Dodatek ŠVP 2020/2021 Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Školní vzdělávací program

,,Umění, sport a svět kolem nás“,

s prvky regionální výchovy.


Motto

,,Za poznáním po cestách rovných,

klikatých i oklikami.“
Č.j.: 1126/18

Platnost ŠVP  je 3 roky od 1.9.2018.


Zpracovala ředitelka a kolektiv učitelek Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace v souladu s RVP PV.

Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne 29.8.2018, č.j.: 1127/18.

Ruší se předchozí verze ŠVP č.j.: 1061/17.


V Čelákovicích, 29.8.2018, Hana Henyšová, ředitelka


Obsah ŠVP


A. Identifikační údaje o mateřské škole


B. Obecná charakteristika školy


B.1. Historie školy 

B.2. Sídlo školy a místní lokalita

B.3. Dispozice MŠ 

B.4. Umístění tříd v budově, název a označení tříd, barevné rozlišení tříd a velikost tříd

B.5. Venkovní plochy

B.6. Terasy

B.7. Personální zajištění MŠ

                                                                                                               

C. Podmínky vzdělávání


C.1. Věcné podmínky

C.2. Životospráva

C.3. Psychosociální podmínky

C.4. Organizace

C.5. Řízení mateřské školy

C.6. Personální a pedagogické zajištění

C.7. Spoluúčast rodičů

C.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

C.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

C.10. Pravidla pro vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

C.11. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let


D. Organizace vzdělávání


D.1. Počet dětí na třídách a věkové složení tříd 

D.2. Charakteristika tříd

D.3. Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě

D.4. Přijímání dětí do MŠ


E. Charakteristika vzdělávacího programu


1. Spolupráce MŠ, doplňující programy, aktivity školy a prezentace na veřejnosti


F. Evaluační systém a pedagogická diagnostika


G. Vzdělávací obsah ŠVP


ZÁŘÍ A ŘÍJEN –                      ,,Barvy podzimu“

LISTOPAD A PROSINEC –   ,,Kouzelné svátky“

LEDEN A ÚNOR –                 ,,Sněhová peřina“

BŘEZEN A DUBEN –            ,,Jarní probuzení“

KVĚTEN A ČERVEN –         ,,Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“


A. Identifikační údaje o mateřské školeDruh školy

Mateřská škola

Typ školy

Celodenní s pravidelným provozem

Název školy

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586,

příspěvková organizace

Obsah vzdělávání

RVP pro předškolní vzdělávání (Rámcově vzdělávací program)

Obor vzdělávání

Vlastní ŠVP pro předškolní vzdělávání (Školní vzdělávací program)

Název ŠVP              

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Motto školy

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami“.

Kapacita školy

168 dětí

Počet tříd

7

Provozní doba školy

6:30 – 17:00 hod.

Adresa školy

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586,

příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon

326 741 437

E-mail

reditelka@msjak.cz

IČO

75109972

Ředitelka

Hana Henyšová

Zřizovatel

Město Čelákovice

Nám. 5. Května

250 88 Čelákovice

IČO: 00240117

Číslo jednací

1061/17

Platnost ŠVP

Platnost ŠVP je 3 roky od 1.9.2018B. Obecná charakteristika školy


B.1. Historie školy                                                                                                                

MěNV Čelákovice započal v roce 1982 v ,,Akci Z“ s výstavbou 4. Mateřské školy na adrese J.A.Komenského 1586 s kapacitou 120 dětí. Pro potřeby školství začala být budova využívána v roce 1984. V roce 1992 budovu převzalo od státu do správy město Čelákovice. Postupně byla snižována kapacita dětí v mateřské škole a v roce 1996 bylo schváleno uzavření mateřské školy a k datu 31.7.1996 byla MŠ vyřazena ze sítě škol a školských zařízení. 

Budova byla následně využívána prvním stupněm ZŠ Čelákovice, J.A.Komenského 414, Městským domem dětí a mládeže, Speciální základní školou a fitcentrem. 

Od 1.9.2006 budova fungovala jako detašované pracoviště MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha – východ a vrátily se sem dvě třídy v celkovém počtu 35 dětí a k 1.7.2007 již zařízení fungovalo pro 60 dětí.

V roce 2007 nechalo město Čelákovice vypracovat demografickou studii věkového složení populace ,,Perspektivy vývoje obyvatelstva města Čelákovice na období 2007 – 2030“ a na základě této studie rozhodlo město Čelákovice o zřízení nové mateřské školy pro 168 dětí. 

Pro realizaci byl vybrán objekt bývalé 4. MŠ na ulici J.A.Komenského 1586.

Vzhledem k plánované rekonstrukci objektu byla budova opětovně uzavřena k 1.7.2008. V roce 2007 byl společností INPROJEKT, spol. s r.o. vypracován projekt ,,Rekonstrukce a nástavba objektu mateřské školy“ a od července 2008 započala rekonstrukce a nástavba objektu vítězem výběrového řízení, firmou Kompres, spol. s r.o. 

Rekonstrukce byla ukončena v červenci 2009.

Příspěvková organizace Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586 vznikla jako samostatný právní subjekt rozhodnutím zřizovatele dne 21.6.2007.  Do sítě škol byla zařazena rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.7.2008 s účinností od 1.9.2008.

Vzhledem k rekonstrukci budovy se rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb s účinností od 1.9.2008 staly pronajaté prostory bývalé školní družiny ZŠ Čelákovice, J.A.Komenského 414, 250 88 Čelákovice s kapacitou školy pro 22 dětí.

Slavnostní otevření zrekonstruované MŠ proběhlo v neděli 30.8.2009.                                                                      Místem poskytovaného vzdělávání je od 1.9.2009 Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, na adrese  J.A.Komenského 1586, 250 88 Čelákovice. 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole je 168.


B.2. Sídlo školy a místní lokalita

Mateřská škola sídlí ve vlastní zrekonstruované dvoupatrová budově na adrese J.A.Komenského 1586, 250 88 Čelákovice. Jde o objekt s ideální polohou v centru města a s dostupností ke všem významným institucím ve městě v řádu stovek metrů. Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. Ve městě se nachází velké množství historických staveb a naučná stezka ,,Labe – krajina a člověk“, která spojuje města Lysá nad Labem a Čelákovice, je volena tak, aby zahrnovala většinu významných a historických pozoruhodností této části Polabí. Čelákovice jsou krásným a vyhledávaným městem ve středním Polabí, situovaným na levém břehu Labe s ideální dostupností do hlavního města Prahy. Jsou výhodným místem pro cykloturistiku a jiné sportovní aktivity. Čelákovicemi prochází frekventovaná trať Praha – Lysá nad Labem – Kolín. Vzhledem ke své poloze a bohatému zázemí v přírodě se město stalo vyhledávaným novými obyvateli, což s sebou přineslo nárůst populace všech věkových skupin. 

K Čelákovicím se váže svým narozením či životem řada osobností, mimo jiné biskup Jednoty bratrské Matěj Červenka, hudební skladatel Jan Zach, filozof a spisovatel Josef Vojtěch Sedláček, spisovatel Josef Jiří Stankovský, malíř Čeněk Janda, velitel stíhací skupiny v Anglii za druhé světové války Alois Vašátko, literární historik Vladimír Kovařík, básník Jindřich Hilčr, básník a spisovatel Eduard Petiška, sochař Jaroslav Šajn, malíř a grafik Jiří Hanžlík, česko-britská spisovatelka a překladatelka Věra Gissingová, rozená Diamantová, která vydáním knihy svých vzpomínek Perličky dětství uvedla město Čelákovice do povědomí v mnoha zemích světa a má také velké zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem do koncentračních táborů z území ohroženého Československa a mnoho dalších.


B.3. Dispozice MŠ 

MŠ má 7 tříd rozmístěných na třech pavilonech, vlastní kuchyň, provozní zázemí, byt školníka, 

2 kryté terasy, 1 otevřenou terasu a vlastní školní zahradu se třemi hřišti.


B.4. Umístění tříd v budově, název a označení tříd, barevné rozlišení tříd a velikost tříd

Pavilon A - 3 třídy

Pavilonem A je východní část budovy s přilehlým schodištěm a samostatným vstupem.

3NP – krytá terasa ve třetím nadzemním podlaží – 73 m2

3NP – A2 – Želvičky – světle zelená – 107,6 m2  

2NP – A1 – Kytičky – červená – 135,7 m2

1NP – A3 – Žirafky – oranžová – 135,7 m2


Pavilon B - 3 třídy

Pavilonem B je západní část budovy s přilehlým schodištěm a samostatným vstupem.

3NP – krytá terasa ve třetím nadzemním podlaží - 73 m2

3NP – B2 – Šnečci – fialová – 107,6 m2 

2NP – B1 – Sluníčka – žlutá – 135,7 m2

1NP – B3 – Lvíčata – tmavě zelená – 135,7 m2


Pavilon C - 1 třída

Pavilonem C je severním část budovy s přilehlým schodištěm a samostatným vstupem.

