Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace
vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 projekt
,,Čteme dětem ve školce“

Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku.


Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.
Čteme denně

od září 2022 do června 2023

v době od 12:15 hod.
Nahlaste se třídním učitelkám ve Vaší třídě,

domluvte si termín a můžete přijít číst.
Projekt je vyhlášen v rámci spolupráce školy a rodiny.
Za mateřskou školu se na Vás těší ředitelka

a kolektiv zaměstnanců MŠ.