Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace Č.j.: 764/23


Soupiska divadelních představení, kulturních a výchovných akcí MŠ

a projektů pro školní rok 2023/2024


Organizace

 • divadélka a ostatní představení se pořádají ve třídě C1

 • dílničky či jiné akce náročné na stěhování nářadí probíhají nejčastěji ve třídách v přízemí

 • letové ukázky dravců a sov probíhají venku pod ředitelnou

 • dobu pro návštěvu určuje zástupkyně ředitelky Bc. Denisa Mrázová, DiS. a nahlásí na třídách 1-2 dny dopředu a upozorní kuchyň – ceny představení se mohou lišit

  • akce se zapíše do hlavní činnosti s výchovným cílem – poučí se děti

 • výlety a další akce se uskutečňují podle návrhů učitelek – při plánování se vychází z věkového složení dětí na třídě

  • výlety autobusem a program akce zajišťuje paní učitelka Petra Kryštofová

  • výlety a individuální akce se hlásí dopředu ředitelce ke schválení a v případě potřeby na kuchyň

  • vždy se zajistí písemný souhlas rodičů s výletem, programem, dopravou, způsobem stravování

  • na třídách se vede soupiska všech akcí v průběhu školního roku

 • projekty – realizace naplánovaných probíhá na jednotlivých třídách

 • prezentace proběhne dle domluvy

 • každá třída si může dále připravit a plnit svůj vlastní projekt

 • realizujeme projekty z OP JAK


Program akcí

Září 2023

Třídní schůzky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách

 • z OP JAK – Odborně zaměřená tematická setkání rodičů – externí odborník – speciální pedagog – Mgr. Andrea Pánková – třídy A1, A2, B2, C1


26.09.2023 – 9:00 a 10:00 – ,, Když šla vrána do světa“Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk – 728 443 888 – cena 40,- Kč za dítě – v MŠ

to byl tenkrát tenký led, když šla vrána na výlet


Říjen 2023

04.10.2023 – 9:30 – formou zahradní slavnosti v MŠ – ,,Podzimní zamykání zahrady + Uspávání broučků a zvířátek“Inka Rybářová – 603 934 801 – cena ….. Kč + doprava mimo Prahu + DPH – předem se seznámit s písničkami Inky Rybářové, vyrobit vhodné doplňky – kostýmy, krovky, křídla, tykadla

Podzimní pořad, ve kterém si povíme, jak a kam chodí zvířátka spát v zimě, připravíme pelíšky pro broučky a ježky a ještě si zatančíme s Inkou a klounem Rybičkou při veselých písničkách.


17.10.2023 – od 7:45 – Fotografování dětí v MŠ – dle vystavené nabídky


.10.2023 – ,, Dýňování“ – společná akce pavilonu A a C

 • z OP JAK - Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností


.10.2023 – ,, Dýňování“ – společná akce pavilonu B

 • z OP JAK - Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností


Listopad 2023

07.11.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,Putování žáka Nezbedy“Divadélko KůzleFrantišek – 777 675 291 a Silvie 777 082 576 – cena cca 5000,- Kč za 2 představení – v MŠ

Z vodovodního potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru.
Je na ní napsaný zvláštní vzkaz, a to je důvod pro to, aby se dva cestovatelé časoprostorem vydali na cestu dát věci do pořádku.
Buďte i vy vítáni v kouzelné školní zemi, kde žije i samotný Želbloud. Ale více už v pohádce...


23.11.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,O Peciválovi“Maňáskové divadélko Ivany Lhotákové – 736 642 670 – cena 50,- Kč za dítě – v MŠ

Líný Matěj se musí vyléčit z lenosti, aby zachránil svou sestřičku Kačenku.


Prosinec 2023

04.12.2023 cca od 17:00 ,,Mikulášská stezka odvahy v MŠ“ – s  úkoly, peklem a odměnou

 • harmonogram akce zajistí Veronika Červeňáková, všichni pedagogové se podělí o stanoviště a přípravu akce


07.12.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,Jak se čerti ženili“Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk – 728 443 888 – cena 40,- Kč za dítě – v MŠ


Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Vánoce v MŠ – se stromečkem a spoustou dárků – v dopoledních hodinách – termíny si stanoví jednotlivé třídy individuálně


Leden 2024

18.01.2024 – 9:00 a 10:00 – ,, Červená Karkulka“Divadlo V kufru – Josef ,,Pepíno“ Knapp – 777 959 649, 773 677 847 – cena 6000 Kč – v MŠ

Léty prověřený příběh o lidské důvěřivosti a zvířecích instinktech.