3NP – otevřená terasa s hřištěm – využitelná plocha 92 m2

2NP – C1 – Motýlci – světle modrá – 147,6 m2

2NP – ředitelna – růžová, kabinet, sklad pomůcek, archív

1NP – kuchyň – tmavě modrá, sklady

           kancelář hospodářky, šatna provozních zaměstnanců

           technické zázemí budovy se sklady, prádelnou a sušárnou

           byt školnice


Třídy A1, A3, B1 a B3 mají prostor rozdělen do 2 částí. Tvoří ho třída a herna. Každá třída má šatnu uč., úklidovou komoru, šatnu dětí, umývárnu, WC, sklad pro lůžkoviny, sklad učitelek a kuchyňku. Třída A3 a B3 má navíc východ na venkovní terasy v přízemí budovy.


Třídy A2 a B2 mají jednu místnost. Každá třída má šatnu uč., úklidovou komoru, šatnu dětí, umývárnu, WC, sklad učitelek a kuchyňku. Třídy mají přímí vstup na venkovní kryté terasy.


Třída C1 má třídu a ložnici. Třída má šatnu uč., úklidovou komoru, šatnu dětí, umývárnu, WC, sklad učitelek a kuchyňku.


B.5. Venkovní plochy

Nezastavěnou plochu areálu MŠ tvoří školní zahrada o výměře 4743 m2 a využitelná plocha teras, která činí 238 m2. Celková nezastavěná plocha je 4981 m2. 

Na školní zahradě jsou 3 dětská hřiště

Hřiště Komenského a Stankovského byla realizována již před rekonstrukcí a jsou využívána dětmi mladších věkových skupin, nebo po domluvě.

V průběhu hlavních školních prázdnin (červenec a srpen 2010) bylo vybudováno nové hřiště pro nejstarší věkovou skupinu v jižní části školní zahrady.

U jižního hřiště bylo vytvořeno dopravní hřiště a mlhoviště.

Zahrada poskytuje dostatek prostoru pro míčové hry (fotbal, košíková) apod.


B.6. Terasy

Součástí budovy jsou 3 terasy:

2 kryté o rozměrech 73 m2 pro využití dětmi příslušného pavilonu po předchozí domluvě. Možno využívat při nepříznivém počasí.

1 otevřená o rozměru 92 m2 pro využití při příznivém počasí.


B.7. Personální zajištění MŠ

MŠ má 14 pedagogických pracovníků

1 ředitelku

1 vedoucí učitelku

12 učitelek

S tímto počtem učitelek se počítá i do budoucna. Tento počet učitelek je nutný pro zajištění požadovaného chodu MŠ. 

V případě potřeby má jednu či více asistentek pedagoga – jejich zařazení přímo souvisí se schválením funkce asistenta pedagoga v příslušném školním roce.


Počet provozních zaměstnanců je 9

1 účetní

1 vedoucí školní jídelny

3 kuchařky

1 pomocná kuchařka – tato pracovní pozice souvisí s vařením pro MŠ Přístavní – Sluníčko 

1 školnice

2 uklizečky, z nichž jedna pracuje i na pozici hospodářky MŠ


      C. Podmínky vzdělávání


C.1. Věcné podmínky


Třídy

Třídy A1, A2, C, B1 a B2 jsou vybaveny novým nábytkem. Třídy A3 a B3 starším nábytkem. Nábytek má dostatečné množství otevřených, přehledných a dětem výškově dostupných polic.

Jsou dodrženy hygienické normy na výšku stolů a židliček. V každé třídě jsou 2 různé výšky stolů a židliček. 

V každé třídě je velkorozměrová magnetická tabule určená i pro popis křídou.

Třídy byly dovybaveny drobným nábytkem. Jsou vytvořeny hrací koutky (například kuchyňka, jídelna, obývák, obchod, kancelář, kadeřnictví, divadlo atd.), vše dle vlastního uvážení jednotlivých učitelek na třídách a finančních možnostech na vybavení MŠ.

Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček pro všechny věkové skupiny.

Ve třídách jsou umístěny sítě na výstavu obrázků.

Do tříd A1, A2, A3, B1, B2 a B3 byly umístěny nástěnné hrací prvky.

Ve třídách je vymezen dostatečně velký prostor pro stavby a v hernách je ponechán dostatečně velký prostor pro cvičení a hry. 

Všechny třídy jsou vybaveny velkými molitanovými sestavami na hry a TV. 

Ve všech třídách jsou ribstole, švédské bedny, žíněnky a lavičky pro cvičení. 

Ve třídách A3 a B3 jsou umístěny basketbalové koše.

Množství hraček, cvičebního náčiní, hudebních nástrojů a pracovních a výtvarných pomůcek je v tuto chvíli dostatečný a průběžně se jeho množství doplňuje.

Ve třídách jsou pověšeny krátké záclony a závěsy pro zlepšení akustiky místností a jsou položeny kusové koberce.

Všechny třídy mají vlastní sklad na metodické pomůcky a výtvarný a pracovní materiál.

Ve třídách A1, A3, C1, B1a B3, jsou sklady na ukládání lůžkovin, které se umísťují do speciálních skříní, tak, aby byly dodrženy hygienické normy pro skladování lůžkovin.

Lůžkoviny ze třídy A2 se ukládají do speciální skříně umístěné v chodbě ve 3 NP. 

Každé peřinky jsou označeny a uloženy odděleně od ostatních. Stejně tak je označeno i každé lehátko.

Ve všech třídách jsou umístěny kryty na topení.

V oknech jsou žaluzie.


Hygienická zařízení

Toalety a umývárny svým vybavením odpovídají věku. 

A2, A3, B1, B2, B3 a C1 mají 5 WC mís, 5 umyvadel, 1 sprchový kout a 1 umyvadlo pro učitelky. A1 má 7 WC mís, 5 umyvadel, 1 sprchový kout a 1 umyvadlo pro učitelky. 

Na pověšení ručníků jsou v umývárnách umístěny boxy s dělícími příčkami.

V umývárnách jsou v různých výškách umístěna zrcadla a je zde box na papírové ručníky a koš.


Šatny

V šatnách je dostatek úložných prostorů pro obkládání oblečení a obuvi dětí. Je zde dostatečný počet míst pro sezení. Jsou zde umístěny sítě na výstavu obrázků a nástěnky.


Kabinet ve 2.NP, sklady pomůcek ve 2.NP a 3.NP a knihovny ve 2.NP

Slouží učitelkám. Jsou zde umístěny metodické materiály, knihy, tělovýchovné náčiní, výtvarné a pracovní pomůcky, kopírka a nástěnky. 

V prostoru před ředitelnou je umístěna knihovna s úložnými zásuvkami a věšák na obrazové materiály a mapy. 

Pomůcky a knihy jsou pro lepší orientaci označeny vlastním číslováním.

Pro zlepšení přípravy předškoláků na vstup do ZŠ a zpestření vzdělávací nabídky bylo zakoupeno projekční zařízení MAGIC BOX a výukové programy.


Společné prostory a vstupy

V šatnách, třídách i na chodbách jsou na zdech umístěny velkorozměrové sítě určené k vystavování dětských prací. Dále je na chodby, do šaten a do tříd umístěn nábytek sloužící k vystavování prostorových výrobků. Tento nábytek má tvar hrušek, listnatých či jehličnatých stromů a strašidla. Chodby MŠ jsou vybaveny rámy euro-clip pro vystavování výtvarných prací a fotografií z akcí MŠ. U vstupu na pavilon A a pavilon B jsou umístěny 2 nástěnky sloužící k prezentaci MŠ a akcí.

U vstupu na pavilon C je umístěno 6 nástěnek sloužících k prezentaci MŠ a akcí.

Na výzdobě MŠ se svými pracemi podílejí děti. 


Venkovní prostranství

Hřiště Komenského a Stankovského byla realizována již před rekonstrukcí a jsou vybavena hracími prvky firmy HAGS s pískovým podložím. Jsou zde umístěny: skluzavka, věž se skluzavkou, houpačky, pružinová houpadla a kyvné houpadlo.

V průběhu hlavních školních prázdnin (červenec a srpen 2010) bylo vybudováno nové hřiště pro nejstarší věkovou skupinu v jižní části školní zahrady, je vybaveno hracími prvky firmy HŘIŠTĚ s pískovým podložím. Jsou zde umístěny: houpačky, věž s lanovým výstupem a skluzavkou, hrazdy, pružinová houpadla a hrací věž pro hry s pískem.

Je nakoupeno dostatečné množství hraček pro venkovní využití.

U jižního hřiště bylo vytvořeno dopravní hřiště. V srpnu 2010 byla asfaltová dráha pro jízdu na dětských dopravních prostředcích domalována a doplněna značkami, aby mohla fungovat jako dopravní hřiště. Byly dokoupeny koloběžky, tříkolky, odrážedla a helmy.

V červnu 2011 byla všechna hřiště doplněna oboustrannými venkovními tabulemi pro popis křídou v počtu 6 ks.

V roce 2012 byly školní zahrady dovybaveny dvěma hracími domky firmy Truzam a v roce 2013 čtyřmi hracími lavičkami firmy HEROLD a venkovní košíkovou od firmy Makra.

V roce 2013 byl v prostoru hřiště v jižní části školní zahrady firmou Truzam vybudován přístřešek ve tvaru lodě. Všechny přístřešky byly v roce 2014 doplněny o kormidla, triedry, periskopy a dalekohledy.

