Č.j.: 237/23


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace


Charakteristika školy

a školního vzdělávacího programu (ŠVP)


Druh školy: mateřská škola

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Obsah vzdělávání: Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


Název ŠVP

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP):

,,Umění, sport a svět kolem nás, s prvky regionální výchovy.“

Způsob dosažení cíle postihuje motto:

,,Za poznáním po cestách rovných, klikatých i oklikami.“

Ne vždy se dítě ve vzdělávacím procesu dostane k cíli lehce

a ne vždy je pro pedagoga cesta předávání informací snadná.


Profilace ŠVP

Profilace MŠ vychází z místní lokality a umístění MŠ.

Celým průběhem naplňování ŠVP prolínají prvky regionální výchovy.

Čelákovice a jeho okolí jsou městem s bohatou historií,

s bohatou nabídkou kulturního, společenského i sportovního života.

Nabízejí nám celou řadu podnětů k plánování vzdělávací nabídky.

Stačí sledovat dění a při respektování specifik předškolního vzdělávání se zapojit.

Výchovné cíle lze vázat na přímé zážitky dětí.


Cílem profilace je

Znát své okolí, umět se v něm pohybovat,

umět pojmenovat významné objekty ve svém okolí a znát dobře jejich účel a význam.

Znát stručnou historii lokality a některé významné osobnosti, které v Čelákovicích pobývali.


ŠVP obsahuje 5 integrovaných bloků

Jsou odvozeny z přirozených cyklů ročních období a s nimi spojených svátků,

doplněných regionálními zvláštnostmi.


Plnění ŠVP

Plnění cílů RVP a integrovaných bloků ŠVP učitelky pravidelně vyhodnocují.

Svoji práci přizpůsobují věkovému složení dětí na třídě.

Je dán důraz na plnění regionální výchovy.

Vše hodnotí ředitelka.


Veškeré informace naleznete ve ŠVP.

Je vyvěšen na vstupních nástěnkách, umístěn na webu MŠ www.msjak.cz ,

případně do něho můžete nahlédnout na své třídě.


V Čelákovicích, 24.03.2023

                                                                                                                                                                                      Hana Henyšová, ředitelka