete nechávat vyzvedávat či převádět dítě Routou, přinesete s Routou sepsanou dohodu/pověření – odevzdáte na třídě

 • pokud dítě, které plní povinnou předškolní docházku, bude v dopoledních hodinách navštěvovat jiné kroužky, přinesete potvrzení z dané instituce (např. ZUŠ)

 • pokud má dítě lékařem předepsánu medikaci, kterou je nutné podat v životem ohrožujících situacích, je s MŠ sepsán souhlas s podáním léku – na základě doporučení od lékaře

 • při plánované nepřítomnosti předškoláka na dobu delší než 5 dní je potřeba požádat o uvolnění ředitelku

 • v uvedeném termínu zaplaťte na účet MŠ stravné a školné


 1. Třídní schůzky

První schůzka se uskuteční v září. Paní učitelky Vás budou informovat o dění na třídě a způsobu spolupráce.

Zvažte dobu adaptace vašeho dítěte. Lze se přímo na třídě domluvit s učitelkami na případném postupném prodlužování pobytu dítěte v MŠ.

Na začátku roku se opakovaněpodepisují formuláře opravňující učitelky a MŠ k některým činnostem, úkonům (GDPR). Je to:

 • souhlas s vystavováním fotografií, s prohlídkou hlavy dítěte, s donášením a konzumací potravin donesených z domova, pověření k vyzvedáváním dítěte lektorem kroužku,

 • seznámení se školním řádem

 • v případě omezení či přerušení provozu se podepisují docházky dětí s nahlášenou docházkou

 • před výlety se podepisuje souhlas s výletem a způsobem stravování na výletě (v případě, že jde o delší výlet)

Učitelky upřesní své požadavky na osobní potřeby a archivační box na výkresy.

Odsouhlasí se výše vkladu do třídního fondu. Slouží k uhrazení ceny divadel a ostatních akcí MŠ. Akce pořádané přímo v MŠ či areálu MŠ (např.):

 • divadelní a jiná představení

 • letové ukázky dravců

 • návštěvy hasičů, policistů

 • společné akce tříd u příležitosti např. oslav Mikuláše, Vánoc, Čarodějnic, Dne dětí, atd.

Společné výlety a výlety jednotlivých tříd (např.):

 • divadla v Kulturním domě

 • výstavy v Městském muzeu

 • prohlídka radnice

 • návštěva Městské knihovny

 • návštěva ZŠ – předškoláci

 • spolupráce s MDDM

Některé akce se každoročně opakují, ale u delších výletů se snažíme hledat nová místa

 • Planetárium v Praze, Svíčkárna Rodas v Šestajovicích, Skanzen v Přerově nad Labem, Botanicus v Ostré, Park Mirakulum v Milovicích, zámek Loučeň, Staré Hrady, ZOO-koutek Radonice, ZOO Liberec, ZOO Chleby, Mořský svět, letiště Václava Havla, ČT, atd.

Pořádáme Školu v přírodě pro předškoláky.

2x do roka probíhá na MŠ fotografování.

Plánované zájmové aktivity dětí v MŠ:

 • Tvořivé hry – vede Veronika Červeňáková

 • Koumáci v akci – vede Veronika Červeňáková

 • Hrátky se slovíčky – vede Petra Potůčková


MŠ je zapojena do projektu OP JAK – MŠ čerpá finanční prostředky na vybrané projekty – školní asistent, projektový den v MŠ a mimo MŠ.odborně zaměřená tematická a komunitní setkání.


 1. Omezení provozu a přerušení provozu v MŠ

Vzhledem ke státním svátkům, podzimním, zimním, jarním, velikonoční a hlavním prázdninám, které jsou vždy hlášeny dopředu, se vždy zjišťuje docházka dětí na celý konkrétní týden, případně na určité dny – sběr dat (rodiče docházku potvrdí podpisem).

Počty dětí se zjišťují, aby v těchto termínech, kdy rodiče omezují docházku svých dětí, bylo možné naplánovat změny v provozu MŠ a případně snížit počty tříd a umožnit provozu kuchyně naplánovat stravování podle aktuálního počtu dětí.

Letos připadá první školní den na pátek 01.09.2023. Zvažte a včas nahlaste, zda tento den do MŠ přijdete?


 1. Sponzorský dar

Je možnost poskytnout MŠ sponzorský dar. Musí být dopředu konzultován s ředitelkou MŠ a schválen MÚ. Pokud je přijetí daru schváleno, MŠ vystaví smlouvu pro prokázání za účelem odpočtu z daní. Dar je využit pro potřeby třídy, či MŠ.