Do prostoru školní zahrady bylo na jaře 2014 zabudováno 5 nových hracích prvků. Jejich využíváním se zvýší obratnost a zručnost dětí. Rozmístění nových prvků:

hřiště Komenského – housenka MIDI

hřiště Stankovského – výtah na písek, plochý lanový prvek, lanová pyramida 2m

hřiště pod ředitelnou – řetězová lávka

V roce 2015 bylo v prostoru pod ředitelnou vybudováno mlhoviště s podestou.

V prostoru školní zahrady můžou děti využít dřevěný a plastový mobilní dětský sedací nábytek.

Z důvodu nedostatku přirozeného stíny byly pořízeny 3 velké a 3 malé slunečníky.

Pitný režim je na školní zahradě zajištěn dvěma pítky.

K vybavení školní zahrady přináleží 2 venkovní místnosti s WC, umyvadly a držáky na papírové ručníky.

Hračky pro využití na školní zahradě, pro hry v pískových plochách a dopravní prostředky jsou umístěny ve dvou venkovních skladech.

V prostoru školní zahrady postupně vysazujeme stromy, které nás v budoucnu zajistí potřebný stín.


Terasy

V srpnu 2010 byla osázena horní otevřená terasa na pavilonu C a je pravidelně kontrolován stav rostlin a vysazených stromů. 

Na všech terasách MŠ jsou k využití plastové hrací prvky velkých rozměrů od firmy PIERRON (sada Altisystem) a velké plastové hrací cihly. Terasy byly vybaveny velkorozměrovými hracími prvky - vláčky, skluzavkou, houpadly. 

Jsou zde umístěny oboustranné venkovní tabule pro popis křídou v počtu 6 ks, plastové stoly se židličkami a ploché balanční točny.

Na terasy byly v roce 2014 umístěny nové plastové domečky a starší kuchyňky.


C.2. Životospráva


Stravování

Zajišťuje vlastní moderně a kvalitně vybavená školní kuchyň. Na jednotlivé kuchyňky se jídlo převáží v uzavřených gastronádobách, v termosech a termoportech. Svačiny a obědy se rozváží do jednotlivých pater výtahem. Schváleno KHS. Za kvalitu zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Výdej svačin si řídí učitelky. Výdej oběda má na starosti 7 provozních zaměstnankyň MŠ.

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné (3 hodinové) intervaly.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných hygienických a stravovacích norem a předpisů. Je sledován obsah alergenů v potravinách a zákonní zástupci jsou na alergeny upozorněni v jídelním lístku.

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Děti mají k dispozici nápoj dle denní nabídky a k použití vlastní hrnečky. 

Pitný režim při pobytu venku je zajištěn dvěma pítky.

Od 1.9.2017 zajišťujeme stravování pro MŠ Přístavní – Sluníčko.


Pobyt venku

Podle počasí jsou děti minimálně 2 hodiny denně venku. Dopoledne od 9:45 do 11:45 hod. a při pěkném počasí i odpoledne po odpočinku od 14:45 hod. do odchodu dětí domů. 

V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. 

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

V případě špatného počasí využívají učitelky k pobytu venku 2 kryté terasy.

Vnitřní prostory MŠ i venkovní prostranství a terasy poskytují dětem svými rozměry dostatečné množství hracích ploch určených k volnému pohybu dětí.


Spánek

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. 

Doba spánku se řídí věkovým složením dětí na třídě. Děti s nižší potřebou spánku se věnují klidovým aktivitám (prohlížení knih, časopisů, klidným hrám, zájmovým kroužkům, atd.).

Děti si mění pyžamo po 1 týdnu. 

Povlečení se mění po 3 týdnech. Každé peřinky jsou označeny a uloženy odděleně od ostatních. Stejně jsou označena i lehátka.


Ostatní podmínky

Školnice, ve spolupráci s ostatním personálem školy, sleduje vytápění školy, redukuje ho na přiměřenou teplotu a pravidelně větrá třídy.

Osvětlení tříd je dostatečné.

Podlahové krytiny jsou světlé a matné.

V průběhu dne regulují přiměřeným větráním okny teplotu na třídách učitelky. V době spaní větrají tak, aby děti v zimním období neležely pod otevřeným okny a netáhlo na ně.

Po celý rok jsou v umývárnách umístěna dezinfekční mýdla. 


Oblečení dětí

Kontrolujeme vhodné a přiměřené oblečení dětí do tříd i pro pobyt venku.

Do tříd se děti převlékají do pohodlného oblečení dle vlastního uvážení a obouvají si bačkory, či páskovou obuv vhodnou pro pobyt ve třídě. Nejsou povoleny pantofle a boty bez paty.

Před pobytem na školní zahradě se děti převlékají do oblečení určeného pro pobyt na školní zahradě. Berou si k tomu vhodnou obuv. V letních měsících a slunečných dnech mají pokrývku hlavy.

Při vycházkách do okolí MŠ chodí děti v oblečení a obuvi, ve které ráno přišly.

Oblečení mají uloženo v šatních boxech, který je označen značkou. Doporučené náhradní oblečení mají uloženo v látkovém sáčku na ramínko (A1, A2, C1, B1, B2), či látkovém sáčku s poutky (A3, B3). Obuv mají uloženou v šatním boxu.

K odnášení věcí a oblečení po odpoledním pobytu venku mají malý batoh nebo sáček na cvičky.


C.3. Psychosociální podmínky


Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně.

Nově příchozím dětem je dáno dostatečně dlouhé období, aby se dítě mohlo adaptovat na prostředí MŠ a nový kolektiv dětí a učitelek. Spolupracujeme se zákonnými zástupci. 

Respektujeme potřeby dětí a pomáháme je uspokojovat. Dbáme na to, aby měli všechny děti v MŠ rovnocenné postavení.

Vzdělávací nabídka odpovídá věkovému složení dětí na třídách a je dětem tematicky blízká, pochopitelná a prakticky využitelná. Počítá se s aktivní účastí a samostatným rozhodováním dítěte. Děti mají při jednotlivých činnostech na výběr z více možností například her, námětů, pracovních listů, ale mají i možnost volby neúčastnit se činností vůbec a pouze přihlížet.

Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Na třídách jsou vytvářena kladná pravidla chování, která si třídy vizualizují.

Usilujeme o to, aby třídy byly pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou rády. 

Snažíme se děti nenásilně ovlivňovat prosociálním směrem.


C.4. Organizace


Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujetí a potřeby. Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času na spontánní hru.

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (klidný koutek, neúčast při společných činnostech).

Přesuny dětí, scházení ve třídách a slučování tříd probíhá v rámci pavilonu.

Počty dětí na třídách nejsou překračovány a jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., 

O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých § 4 ve znění pozdějších předpisů.


Organizace dne 

a)Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod


b)Režim dne (slouží pouze jako návod, nemusí být striktně dodržován)

6:30 – 8:00 : scházení dětí

děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3, postupně na svých třídách 

děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3, postupně na svých třídách

děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1 

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné 

                      hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky 

                       do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd, předškolní děti čistění zubů

12:00 – 12:15 : odchod dětí nespících 

spící děti ze třídy B2 scházejí dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1 a zde zůstávají až do odchodu domů. Od 12:30 se ve třídě B2 scházejí nespící děti k zájmovým aktivitám.

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek (od 13:45 hod. nespací aktivity)

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených 

                          činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují dle rozpisu

v 16:00 – 17:00 se děti z PB postupně slučují dle rozpisu

v 16:00 se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.

c) Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).


C.5. Řízení mateřské školy


Všem zaměstnancům je ponechán dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Spolupodílí se na plánování akcí v MŠ, vznášejí podněty k organizačnímu chodu školy.

Cílem MŠ je s kvalifikovaným pedagogickým a ohleduplným a vstřícným nepedagogickým personálem vytvořit harmonické prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně, a které bude pro jejich citový, sociální a rozumový vývoj podnětné.


Statutárním orgánem MŠ je ředitelka.

Byla jmenována na základě výsledků konkurzního řízení a na základě usnesení Rady města Čelákovic č. 06.A/2008 ze dne 10.6.2008. Do funkce nastoupila 1.8.2008. Má požadované pedagogické vzdělání. Potřebné vzdělání pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. získala Studiem pro ředitele škol a školských zařízení pod Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje, Vzdělávací středisko Rakovník, číslo vzdělávacího programu 22-01-G30, ve školním roce 2008/2009 a v červnu 2009 ukončila studium obhajobou závěrečné práce.

V roce 2013 bylo rozhodnutím Rady města prodlouženo funkční období ředitelky MŠ o 6 let.

Její snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí.

K plánování práce využívá ředitelka pedagogických, provozních a mimořádných porad. 

Případně informuje zaměstnance ihned přímo či vyvěšením na nástěnkách. 

Využívá závěrů z hospitační činnosti, hodnocení tříd a přímého kontaktu se zaměstnanci školy.

Prezentuje činnost MŠ i navenek. Informace o MŠ je možné nalézt na stránkách Města Čelákovice a k prezentaci MŠ je možné využít i místního tisku.

Přímo v MŠ je vytvořen informační systém pro každý pavilon a třídu. Každý pavilon má u svého vchodu nástěnku, která slouží ředitelce a hospodářce školy k informování zákonných zástupců o důležitých organizačních a provozních záležitostech.

V jednotlivých šatnách pak mají učitelky nástěnky na informace týkající se konkrétní třídy.

