Č.j.: 259/24


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová
Rozdělení dětí do věkových kategorií

podle data narození

- pro školní rok 2024/2025
Datum narození Věková kategorie v MŠ


01.09. 2017 – 31.08. 2018 - děti, které mají odklad 6 - 7


01.09. 2018 – 31.08. 2019 - děti 5tileté a starší (předškoláci) 5 - 6


01.09. 2019 – 31.08. 2020 - děti 4leté a starší 4 - 5


01.09. 2020 – 31.08. 2021 - děti 3leté a starší 3 - 4


01.09. 2021 – 31.08. 2022 - děti 2leté a starší 2 - 3


V Čelákovicích, 26.03. 2024 .…………………………………………

Hana Henyšová, ředitelka