O třídě Sluníčka

Enyky, Benyky, kluci, holky,

těšíme se do své školky.

Láry, Fáry, třesky, plesky,

ať je nám tu spolu hezky!


HELENA VRÁNOVÁ

- učitelka - 

PETRA POTŮČKOVá

DiS
- učitelka - 

IRENA FIŠEROVÁ

- asistentka - 

Naše masírováníčko :-)

Halloweenská párty :-)

Máťa 4 roky 

Pohádka O velké řepě a ovoce a zelenina

Klaun Pepíno ve školce

Rebečka 5 let :-)

Olík má svátek 

Naši draci 

Opičí dráha

ZOO Chleby 

Hrajeme si, cvičíme 

Rózinka svátek :-)

Návštěva muzea