V době zápisu jsou u vstupů do areálu MŠ umístěny velké informační tabule.

U obou vstupů do areálu MŠ jsou nainstalovány 4 venkovní prosklené informační vitríny. Slouží k informování o organizačních záležitostech a k prezentaci MŠ.

V září 2015 buly spuštěny Webové stránky školy.


MŠ má 1 vedoucí učitelku, která má stanovenu vlastní náplň práce a v součinnosti s ředitelkou MŠ se podílí na koordinaci chodu MŠ. Má jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci. V případě nepřítomnosti ředitelky MŠ ji zastupuje. Je přímou podřízenou ředitelky MŠ.


Všechny učitelky se vzdělávají v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a i ostatní zaměstnanci absolvují školení podle svého profesního zaměření, kdy získané znalosti využijí pro zkvalitnění své práce. Jsou přímými podřízenými ředitelky MŠ.

Všechny pedagogické pracovnice tvoří tým a zvou ke spolupráci zákonné zástupce.


Ředitelka, vedoucí učitelka a učitelky budou v rámci možností setrvávat dlouhodobě (v horizontu let) na jednom pavilonu a třídě, tak, aby je děti z téhož pavilonu důvěrně znaly a předcházelo se tak problémům s adaptacemi.


Pokud na MŠ probíhá vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující zřízení funkce asistenta pedagoga je tato pracovní pozice obsazena. Jsou přímými podřízenými ředitelky MŠ.


Vedoucí školní kuchyně řídí práci kuchařek a pomocné kuchařky a spolupracuje s vedoucí učitelkou a hospodářkou MŠ. Je přímou podřízenou ředitelky MŠ.


Školnice řídí práci uklizeček a spolupracuje s vedoucí učitelkou. Je přímou podřízenou ředitelky MŠ. Školnice a uklizečky pomáhají dle svých možností s oblékáním při odchodu dětí z nejmladších věkových skupin na vycházku.


Účetní organizace a hospodářka MŠ spolupracují s ostatními zaměstnanci a jsou přímými podřízenými ředitelky MŠ.


C.6. Personální a pedagogické zajištění


Pedagogové

Počet pedagogických pracovníků je 17 (počet se odvíjí od počtu asistentek pedagoga)

14 učitelek

Od 1.9.2017 došlo k navýšení počtu učitelek na 14. 

V MŠ je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodin.

Hana Henyšová – ředitelka, třída B2 Šnečci

Miloslava Marvánková – vedoucí učitelka, třída C1 Motýlci

Bc. Monika Nováčková, DiS. – třída A1 Kytičky 

Denisa Mrázová, DiS. – třída A1 Kytičky 

Kateřina Jindřichová – třída A2 Želvičky

Lenka Keprtová – třída A2 Želvičky 

Šárka Farkašová – třída A3 Žirafky

Iveta Melicharová, DiS. – třída A3 Žirafky

Petra Potůčková, DiS. – B1 Sluníčka

Helena Vránová – třída B1 Sluníčka

Jitka Dohnálková – třída B2 Šnečci

Kamila Szabová – třída B3 Lvíčata

Lucie Pařízková, DiS. – třída B3 Lvíčata

Veronika Červeňáková – třída C1 Motýlci


3 asistentky pedagoga 

(umístění asistentek pedagoga na třídách a jejich počet se může změnit v závislosti na počtu přiznaných podpůrných opatření) 

Lucie Dvořáková – třída C1 Motýlci

Anna Lucie Helečic – třída A2 Želvičky

Lucie Řeháková – třída B1 Sluníčka  


Provozní zaměstnanci

Počet provozních zaměstnanců je 9

V souvislosti s vařením pro MŠ Přístavní byla přijata od 1.9.2017 do kuchyně pomocná kuchařka.

Simona Paulusová – ekonom

Iva Marešová – provozář školní jídelny, vedoucí kuchařka

Jitka Mamulová – kuchařka

Dana Kolínková – kuchařka

Helena Dozorcová – kuchařka

Markéta Minsková – pomocná kuchařka 

Miluše Francová – školník, uklizečka

Kateřina Kotková – hospodářka, uklizečka

Petra Řeháková – uklizečka


Pracovní pozice v rámci personální podpory z šablon OPVVV

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ – 1x

-  Lucie Dvořáková od 1.9.2018


C.7. Spoluúčast rodičů

Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat.

Prohlubujeme spolupráci se zákonnými zástupci předškolních dětí při přípravě na zápis a vstup do 1. třídy ZŠ.

Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů.

Organizujeme společné schůzky, setkání a akce se zákonnými zástupci: 

Mikuláš, Vánoce, Valentýn, Velikonoce, Čarodějnice, Den matek, Karneval, Den dětí, Loučení s předškoláky, Sportovní odpoledne, různé výtvarné či pracovní dílny. 

Vždy záleží na volbě konkrétních učitelek, který způsob prezentace zvolí.

Zákonní zástupci jsou informováni o vzdělávání dětí na třídních schůzkách či jiných akcích školy.  Individuálně jsou informováni učitelkami při předávání dětí nebo v případě potřeby přímo ředitelkou MŠ.

K prezentaci vzdělávacích výsledků využívají učitelky informační sítě v šatnách a ostatní výstavní plochy.


C.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro nás znamená přiblížení se dětí normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte a jeho případného vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků. Při práci s těmito dětmi volíme vhodné, potřebám dětí odpovídající vzdělávací metody. Vždy pracujeme s vědomím, že takové dítě má jiné osobnostní předpoklady, má menší zkušenosti a větší problémy s osamostatňováním.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvářet optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Vycházíme z individuálních potřeb a možností dítěte a v závislosti na organizačních možnostech MŠ se snažíme vytvořit plně vyhovující podmínky pro jeho vzdělávání. Nastavíme odpovídající podpůrná opatření.

Na třídě vytvoříme pracovní kout pro přímou práci s asistentkou pedagoga a místo pro ukládání metodických pomůcek a didaktických materiálů.

Máme vytvořeny obrázkové karty (piktogramy). Jsme vybaveni metodickým materiálem. 

Vlastníme odborné publikace a pro přímou práci s dětmi rozfázováné knihy s piktogrami.

Ve třídách je zaveden úklid hraček pomocí obrázkového systému.

U dětí s tělesným postižením vytvoříme podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte v rámci jeho možností a zajistíme osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte.

U dětí se zrakovým postižením jsme schopni vytvořit nabídku alternativních aktivit a zajistit osvojení specifických, dítětem zvládnutelných dovedností, zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu.

Pro děti se sluchovým postižením máme zajištěny vhodné didaktické pomůcky a podle stupně postižení dítěte se pokusíme zajistit vzdělávání ve vhodném komunikačním systému.

U dětí s mentální retardací zajistíme osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) vytvoříme prostředí, které je pro dítě zklidňující a zajistíme důsledný přístup pedagoga k dítěti a vytvoříme nabídku speciálních didaktických pomůcek zaměřených na cvičení soustředění a pozornosti.

U dětí s poruchami řeči je nutné zajistit ve spolupráci se zákonnými zástupci kvalitní logopedickou péči a následně jsme schopni zařazovat logopedická cvičení.

U dětí s více vadami a autismem můžeme vytvořit pro dítě klidné a podnětné vzdělávací prostředí a zajistíme dostatek vhodných didaktických pomůcek.

Na mateřské škole máme vhodné podmínky i pro vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Uskutečňuje se podle požadavků daných RVP PV na základě předchozí diagnostiky dítěte.


C.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

RVP PV nám umožňuje rozvíjet a podporovat mimořádné schopnosti dětí rozšířením nabídky aktivit podle zájmů a schopností nadaných dětí.

Těmto dětem je umožněn, dle podmínek daným Školským zákonem, předčasný nástup do ZŠ.


C.10. Pravidla pro vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Výsledky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných jsou průběžně během roku písemně vyhodnocovány na základě míry podpůrných opatření, která jsou dítěti poskytována. 


a)Hodnocení a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Od září 2016 došlo ke změně vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména pak § 16 a §17 školského zákona.

Pokud je dítě vzděláváno podle doporučení školského poradenského zařízení, které vycházelo z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných budou vykazována podpůrná opatření vycházející z původní i nové legislativy. Pokud je v podpůrných opatřeních požadován IVP, rodiče ho po vypracování schválí a 2x do roka bude provedeno hodnocení výsledků vzdělávání podle IVP. Na vyžádání do něho může zákonný zástupce nahlédnout.

V případě realizace podpůrných opatření I. stupně v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, se vypracuje jednoduchý a strukturovaný plán pedagogické podpory, který nastaví pro tyto děti pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, která obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte. Rodiče o vypracování plánu nežádají, ale po jeho vypracování podpisem stvrdí, že s ním byli seznámeni. Podpůrná opatření se začnou poskytovat neprodleně po vypracování plánu. Po třech měsících bude plán vyhodnocen. Opatření má podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte. 

Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů. 

Pokud bude u dítěte podezření na závažnější problémy (např. lehké mentální postižení, dyslexii, sluchové postižení, obtíže způsobené neznalostí vyučovacího jazyka apod.), bude zákonným zástupcům neprodleně doporučeno vyšetření ve ŠPZ. Pro další postup budou rozhodující informace v doporučení vydaném poradenským zařízením, které škola obdrží.