 1. Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů

 • zavírali vstupní branky

 • hlásili se do mluvítek jménem a třídou dítěte

 • zavírali dveře z důvodu bezpečnosti

 • nepouštěli do budovy cizí osoby

 • používali návleky

 • nevstupovali s kočárky do vstupních prostor

 • nekouřili v areálu MŠ, ani elektronické cigarety

 • nevodili psy do areálu MŠ

 • z bezpečnostních důvodů se při pobytu dětí na hřištích uzamykají vstupní branky do MŠ – vstup je přes zvonek

 • všechna venkovní hřiště slouží pouze účelům MŠ a z hygienických a bezpečnostních důvodů je na ně veřejnosti vstup zakázán!


 1. Webové stránky MŠ


www.msjak.cz


Vše zde konzultované bude umístěno na webu MŠ.

Pozornost věnujte

 • ŠVP – Školnímu vzdělávacímu programu

 • ŠŘ – Školnímu řáduNa Vás a Vaše děti se těší všichni zaměstnanci

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace.

V Čelákovicích, 12.06.2023                                                                                                                                     Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 591/23

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.

Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz


Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného

ve školním roce 2023/2024


 1. Přihlášení

Zákonný zástupce nového dítěte podá před nástupem do MŠ přihlášku ke stravování:

 • přihlášku předá v den nástupu do MŠ třídním učitelkám (učitelky předají hospodářce MŠ)

Typ docházky a den nástupu do MŠ nahlaste do 31.08.2023 na emailhospodarka@msjak.cz

Typ docházky:

 • Děti 2 - 5 let: celodenní – polodenní

 • Předškolák 5 – 6 let: celodenní – polodenní

 • Dítě s odkladem povinné školní docházky (OŠD): celodenní – polodenní

Způsob stravování:

 • celodenní: dopolední svačina – oběd – odpolední svačina

 • polodenní: dopolední svačina – oběd

Vybraná varianta stravování platí po celý kalendářní měsíc a lze ji měnit pouze po dohodě s hospodářkou MŠ od následujícího kalendářního měsíce.

Jiné změny, např. výše platby při velkém zůstatku, převedení platby na sourozence, apod., vždy po dohodě s hospodářkou. Upřednostňujeme komunikaci emailem.

Ráno lze přihlásit a odhlásit dítě nejpozději do 7:30 hod. k tomu slouží pouze email kuchyně


 1. Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období od 01.09.2023 do 31.08.2024 stanovena na

482,- Kčměsíčně, podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Úplata za školné za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.


 1. Stravné

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo pro školní rok 2023/2024, na základě této vyhlášky, stravné v těchto výších:

 • Věková skupina strávníků do 6 let:

dopolední svačina – 13,- Kč, oběd – 28,- Kč, odpolední svačina – 13,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD)

dopolední svačina – 15,- Kč, oběd – 28,- Kč, odpolední svačina – 15,- Kč

 • Věková skupina strávníků 15 a více let: oběd 46,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 01.09.2023 do 31.08.2024)


Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.


 1. Platby za stravné a školné

Veškeré platby za stravné a školné probíhají pouze bezhotovostním způsobem na účet MŠ.

Číslo účtu: 30015 - 437001399/0800

Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ. Do poznámky k trvalé platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, celé jméno dítěte a třídu.

V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně (z důvodu identifikace plateb).

Úplatou za předškolní vzdělávání a stravování dětí se zabývá školní řád.


Výše záloh za stravné a školné

 • Děti 2 -5 let celodenní stravné a školné – 1700,- Kč

 • Děti 2 -5 let polodenní stravné a školné – 1400,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let celodenní stravné – 1200,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let – polodenní stravné – 950,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní stravné – 1300,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) polodenní stravné – 1000,- Kč

 • Jiný druh omezení – cena na základě rozhodnutí ředitelky MŠ


 1. Přihlašování a odhlašování dětí

Vždy dopředu, nejpozději do 7:30 hod. na týž den

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň - 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyňodhlasky@msjak.cz

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň - odhlasky@msjak.cz

V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence.

Email ředitelky a hospodářky neslouží k odhlašování dětí.


 1. Vyúčtování

Na žádost zákonného zástupce dítěte, kdykoli v průběhu roku, po dohodě s hospodářkou MŠ.

Automaticky každé čtvrtletí kontrola zůstatku na třídě – rodič potvrdí podpisem.

