O třídě Sluníčka

Enyky, Benyky, kluci, holky,

těšíme se do své školky.

Láry, Fáry, třesky, plesky,

ať je nám tu spolu hezky!Helena Vránová

- učitelka -

Petra Potůčková, DiS

- učitelka -