Při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně se postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Ředitelka školy bude zajišťovat spolupráci s poradenským zařízením (PPP nebo SPC). Pokud mělo dítě zpracovaný plán pedagogické podpory, předá ho poradenskému zařízení (může ho předat osobně, poštou nebo oskenovat a poslat emailem). Poradenské zařízení s ní bude před doporučením konkrétních podpůrných opatření komunikovat.

Poradenské zařízení má právo vyžádat si informace o dosavadním průběhu vzdělávání dítěte (zejména údaje ze školní matriky). Poradenští pracovníci se také budou dotazovat na možnosti zajištění podpůrných opatření a také na to, jaká podpůrná opatření už škola 

poskytuje jiným dětem (např. zda ve škole už působí asistent pedagoga a pokud ano, jaký má úvazek apod.). Před vydáním doporučení pracovníci poradenského zařízení seznámí 

prověřeného pracovníka školy s výčtem podpůrných opatření, která budou stanovena v doporučení. 

V případě, že postup poradenského zařízení nebude zahrnovat konzultaci se školou, nebo se v doporučení objeví opatření, která nebyla se školou předem projednána apod., může se škola do 30 dnů obrátit na revizní orgán (Národní ústav pro vzdělávání), který postup poradenského zařízení prošetří.

Po obdržení doporučení ŠPZ a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce začne škola bezodkladně poskytovat doporučená podpůrná opatření. Nejzazší doba pro zahájení poskytování PO je 4 měsíce. Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ. 

Škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Četnost se stanoví dle výčtu podpůrných opatření.

V doporučení ke vzdělávání dítěte je uvedena délka jeho platnosti, včetně předpokládané kontroly. 

Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná. 

V případě, kdy jsou na návrh ŠPZ dětem poskytována podpůrná opatření formou pomoci dalších pedagogických pracovníků (asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka nebo speciálního pedagoga) vychází školské poradenské zařízení zejména z náročnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dále také z počtu dětí například pokud školka nemůže snižovat počty dětí v souladu s ustanovením § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci. 

Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje škola o zajištění nápravy. V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

Pokud dítě již v minulosti bylo vyšetřeno v poradenském zařízení a škola má k dispozici doporučení (např. tzv. doporučení k integraci) vydané před 1. 9. 2016, musí nejpozději do dvou let dojít k novému vyšetření, na základě kterého budou dítěti stanovena nová nároková podpůrná opatření.


b)V případě nadaných žáků, provádí zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.

Vzdělávání se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení.

Při vypracování se spolupracuje s ŠPZ a dále zákonným zástupcem žáka.

ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu.


C.11. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Cílem je získat první sociální zkušenosti mimo širší rodinu, poznat chování jiných dospělých a vrstevníků, naučit se vymezit si vlastní prostor a přijmout vymezené hranice a nové role.

Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Děti ve věku od dvou do tří let jsou v MŠ zařazovány do tříd společně s dětmi tří až čtyřletými.

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.

Ve třídách jsou umístěny skříňky uzavřené i otevřené.

Úklid hraček je organizován tak, že nejdrobnější hračky jsou ukládány na nejvyšších poličkách.

Učitelky na začátku roku přiměřeně sníží nabídku hraček a příliš drobné vyřadí do skladu.

Nebezpečné předměty, jako nůžky, apod. mají učitelky uklizeny z dosahu dětí.

Ve třídách jsou dětem nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Využívá se obrázkový systém pro uklízení hraček.

Ve třídách je dostatečný prostor pro volný pohyb a hry dětí. Třídy mají vytvořeny hrací koutky, které lze v případě potřeby lehce přestavět. V každé třídě je pohovka, kam se může případně dítě položit, či lehátko.

V umývárnách a na WC je možné využít stupínky s neklouzavým povrchem. V každé třídě je sprchový kout. Do umývárny je dáváno k dispozici větší množství ručníků.

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. 

Na schodištích je umístěno zábradlí pro děti ve dvou výškách.

K pobytu venku jsou pro všechny děti v MŠ zajištěny bezpečnostní vestičky.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. První 2 týdny v září zajišťuje překrývání učitelek v délce minimálně 4 hodiny.

Dětem je umožněno přinášení přiměřeného počtu hraček z domova pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí. Výtvarné a pracovní činnosti jsou dokončovány individuálně v průběhu ranních či odpoledních her.

Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup.

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. Učitelky organizují třídní schůzky, besídky s rodiči, vytvářejí v rámci aktivit dárky pro členy rodiny. S dětmi pořádají oslavy.2.  Organizace vzdělávání


D.1. Počet dětí na třídách a věkové složení tříd 

Je upraveno podle aktuálního věkového složení dětí v MŠ a v jednotlivých letech se může měnit.


Pavilon A

A2 – Želvičky – 25 dětí ve věku 5 – 7 let

A1 – Kytičky – 24 dětí ve věku 2 – 5 let

A3 – Žirafky – 25 dětí ve věku 3 – 5 let

Pavilon B

B2 – Šnečci – 21 dětí ve věku 3 – 5 let

B1 – Sluníčka – 25 dětí ve věku 5 – 7 let

B3 – Lvíčata – 24 dětí ve věku 2 – 4 roky

Pavilon C

 C1 – Motýlci – 24 dětí ve věku 3 – 7 let


D.2. Charakteristika tříd

Děti jsou do tříd zařazovány podle věku a mají dostatečně dlouhou dobu k adaptaci.

V případě zájmu zákonných zástupců a možností školy můžou být do stejné třídy zařazeni například sourozenci či kamarádi. Na žádost zákonných zástupců a podle možností MŠ je možné dítě přemístit do jiné třídy i v průběhu roku.

Děti od nástupu do MŠ zůstávají v rámci možností na stejném pavilonu i v následujících letech, až do odchodu do školy.

Vzhledem ke každoročním změnám v rozložení počtu dětí v jednotlivých věkových kategoriích se může každý rok měnit věkové složení jednotlivých tříd. 

Vytváříme jak třídy jen s jednou věkovou kategorií, tak smíšené třídy ze dvou či tří věkových kategorií.


Zaměření tříd

A1 – Kytičky – 24 dětí 

Třída je zaměřena především na výtvarnou a tělesnou činnost. Snažíme se děti naučit, aby vnímaly barvy a barevnou strukturu. K pohybovým činnostem využíváme různé pomůcky: šátky, padák, míče či obruče. Učíme děti samostatnosti, zodpovědnosti a ohleduplnosti k ostatním dětem. Seznamujeme děti s netradičními věcmi, pracujeme s netradičním materiálem a dbáme především na prohlubování vědomostí v regionální oblasti. Časté procházky po městě a seznamování dětí s důležitými budovami, jezdíme také na hodně výletů. Snažíme se vytvořit fungující kolektiv, kde by vládla klidná a kamarádská atmosféra a děti se zde cítily dobře. Snažíme se, aby poměr všech výchov byl vyvážený a denní činnost byla pro děti poutavá a zajímavá.

A2 – Želvičky – 25 dětí 

Hlavním cílem obou učitelek je vytvoření fungujícího kolektivu, kde by vládla klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítily dobře. Soustředíme se na to, naplňovat co nejvíce výchovné cíle prostřednictvím přímého prožitku dětí. Motivujeme starší děti k pomoci mladším kamarádům.

Z hlediska výchov se snažíme o vyváženost. Nadále však mírně převládá, vzhledem k zaměření třídy, výchova výtvarná a pracovní činnost. Využíváme výtvarnou činnost i jako východisko pro další aktivity ve skupině s cílem rozvoje tvořivosti, komunikačních a sociálních schopností, adaptivního rozhodování a kritického myšlení. Pracujeme s různými druhy materiálů, učíme děti citu pro barvy a vnímání barevné kompozice a soustředíme se na oblast kolektivní a prostorové tvorby. Ve větší míře uplatňujeme metodu dramatickou s prožitkovým učením dětí. Snažíme se, aby denní činnost byla pro děti poutavá a zajímavá. K pohybovým činnostem často užíváme padáku, šátků, overballů, molitanky či obručí. Dětem se snažíme na jedné straně poskytnout dostatek zajímavých řízených činností a na straně druhé jim poskytujeme dostatečný prostor pro volnou spontánní hru a odpočinek.

A3 – Žirafky – 25 dětí 

„V zdravém těle, zdravý duch“    

Třída je zaměřena za zdravý životní styl, snažíme se jít dětem příkladem (máme rádi pohyb, proto zařazujeme i aerobní činnosti s říkadly – zapojí se i ostýchavé děti). Rádi vyrážíme na výlety do okolí. Vše co souvisí s rozumovou částí, provádíme formou her. Dále rádi zařazujeme VV a PV techniky související s přírodou. Každé dítě je v něčem šikovné, nikoho nad nikým nenadřazujeme.

B1 – Sluníčka – 25 dětí 

Naším cílem je dítě fungující v co největší míře jako samostatná osobnost se zájmem o okolní svět. Podporujeme zdravé životní návyky, duševní pohodu, utváření vztahů s ostatními dětmi i dospělými a učíme se respektovat společná pravidla soužití. Z hlediska vzdělávacích oblastí jsme zaměřeni na výtvarné a pracovní činnosti.

