O třídě Želvičky

Naše motta:

Vše na tomto světě se dá napravit

jen jemným teplem lásky, 

poněvadž jinak je to nemožno. (J.A.Komenský)

 

Co slyším, to zapomenu,

co vidím, si pamatuju,

co si vyzkouším,

tomu rozumím. (Konfucius)


KATEŘINA JINDŘICHOVÁ

- učitelka -

 Lenka Keprtová

- učitelka -

Karneval

Přehlídka masek

ZOO Liberec