O třídě Sluníčka

Enyky, Benyky, kluci, holky,

těšíme se do své školky.

Láry, Fáry, třesky, plesky,

ať je nám tu spolu hezky!


HELENA VRÁNOVÁ

- učitelka - 

PETRA POTŮČKOVá

DiS
- učitelka - 

IRENA FIŠEROVÁ

- asistentka -

Zdobení stromečku - spolupráce s MDDM

Naše tělo 

Martínek má svátek

Martin přijel na bílém koni