B2 – Šnečci – 21 dětí 

Hlavní zaměření naší třídy je na zvládnutí režimu dne, dodržování pravidel a soužití s ostatními dětmi ve třídě. Snažíme se rozvíjet děti po všech výchovných stránkách. Díky hrám a pohybovým aktivitám děti rozvíjíme a učíme spoustě nových věcí. Velký důraz klademe na rozvoj sociální stránky dětí při řízených aktivitách, jako je např. stolování.  Dbáme na to, aby k sobě měly děti kamarádský vztah a neubližovaly si. Ve třídě se snažíme mít klidnou a přátelskou atmosféru. Rádi využíváme zajímavostí města k návštěvám významných budov.

B3 – Lvíčata – 24 dětí 

Naším cílem je dítě fungující v co největší míře jako samostatná osobnost se zájmem o okolní svět. Podporujeme zdravé životní návyky, duševní pohodu, utváření vztahů s ostatními dětmi i dospělými a učíme se respektovat společná pravidla soužití. Zařazujeme pravidelně všechny vzdělávací oblasti. 

 C1 – Motýlci – 24 dětí 

Třída je zaměřena na tvořivé hry a výtvarné činnosti. Pomocí her rozvíjíme u dětí představivost a fantazii, podporujeme spontánní zvídavost a využíváme hudebně pohybové činnosti. Při výtvarných a pracovních činnostech zařazujeme nové netradiční techniky. Respektujeme individuální potřeby dítěte.


D.3. Činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě

Při adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. První 2 týdny v září zajišťuje překrývání učitelek v délce minimálně 4 hodiny.

Úklid pomůcek po vzdělávací činnosti

Příprava dětí na pobyt venku – oblékání a obouvání dětí

Pobyt venku.

Převlékání po pobytu venku a přezouvání

Hygiena

Oběd

Hygiena, čistění zubů

Převlékání dětí a uložení na lehátko

Četba před spaním

Třídní schůzky, besídky a jiné akce pro rodiče

Akce typu ,,Noc s Andersenem“

Polodenní a celodenní výlety třídy, dle rozpisu akce

Návštěvy významných budou a institucí ve městě

Návštěva divadelních a jiných kulturních a sportovních  akcí v rámci města


D.4. Přijímání dětí do MŠ

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě novely zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon) ve znění zákona č. 167/2018 Sb. se s účinností od 1.9.2018 ruší text § 34, odst. 3, který měl nabýt účinnosti k 1.9.2020 a je nahrazen textem:  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., zavedla s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání a individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v MŠ. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2018 se bude týkat dětí starších tří let).

Mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole a podání žádosti o odklad PŠD. Stanovuje se termín zápisu do MŠ. Jsou stanoveny spádové obvody pro MŠ.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.

Zápis probíhá v termínu určeném po předchozí domluvě se zřizovatelem po dobu 2 dní.

O zápise jsou rodiče opakovaně informováni v místním tisku, na vývěsních tabulích a webu MŠ.

Děti jsou přijímány dle kritérií vydaných ředitelkou školy pro daný školní rok.

Pokud je volná kapacita, je možné přijmout dítě i v průběhu roku.

Pro měsíce červenec, případně srpen jsou děti z ostatních MŠ zřízených městem Čelákovice přijímány k prázdninovému provozu.

Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání stanoví platný školní řád.3. Charakteristika vzdělávacího programu


Název ŠVP

MŠ pracuje podle vlastního ŠVP s profilací

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Způsob dosažení cíle postihuje motto

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“ 

Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.


Přednosti ŠVP

Širší výchovně vzdělávací pojetí ŠVP nám dává:

možnost nabídnout dětem mnohostranně pestré činnosti intelektové i praktické

učitelkám možnost využít své vlastní profilace

rodičům záruku vzdělávání a rozvoje dítěte v různých oblastech


Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií, s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života. Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky. Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit. 

Cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.


Cíl profilace

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat, umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam. Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.


Způsob naplňování cílů ŠVP

K naplňování cílů ŠVP vedou, jak klasické, tak moderní metody práce, s nimiž se učitelky seznamují při DVPP a samostudiem a další motivující doprovodné programy.

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy dětí. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních.


Způsob naplňování cílů ŠVP dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání. Realizace všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí, osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.

Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství.

Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.

Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.


Způsob naplňování cílů ŠVP dětí od dvou do tří let

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 4. Spolupráce MŠ, doplňující programy, další aktivity školy a prezentace na veřejnosti (orientační výčet, ze kterého jednotlivé třídy mohou vybírat, případně zvolit další vhodnou aktivitu)


Vycházejí z názvu a profilace MŠ 

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Spolupráce MŠ

s Pedagogicko-psychologickými poradnami 

Speciálně pedagogickými centry

s Asociací pomáhající lidem s autismem – NAUTIS

MŠ zajišťuje vedení odborných praxí pro různé typy škol

spolupráce a návštěvy ZŠ Kostelní a ZŠ Komenského v souvislosti s přípravou na vstup do 1. třídy ZŠ

Doplňující programy 

pořádání představení přímo v MŠ - jedná se např. o divadla, cirkusová vystoupení, ukázky práce se psem - agility, letové ukázky dravců a sov, atd.

návštěvy divadelních a hudebních přestavení v Kulturním domě v Čelákovicích

návštěvy Městského muzea a Městské knihovny s doprovodným programem

spolupráce s MDDM na ekologických a jiných projektech

účast na výtvarných soutěžích vypsaných MÚ a různými organizacemi

návštěvy výstav pořádaných Českým svazem chovatelů ZO Čelákovice

návštěvy a spolupráce se ZUŠ Jana Zacha (oddělení baletu a dramatické výchovy) 

spolupráce s MŠ a ZŠ v Čelákovicích a výtvarnou dílnou Labyrint

besedy s Městskou policií a hasiči

zdobení Vánočního stromku na náměstí a účast na rozsvěcení Vánočního stromu města

účast na Večerním běhu městem

návštěvy významných institucí ve městě: městský úřad, spořitelna, banky

seznámení s nádražím

seznámení se zdravotním střediskem a lékárnami

seznámení se sportovními kluby našeho města (fotbal, florbal, atletika atd.), výpomoc při náboru nových členů

seznámení se sportovními centry pro vyžití ve volném čase – Městský stadion atd.

poznávací výlety k Labi – lávka, zdymadla, železniční most, krmení ptáků u Labe

účast na mnoha dalších aktivitách, které naše město nabízí

Výběr některých dalších plánovaných aktivit, které povedou k naplnění cíle ŠVP

návštěva Planetária v Praze s projekcí filmů

návštěvy divadel – Gong, Divadlo S+H, Divadlo v Horních Počernicích

výlety na zámky – zámek Loučeň s prohlídkou bludišť a labyrintů

prohlídka strašidel na půdách a ve sklepeních zámku Staré Hrady

výlet do ZOO Chleby, ZOO Praha, ZOOkoutku Radonice, ZOO Liberec

návštěva Botanicusu v Ostré 

návštěva svíčkárny Rodas v Šestajovicích

návštěva zábavního parku Mirakulum Milovice

výlet na Letiště Václava Havla

výlet do České televize

výlet do Technického muzea

výlet do Mořského světa

návštěva Skanzenu v Přerově nad Labem

vynášení Morany

účast na školách v přírodě

a mnohé další aktivity

Společné akce k různým příležitostem a akce s rodiči

Mikuláš, Vánoce, Valentýn, Velikonoce, Čarodějnice, Den matek, Karneval, Den dětí, Loučení s předškoláky, sportovní odpoledne, různé výtvarné či pracovní dílny

Zájmové aktivity dětí vedené proškolenými lektorkami

Dětský aerobik hravou formou – vede paní učitelka Šárka Farkašová – sudé ÚT

Taj či cvičení pro děti – vede paní učitelka Petra Potůčková – sudé PO 

Hra na zobcovou flétnu - vede paní učitelka Jitka Dohnálková – každý ČT 

Tvořivé hry dětí – vede paní učitelka Veronika Červeňáková – liché ÚT 

Hrátky se slovíčky – vede paní učitelka Iveta Melicharová – liché PO 

Angličtina s rodilým mluvčím – zajišťuje Routa – každá ST D. Evaluační systém a pedagogická diagnostika


Smysl hodnocení

Hodnocení není cílem, na jehož základě budou děti rozdělovány na úspěšné a neúspěšné, ale hodnocení je prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí.

Evaluační systém školy je zpětnou vazbou, je přehledem o úrovni školy, třídy, jejích pedagogů a vzdělávacích výsledků, tj. rozvojových a osobních vzdělávacích pokroků každého jednotlivého dítěte.


Způsob dosažení cíle postihuje motto ŠVP

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“


Systém evaluace

a) Oblasti autoevaluace

vymezení oblastí, které chceme sledovat, hodnotit a dále s nimi pracovat

Na úrovni školy hodnotí ředitelka 

podmínky

osobnost pedagoga

věcné podmínky

životosprávu

organizaci

psychosociální podmínky

sociodemografické podmínky 

spoluúčast rodičů

podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

podmínky vzdělávání dětí nadaných

podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

cíle a záměry ŠVP a TVP

soulad TVP s ŠVP

plnění cílů TVP

hodnocení přínosu sledovaného vzdělávacího programu dětem – hodnocení efektivity vzdělávání

hodnocení aktuálního stavu průběhových výsledků

práci pedagogického sboru jako celku

Ze získaných dat, vzhledem ke stanoveným kritériím, provádí ředitelka analýzy a vyhodnocení, na jejichž základě vytváří Závěrečnou výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Na jejím základě přehodnocuje, upravuje a plánuje s využitím zjištěných informací – zpětná vazba.

