Č.j.: 355/24

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

Ředitelka: Hana HenyšováKritéria pro přijetí dítěte

k prázdninovému provozu na dobu určitou

na Mateřskou školu Čelákovice,

J. A. Komenského 1586,

příspěvkovou organizaci

vydaná ředitelkou MŠK prázdninovému provozu se přijímají na dobu určitou

děti z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Čelákovice,

oba rodiče jsou zaměstnáni

a to podle aktuálního stavu volných míst

v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586,

příspěvkové organizaci,

nahlášeného k 31.05. 2024.


…………………………………………………………………………………………………...


Doba možného přijetí koresponduje s dobou uzavření konkrétní MŠ:

  • od 29.07. 2024 do 23.08. 2024 můžou docházet přijaté děti z MŠ Rumunská.


Zaměstnanost rodiče prokáží potvrzením od zaměstnavatele.


…………………………………………………………………………………………………..


Ředitel se při přijímání k prázdninovému provozu se řídí § 34 odst. 11 a § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel mateřské školy je povinen zajistit, aby počet dětí,

které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Ředitel tedy může přijmout jen určitý počet žadatelů.V Čelákovicích, 30.04. 2024, Hana Henyšová, ředitelka