Závěrečné vyúčtování po ukončení školního roku k 30.09.

Vyrovnání pohledávek u pokračujících strávníků, vždy po dohodě s hospodářkou. Zůstatek může být využit v následujícím školním roce.

Vyrovnání pohledávek u odcházejících strávníků, automaticky po ukončení docházky na váš účet – do 30.09. Přeplatek či nedoplatek je možno převést na pokračujícího sourozence.

Potvrzení pro účely daňového přiznání budou hospodářkou MŠ vystaveny v lednu a budou předávány na třídách.


 1. Dietní stravovaní

Poskytování dietního stravovaní vychází z Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zejména z § 2 odst. 4. Poskytuje se strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Provozovatel stravovacích služeb poskytuje školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“) za podmínek stanovených školním řádem, to platí i v případě poskytování služby jinému školskému zařízení.

Současně s přihláškou nahlásíte hospodářce MŠ a vedoucí kuchyně zdravotní omezení týkající se stravování – většinou bez lepku, bez laktózy…. Na základě vyšetření doložíte potvrzení od svého praktického lékaře, že se má dítě stravovat dietně. Doložíte aktuální potvrzení od lékaře!!! a sepíšete dohodu o individuálním stravování. Nutno sepsat před nástupem do MŠ, aby mohla být přijata potřebná opatření.

Nutnost doložit aktuální potvrzení od lékaře se týká i stávajících strávníků!!!


MŠ nabízí tyto varianty pro dietní stravování:

 • Úprava stravy kuchyní pouhým vyjmutím potraviny s alergenem na základě kontroly jídelníčku rodičem.

  • Rodič provede pouze kontrolu jídelníčku a vyškrtá potraviny, které dítě nebude jíst a jídelníček předá vedoucí kuchyně.

  • Cena stravného se nemění.

 • Příprava kompletní stravy rodičem. MŠ zajistí pouze správnou manipulaci s touto stravou, oddělené uložení této stravy od ostatních surovin a pokrmů a ohřev na požadovanou teplotu.

  • Všechny potraviny se předávají uzavřené v jídlonosiči, případně uložené v jedné větší plastikové krabičce. Nelze přebírat potraviny pouze v sáčcích, apod. Rodič předá potraviny učitelce na třídě, která zajistí jejich uložení v lednici a současně předá vyplněný a podepsaný formulář k individuálnímu stravování. MŠ nezajišťuje mytí donesených nádob. Jednotlivé nádoby musí být podepsány.

  • Rodič neplatí úplatu za stravné.

Pro děti, které nemají potvrzení od lékaře, není možné ve státním školském zařízení připravovat jakkoliv alternativní stravu, ani aby si jí donášeli rodiče sami – je to kontaminace do kuchyně, kterou lze tolerovat pouze v odůvodněných případech – potvrzení od lékaře.


Pro všechny ostatní děti platí, že pro ně, jako státní stravovací zařízení, musíme dle § 24 odst. 1, písm. c) Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – zajistit, aby podávané pokrmy měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny – tzn. musí být naplněn spotřební koš.


 1. Stravování na výletě

U polodenního výletu obdrží děti svačinu připravenou v MŠ. Rodiče zajistí pitný režim dítěte.

Při celodenním výletě bude zajištěn oběd v místě výletu a rodičům bude doporučen druh dopolední a odpolední svačiny. Dále rodiče zajistí pitný režim dítěte. Stavování v MŠ je odhlášeno.

Rodiče před výletem vždy podepisují souhlas se způsobem stravování a jsou informováni o ceně.


 1. Omezení nebo přerušení provozu (Prázdninový provoz)

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel MŠ výši úplaty podle § 6 odst. 5, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu a zveřejní ji 2 měsíce předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.


 1. Komunikace s MŠ

Přes email paní hospodářky Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • Pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.

 • Pro vzájemnou komunikaci prosím napište paní hospodářce na přihlášku váš email a doplňte vaše údaje a údaje o dítěti.

Ve stejném termínu je možné řešit stravování s vedoucí školní kuchyně paní Ivou Marešovou.

Stravování dítěte musí být vždy schváleno ředitelkou MŠ paní Hanou Henyšovou.


 1. Příspěvek z FKSP

Dne 06.06.2023 byl na poradě č.j.: 589/23 schválen příspěvek 26,- Kč na stravování pro zaměstnance mateřské školy a důchodce, kteří odešli do důchodu z pracovního poměru v této MŠ.

Příspěvek bude poskytován ke každému odebranému obědu po dobu platnosti této směrnice.