Na úrovni školy kontroluje a hodnotí vedoucí učitelka

vedení dokumentace tříd

na základě rozhodnutí ředitelky  hodnotí práci učitelek.

Na úrovni tříd provádí učitelky

evaluaci integrovaných bloků – týdenní plány

posuzování výsledků vzdělávání

hodnocení třídy dětí

hodnocení pokroků jednotlivých dětí – učitel je dále využívá při každodenní práci, při tvorbě PLPP nebo IVP, pro komunikaci a spolupráci s rodiči

hodnocení sebe sama (sebereflexi)


b) Prostředky autoevaluace 

stanovení nástrojů a metod, kterými budeme hodnotit

stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování využívat

Nástroje a metody:

Pozorování

Rozhovory, diskuse, rozbory

Hospitace a následné rozbory

Analýza třídní a školní dokumentace

Analýza integrovaných bloků

Porovnání výsledků s plánovanými cíli

Analýza vlastní pedagogické a řídící práce

Dotazníky 

Kritéria hodnocení

Spokojenost dětí

Výsledky dětí

Síla prožitku

Kvalita práce učitelky

Kooperace mezi učitelkami

Reakce dětí


c) Časový plán 

Četnost – jak často budeme hodnotit

Učitelky

Hodnocení dětí se provede do formulářů 2x do roka.

Učitelky budou v průběhu školního roku hodnotit Integrovaný blok - vzdělávací program na třídě, aktivity tříd, klima školy, vzájemné vztahy mezi zaměstnanci v MŠ, spolupráci s rodiči dětí a další. Vždy 1x za 2 měsíce do připravených formulářů. 

Hodnocení průběhových výsledků vzdělávacích cílů a navržená opatření

Hodnocení plnění cílů TVP, tzv. Týdenní blok - budou učitelky provádět pravidelně každý týden, nejpozději po ukončení vzdělávacího bloku. Hodnocení dosažení cíle a aktivity dětí.

U dětí s OŠD se vede záznamový arch a vyhodnocuje se v souladu s doporučením ŠPZ.

Závěrečné hodnocení tříd za školní rok budou vypracována učitelkami dle předem dané struktury. 1 x na konci školního roku.

Asistentky pedagoga

Asistentky pedagoga budou provádět denní zápis, kde zhodnotí práci s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se provede 2x do roka (za měsíce 9-12 a závěrečné hodnocení za měsíce 9-6).

Na vyžádání se provede hodnocení pro potřeby PPP či SPC.

Ředitelka

Závěrečnou výroční zprávu o činnosti školy za školní rok vypracuje ředitelka.

Hodnocení učitelek provádí průběžně – ředitelka (vedoucí učitelka)

na základě provedených hospitací 

průběžným sledováním práce na třídách - kdykoli v průběhu dne

podle celkového přístupu učitelky k plnění svých pracovních povinností – stále

Ředitelka hodnotí prostorového a materiálního vybavení tříd – průběžně

Vedoucí učitelka

Kontroluje a hodnotí vedení dokumentace tříd 2x do roka

Na základě rozhodnutí ředitelky  hodnotí práci učitelek.


d)  Odpovědnost učitelů 

Učitelky, asistentky, vedoucí učitelka a ředitelka jsou odpovědné za dodržení časového plánu evaluace. 


e) Evaluační zpráva 

Je to hodnocení zpracované podle předložených podkladů z jednotlivých tříd.

Ze získaných dat, vzhledem ke stanoveným kritériím, provádí ředitelka analýzy a vyhodnocení, na jejichž základě vytváří Závěrečnou výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Na jejím základě přehodnocuje, upravuje a plánuje s využitím zjištěných informací – zpětná vazba.5. Vzdělávací obsah ŠVP


MŠ pracuje podle vlastního ŠVP s profilací

,,Umění, sport a svět kolem nás“, s prvky regionální výchovy.

Způsob dosažení cíle postihuje motto

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“ 


ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků odvozených z přirozených cyklů ročních období a s nimi spojených svátků, doplněných regionálními zvláštnostmi.      

Protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh, dohodli jsme se na integrovaných blocích, které budou v souladu s přírodním rokem.

Město a jeho okolí je krásné ve všech ročních obdobích nejenom na pohled. Chlubit se může od jara do zimy bohatým kulturním, sportovním a společenským životem – regionální výchova.


Přibližné časové úseky a názvy jednotlivých integrovaných bloků:

ZÁŘÍ A ŘÍJEN –                      ,,Barvy podzimu“

LISTOPAD A PROSINEC –   ,,Kouzelné svátky“

LEDEN A ÚNOR –                 ,,Sněhová peřina“

BŘEZEN A DUBEN –            ,,Jarní probuzení“

KVĚTEN A ČERVEN –         ,,Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“


Každý integrovaný blok ŠVP obsahuje charakteristiku, cíle, navrhované okruhy činností praktických a intelektových, očekávané výstupy a rizika. 

ŠVP neurčuje časové rozložení daných témat striktně, ale přibližně (nezávazně).

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný, s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

Učitelka na základě vlastního uvážení rozpracuje písemně obsah z navrhovaných okruhů do jednotlivých týdenních tematických celků. Tematické celky může libovolně měnit podle potřeby nebo aktuální situace. Může využít jen některé navrhované okruhy. Při plánování vychází z dílčích vzdělávacích cílů RVP PV a jim odpovídající vzdělávací nabídky.

Při práci uplatňuje odpovídající formy a metody práce a to, metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, uplatňuje sociální učení, aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené a to formou didakticky zacílené činnosti, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná. Vypracovává projekty, programy, které mohou být realizované v rámci třídy nebo mohou sdružovat děti z různých tříd.


ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.


Vzdělávací obsah ŠVP vychází z RVP PV, kde je uspořádán do pěti oblastí

1. biologické – Dítě a jeho tělo

2. psychologické – Dítě a jeho psychika

3. interpersonální – Dítě a ten druhý

4. sociálně-kulturní – Dítě a společnost

5. environmentální – Dítě a svět

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 


,,BARVY PODZIMU“Charakteristika


Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, poznávat kamarády. Umět se orientovat ve svém nejbližším okolí a umět vyjádřit své vlastní zážitky a emoce. Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách. Sledovat charakteristické rysy podzimního období. Vnímat krásu podzimních barev. Rozvíjet pracovní zručnost při práci s různým přírodním materiálem. Cíle


Září: dovede navázat kamarádské vztahy, chápe význam tvorby pravidel a jejich dodržování

Říjen: chápe změny v přírodě, chrání příroduNavrhované okruhy činností praktických a intelektových


seznamování se s prostředím školy, učitelkami, kamarády, jmény, značkami dětí

upevňování kamarádských vztahů

vytváření pravidel společného soužití

orientování se v nejbližším okolí školy 

seznámení se s názvem svého bydliště

vyprávění zážitků z léta a dovolené

poznávání různých možností cestování 

poznávání rozdílu mezi ovocem a zeleninou

osvojování si návyků zdravého životního stylu

určování co roste na poli, na zahradě, v lese, v sadu

rozlišování stromů jehličnatých a listnatých

vnímání barev v přírodě

sledování počasí

práce s přírodními materiályOčekávané výstupy


spolupracovat při hrách

být schopné přistoupit na názor druhých, přijmout společné návrhy, přizpůsobit se společnému programu a změnám

uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života

navazovat kontakt s dospělým

podílet se na vytváření pravidel vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti a dodržovat tato pravidla 

orientovat se ve školním prostředí

postarat se o své osobní věci, hračky a pomůcky

pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 

pracovat se stavebnicemi, skládankami

znát základy zdravého životního stylu (zdravá výživa)

používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit postoje, pocity, prožitky

rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké)

tvořivě využívat přírodní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály

rozlišit základní barvy

mít poznatky o živé a neživé příroděRizika


nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.)

nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy

nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti

málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění

příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují (např. někteří dospělí)

jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí

výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná

špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení)

LISTOPAD A PROSINEC


,,KOUZELNÉ SVÁTKY“Charakteristika


Vnímat krásu měnící se přírody a chápat přímí vliv na život některých zvířat a ptáků. Seznamovat se se změnami počasí a nutností ochrany svého zdraví. Vnímat krásu našich svátků a tradic. Aktivně se na ně připravovat a účastnit se jich. Vnímat Mikuláše jako tradici, která je pro děti plná radosti a zábavy. Seznamovat se s tradicemi Vánočních svátků. Mít radost z možnosti někoho obdarovat. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Umět pojmenovat jednotlivé členy domácnosti.