Zpěv a klavírní doprovod Mánička, řev Milda a diváci.


Únor 2024

15.02.2024 9:00 a 10:00 – ,,Cukrářské Tintilimintili“Divadélko KůzleFrantišek – 777 675 291 a Silvie 777 082 576 – cena cca 5000,- Kč za 2 představení – v MŠ

Jaké to asi je, když se v cukrárně objeví strašidlo?

A co víc, začne se cukrářce Emilce plést do života.

Představte si, že se jí pokusí překazit svatbu se zámeckým pánem Jonatánem tím,

že jí rozplete svatební cukroví.


Březen 2024

15.03.2024 – cca od 18:00 – ,,Noc s Andersenem“ s tematickými úkoly a odměnou

 • mladší děti do 20:30

 • předškoláci – spaní ve školce – odchod z MŠ cca v 8:30 hod.

 • harmonogram akce zajistí Veronika Červeňáková, všichni pedagogové se podělí o stanoviště a přípravu akce


Duben 2024

09.04.2024 – 15:00 – 17:00 - ,,Den otevřených dveří“, všichni pedagogové připraví na svých třídách program pro děti


24.04.2024 – 9:00 a 10:00 – ,,Kašpárek a prasátko“Divadlo V kufru – Josef ,,Pepíno“ Knapp – 777 959 649, 773 677 847 – cena 6000 Kč – v MŠ

Malebná pohádka z vesnického prostředí.

Slavný  a neohrožený detektiv kašpárek, přijíždí na svém koni vyšetřovat zločin,

který vážně ohrožuje připravované posvícení.

Napínavý  detektivní příběh s vůní jitrniček, cukrkandlu a pouťovým  nádechem.

Kašpárek vždy přichází s dobrou náladou a pytlem plným vtipů a hádanek.

Hrají: Jan a Pepíno


__.04.2023 – od 7:45 – Fotografování dětí a tříd – dle vystavené nabídky – termín bude upřesněn


Květen 2024

21.05.2024 – 9:30 a 10:30 – ,,Letové ukázky dravců a sov“sokolník Ondřej Semecký – 604 303 457 – venku pod ředitelnou – cca 6500,- Kč za 2 vystoupení


24.05.2024 – 29.05.2024,,Škola v přírodě“ pro předškoláky – Hotel ,,U Loubů“, Tři Studně 13 – cena cca 5500,- Kč


31.05.2024 – Program ke ,,Dni dětí“ – 9:30 – ,,Země na obzoru“ Divadélko KůzleFrantišek – 777 675 291 a Silvie 777 082 576 – cena cca 3500,- Kč za 2 představení – v MŠ – akce na zahradě MŠ – pirátské oblečení

Hudební pořad s námořnickým tématem.

Během pořadu vytvoříme mapu se světadíly, vystoupáme na maják, postavíme pirátskou loď a otrháme a poznáme exotické ovoce.


Červen 2024

Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky, rozloučení s předškoláky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Projekty

,,Zdravě sebevědomí“ – projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey

 • Jednotlivé třídy zařazují program dle svého uvážení – vycházejí z věkového složení třídy.

,,Čteme dětem ve školce“ – projekt v rámci spolupráce školy a rodiny

 • Motto: Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku. Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

 • Na třídách je možné v době před spaním číst dětem ze své oblíbené knihy – od 12:15 hod.

 • Každá třída si domlouvá spolupráci se zákonnými zástupci samostatně.

,,Tvoříme pro babičky a dědečky“ – projekt v rámci péče o seniory

 • Výroba přáníček, dárků, apod. k různým příležitostem, předání atd.

 • Realizací je pověřena Veronika Červeňáková – předá na třídy informace k počtům přání, ředitelce k organizacím, které obdarujeme, atd.

,,Se Sokolem do života“ – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 • Projekt České obce sokolské – komplexní program pro rozvoj pohybu dětí od 3 do 6 let.

 • Poplatek za dítě 20,- Kč na celý školní rok.

 • Záštitu nad projektem má Petra Potůčková, DiS.


Výlety a další akce

Plánují se dle požadavků a věkového složení jednotlivých tříd. Informace obdrží učitelky před plánovanou akcí od paní učitelky Petry Kryštofové. Podklady si založí do portfolia třídy.


Vyúčtování akcí

Provádí hospodářka MŠ v součinnosti s paní učitelkou Petrou Kryštofovou (má založen originál vyúčtování). Učitelky si zakládají kopii vyúčtování. Vedou třídní fond a postupují dle platné směrnice.


V Čelákovicích 23.08.2023                                                                                                                                                                           Hana Henyšová, ředitelka