O třídě Želvičky

Naše motta:

Vše na tomto světě se dá napravit

jen jemným teplem lásky, 

poněvadž jinak je to nemožno. (J.A.Komenský)

 

Co slyším, to zapomenu,

co vidím, si pamatuju,

co si vyzkouším,

tomu rozumím. (Konfucius )Lenka Keprtová

- učitelka - 

Kateřina Jindřichová

- učitelka - 

Halloweenský karneval 26.10. 2021. Děkujeme za občerstvení, které nám zajistily naše maminky Bačová, Skořepová, Miskay. Děti si moc pochutnaly a moc si to užily.

Výlet Staré hrady

Návštěva výstavy v knihovně

Dřevíčková dílnička

Beseda - Zdravá výživa

Dendrologická zahrada v Průhonicích