 


Cíle


Listopad: uvědomuje si, že vše na světě má svůj význam

Prosinec: zná a prožívá zvyky a tradiceNavrhované okruhy činností praktických a intelektových


sledování zvířat a ptáků v souvislosti s měnícím se počasím

sledování a určování měnícího se počasí

pojmenovávání oblečení a chápání ho jako nutné součásti ochrany svého zdraví

poznávání předmětů denní potřeby

poznávání a návštěvy významných budov a objektů města

poznávání našich tradic a významných svátků (Mikuláš, Vánoce, Štědrý den) a aktivní podíl na přípravách oslav a výzdobě MŠ

získávání základních představ o čase

chápání časového sledu ročních období

chápání základních číselných a matematických pojmů

rozlišování a poznávání některých písmen a grafické napodobováníOčekávané výstupy


správné držení těla po dobu vnější kontroly

vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu

pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus

samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zkoušet zavázat tkaničky

pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony

mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí

spontánně vyprávět zážitky, co dítě prožilo příjemného i nepříjemného

dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu, dodržovat řečovou kázeň

rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase

rozlišovat roční období i jejich typické znaky

rozumět a používat základní pojmy označující velikost

přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého

aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů

pozorně naslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární)

vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností

zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky

zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout dramatickou úlohu

mít poznatky o zvycích a tradicích Mikuláše, vánočních svátků

znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, teplo, mrazy, sucho

vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti nachází, např. obchody, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště)Rizika


nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí

neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte

nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.

málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim

špatný jazykový vzor

převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj fantazie

nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí

nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte

nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte

příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí

nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění

nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu

LEDEN A ÚNOR


,,SNĚHOVÁ PEŘINA“Charakteristika


Přiblížit si charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Starat se o ptáky a ostatní zvířata v zimě. Sledovat stopy ve sněhu. Prostřednictvím zimních sportů dojít k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je zároveň nutné dbát na bezpečnost svou i druhých. V souvislosti s tím poznávat lidské tělo. Chránit si své zdraví před nachlazením a nemocemi (prevence). Učit se poznávat znaky naší státnosti. Poznávat základy lidové slovesnosti při četbě, poslechu, dramatizaci. Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování a řeč dítěte.Cíle


Leden: uvědomuje si význam ptáků a zvířat pro člověka a nutnost starat se o ně

Únor: zná a raduje se z tradiční lidové slovesnosti

           má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, ví, jak chránit své zdravíNavrhované okruhy činností praktických a intelektových


sledování charakteristických znaků zimy

pozorování a zkoumání sněhu, ledu, vody a jejich vlastností

péče o ptáky a zvířata v zimě

sledování stop ve sněhu

poznávání a provozování zimních her a sportů  

seznamování se s prevencí a ochranou zdraví v zimním období

osvojování si poznatků o lidském těle a jeho zdraví  

poznávání hlavních znaků české státnosti

seznámení se s krásou lidové slovesnosti, poslech, reprodukce a dramatizace veršů, pohádek, ….

chápání číselných a matematických pojmůOčekávané výstupy


pohybovat se koordinovaně a jistě na náledí a sněhu

být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní činnosti

držet tužku správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím

znát základní zásady zdravého životního stylu

vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný, obezřetný) v souvislosti se zimním obdobím

přicházet s vlastními nápady

pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí, některé vnitřní orgány

rozkládat slova na slabiky, vyčlenit hlásku na začátku a na konci slova

napodobit některá písmena, číslice

poznat některé hudební značky

rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost

orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji

porovnat větší, menší

plnit činnost dle instrukcí

projevovat se citlivě k živým bytostem

obracet se na dospělého o pomoc, radu

respektovat rozdílné schopnosti

chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností

mít poznatky o své zemi (o názvu státu, státní vlajce, hymně, prezidentovi, hlavním městě)

všímat si změn v přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišit pocit chladu a teplaRizika


omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností

dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech

nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí

vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)

málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací

spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými

časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti

přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů

převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film)
BŘEZEN A DUBEN


,,JARNÍ PROBUZENÍ“Charakteristika


Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů a vztahu člověka k nim. Objevovat různé druhy zvířat a seznamovat se s jejich životem. Všímat si nového života v přírodě, lidových zvyků a tradic, upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou a uvědomovat si potřebu ji chránit. Seznamovat se se světem rostlin. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledat souvislosti mezi dopravou a životním prostředím. Správně se chovat k přírodě a k životnímu prostředí. Připravovat se na vstup do 1. třídy ZŠ, získávat zájem o učení, seznamovat se se ZŠ.Cíle


Březen: zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny s jednotlivými ročními obdobími

Duben: má základní poznatky o bezpečnosti silničního provozu, ví, jak chránit své zdravíNavrhované okruhy činností praktických a intelektových


poznávání zvířat, ptáků, brouků, vodních živočichů

poznávání lidových zvyků a tradic a aktivní účast na nich (Masopust, Velikonoce)

sledování změn v počasí

ošetřování a pěstování rostlin, experimentování s rychlením větévek a klíčením semen

pozorování stromů a keřů

poznávání květin

určování dopravních prostředků

upozorňování na bezpečnost silničního provozu

rozlišování a poznávání geometrických tvarů

pozorování stavu životního prostředí a určování základních podmínek života

praktické seznamování s nakládáním s odpadovými materiály při příležitosti Dne Země

návštěva ZŠ v souvislosti s přípravou na vstup do 1. třídyOčekávané výstupy


odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, zvířat, rostlin, počasí

záměrně si zapamatovat a vybavit si viděné – např. květiny na procházce

zapamatovat si různé zvuky zvířat

experimentovat s výtvarně netradičními materiály

využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí

znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici

uvědomovat si, co je nebezpečné

vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný a obezřetný) v dopravních situacích, vědět, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc

správně reagovat na světelné a akustické signály

pochopit význam piktogramu, např. znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí

projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat

spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

respektovat potřeby jiného dítěte

ctít sounáležitost s ostatními

projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a úsilí

mít poznatky o zvycích a tradicích – Velikonoce, Masopust

ctít oslavy svátků

uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí

být citlivý k přírodě

nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu

napodobit základní geometrické tvary, popř. písmena

rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary

napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)Rizika


absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností

nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.

málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim

časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.)

převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním

příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa

stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí

málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování

manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění)

nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování

nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují

nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění

nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné

nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy

KVĚTEN A ČERVEN


,,JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“Charakteristika


Získat kladný vztah k rodině, poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny. Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu, rozvíjet všechny smysly. Rozvíjet si povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Seznámit se s existencí jiných kultur a národností a uvědomit si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. Letní období nám umožní přenést veškerou činnost do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti. Budeme cvičit sebeovládání a vytrvalost.

Během pobytu venku si užít volnosti a pohody letních dnů. Většinu dne trávit v přírodě a zopakovat si, co už všechno umíme. Zdokonalit pohybové dovednosti, cvičit paměť, řečový projev, rozvíjet výtvarné a hudební schopnosti.Cíle


Květen: má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení úloh v rodině a pomoc jejím

              členům, respektuje pravidla soužití

Červen: zná a dodržuje pravidla nejznámějších druhů her a sportů, umí relaxovatNavrhované okruhy činností praktických a intelektových


aktivní podíl na oslavách svátků 8.5., Dne matek, Dne dětí

osvojování si poznatků o sobě, o rodině, chápání struktury rodiny, mateřství

pojmenování některých profesí

vnímání rozdílu mezi městem a vesnicí a určování charakteristických znaků města a vesnice

upevňování znalostí o významných budovách a jejich účelu

poznávání života v ZOO

poznávání hlavních znaků české státnosti

poznávání velikosti zeměkoule, vesmíru, vzdálenosti planet

seznamování se s kulturou jiných národů

vytváření si povědomí o mořské fauně a flóře

poznávání rozdílu mez řekou a rybníkem a poznávání jejich obyvatel

poznávání různých druhů sportů a her a aktivní účast při nich

podílení se na přípravách oslav konce školního rokuOčekávané výstupy


zdokonalování se v pohybu, např. běhání, skákání, udržování rovnováhy na jedné noze

zvládat nižší překážky, různé druhy lezení

házet a chytat míč, užívat různé náčiní a nářadí

užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

znát základní zásady zdravého životního stylu (pozitivní účinek pohybu a sportu)

samostatně jíst, používat příbor, nalít nápoj

chovat se přiměřeně bezpečně ve známém prostředí (na školním hřišti, v přírodě)

zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji

samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené

poznávání našich významných svátků (8.5., Den matek, Den dětí) a aktivní podíl na přípravách oslav a výzdobě MŠ

mít poznatky o své zemi (o názvu státu, státní vlajce, hymně, prezidentovi, hlavním městě)

znát, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se je učit

mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur

mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru

soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru

uplatňovat postřeh a rychlost

rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů

řešit jednoduché labyrinty, rébusy, hádanky

umět kooperovat, dohodnout se s ostatními

přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého

chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, a že je to přirozené

důvěřovat vlastním schopnostem

projevovat bezpečný odstup k cizím osobám 

pochopit funkci rodiny a jejich členů

všímat si kulturních památek kolem sebeRizika


nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí

nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.

nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní

omezený přístup ke knížkám

příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa

nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení

nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění

málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování

nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství

soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace

nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům

chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí

nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí

výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná

nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy