O třídě Želvičky

Naše motta:

Vše na tomto světě se dá napravit

jen jemným teplem lásky, 

poněvadž jinak je to nemožno. (J.A.Komenský)

 

Co slyším, to zapomenu,

co vidím, si pamatuju,

co si vyzkouším,

tomu rozumím. (Konfucius )Lenka Keprtová

- učitelka - 

Kateřina Jindřichová

- učitelka - 

Dravci

Projektový den - inženýr

Zámek Karlova koruna

Výlet IQ Park Liberec

Velikonoce s Inkou Rybářovou

Návštěva ZŠ Kamenka