Rozložení plateb za 1 oběd:

 • 20,- Kč – zaměstnanec

 • 26,- Kč – příspěvková organizace z fondu FKSP

Výše záloh za stravné 450,- Kč.


V Čelákovicích, 07.06.2023,                                                                                                                                                                 Hana Henyšová, ředitelka

Provoz mateřské školy

Č.j.: 602/23


 1. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod .


 1. Režim dne:


6:30 – 8:00 : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3 – případně na jiné třídě podle začínající učitelky, je vždy označeno, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd

12:00 – 12:15 : odchod nespících dětí

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dětí, nespací

klidové aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • ve 14:30 se děti ze třídy B2 rozdělují dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 (na třídě kroužky)

 • v 16:15 (15:45-Pá) se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

 • v 16:15 – 17:00 se děti z B1 a B3 postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.


 1. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy

do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců

 • nejpozději do 8:20 hod.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ

 • nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).


 1. Způsob přihlašování a odhlašování:

 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň - 326 741 437 (dále vás vede automat)

 • přímo učitelce na třídě

 • emailem na kuchyňodhlasky@msjak.cz

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň – odhlasky@msjak.cz

 • V případě neodhlášení dítěte, či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen se řídit platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.


V Čelákovicích, 09.06.2023                                                                                                                                                                                   Hana Henyšová, ředitelkaMateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 601/23


Do MŠ Vaše dítě potřebuje


Při nástupu do MŠ vašemu dítěti přineste:

Do šatny - látkový sáček na ramínko (A1, A2, C1, B1, B2)

- látkový sáček s poutky (A3, B3)


Do sáčku - náhradní spodní prádlo a ponožky či punčocháče (průběžně

doplňujte)

- kraťasy, tričko a teplákovou soupravu na zahradu (průběžně doplňujte)

- klobouček nebo kšiltovku

- pláštěnku (ne deštník)


Do botníku - starší boty nebo tenisky na zahradu

 • doporučujeme holínky při deštivém počasí a sněhule v zimě

(při nevhodné obuvi dětí se často musíme vracet z vycházek, aby nám děti neprochladly)


Do třídy - pohodlné oblečení dle vlastního uvážení

 • bačkory (ne pantofle)

 • pyžamo nebo noční košili (pokud spíte)

 • plastový hrneček s uchem na pitný režim (podepsat zespodu lihovkou)


K odnášení věcí a oblečení po odpoledním pobytu venku

- malý batoh nebo sáček na cvičky


Veškeré oblečení, boty, bačkory, atd. by si mělo dítě poznat


Přineste až další týden po nástupu:

Osobní potřeby

 • papírové kapesníky po 10 kusech – 1 celé balení (odhad na pololetí)

 • papírové kapesníky v krabici – 2 balení (odhad na pololetí)

( Požadavky tříd na počet kusů se mohou lišit – doplňuje se průběžně.)


Archivační papírový box na výkresy – velikost A4

 • po dohodě s učitelkami na třídě


Bližší informace se dozvíte na třídní schůzce v září.


Na Vás a Vaše děti se těší všichni zaměstnanci

Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace.V Čelákovicích, 09.06.2023                                                                                                                     Hana Henyšová, ředitelkaČ.j.: 866/22


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace


Charakteristika školy

a školního vzdělávacího programu (ŠVP)


Druh školy: mateřská škola

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Obsah vzdělávání: Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


Název ŠVP

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP):

,,Umění, sport a svět kolem nás, s prvky regionální výchovy.“

Způsob dosažení cíle postihuje motto:

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“

Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce

a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.


Profilace ŠVP

Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ.

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií,

s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života.

Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky.

Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit.

Výchovné cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.


Cílem profilace je

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat,

umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam.

Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.


ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků

Jsou odvozeny z přirozených cyklů ročních období a s nimi spojených svátků,

doplněných regionálními zvláštnostmi.


Plnění ŠVP

Plnění cílů RVP a integrovaných bloků ŠVP učitelky pravidelně vyhodnocují.

Svoji práci přizpůsobují věkovému složení dětí na třídě.

Je dán důraz na plnění regionální výchovy.

Vše hodnotí ředitelka.


Veškeré informace naleznete ve ŠVP.

Je vyvěšen na vstupních nástěnkách, umístěn na webu MŠ www.msjak.cz ,

případně do něho můžete nahlédnout na své třídě.

V Čelákovicích, 24.03.2023

                                                                                                                                                                                   Hana Henyšová, ředitelka