Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 1042/21


Soupiska divadelních představení, kulturních a výchovných akcí MŠ

a projektů pro školní rok 2021/2022


Organizace


 • divadélka a ostatní představení se pořádají ve třídě C1

 • dílničky či jiné akce náročné na stěhování nářadí probíhají nejčastěji ve třídách v přízemí

 • letové ukázky dravců a sov probíhají venku pod ředitelnou

 • dobu pro návštěvu určuje vedoucí učitelka Bc. Denisa Mrázová, DiS. a nahlásí na třídách 1-2 dny dopředu a upozorní kuchyň – ceny představení se mohou lišit

  • akce se zapíše do hlavní činnosti s výchovným cílem – poučí se děti

 • výlety a další akce se uskutečňují podle návrhů učitelek – při plánování se vychází z věkového složení dětí na třídě

  • výlety autobusem a program akce zajišťuje paní učitelka Petra Kryštofová

  • výlety a individuální akce se hlásí dopředu ředitelce ke schválení a v případě potřeby na kuchyň

  • vždy se zajistí písemný souhlas rodičů s výletem, programem, dopravou, způsobem stravování

  • na třídách se vede soupiska všech akcí v průběhu školního roku

 • projekty – realizace naplánovaných probíhá na jednotlivých třídách

 • prezentace proběhne dle domluvy

 • každá třída si může dále připravit a plnit svůj vlastní projekt

 • projektové dny – plánování zajišťuje paní učitelka Petra Kryštofová


Program akcí


Září 2021


Třídní schůzky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


30.9.2021 – 9:00 a 10:00 – ,,O Tygříkovi“Divadlo V kufru – 777 959 649, 773 677 847 –

Josef ,,Pepíno“ Knapp - cena 5000 Kč – v MŠ

Vyprávění o malém tygřím děcku, jež díky svému strachu přišlo o výsadu tygrů. Nosit pruhy.

Jeho dobrodružné putování  po světě za ztracenou odvahou je jako divoká  jízda na tobogánu,

vždyť sehnat odvahu přeci  není jen tak. Moderní pohádka pro děti i dospělé, plná zvířátek, lidí, nástrah a nejrůznějších situací, ale taky poznání, mateřské lásky a vítězství sama nad sebou.

Hrají: Boženka a Pepíno


Říjen 2021


12.10.2021 a 13.10.2021 dopoledne v MŠ – ,, Dřevíčková dílnička pro děti“Marek Pilnáček – pro děti od 4 let (dětem mladším budou pomáhat paní učitelky) – cena cca 100,- Kč na dítě – zajišťuje paní Hricáková – 739 495 025 –

Téma Vánoce (výroba kapříka) – děti se seznámí s opracováním dřeva,

dřevoobráběcími stroji a nářadím, které si všichni prohlédnou v akci a sami vyzkouší

Časový rozpis tříd (orientační):

 • 12.10.2021 – 8:30 – B3, 9:30 – B2, 10:30 – B1

 • 13.10.2021 – 8:30 – A3, 9:30 – A2, 10:30 – C1

  • A1 – zařadí se do programu dle počtu dětí

 • Je možné doobjednat 14.10.2021, pokud by se z kapacitních důvodů nestihlo ve dvou dnech.


19.10.2021 – od 7:45 – Fotografování dětí v MŠ – dle vystavené nabídky


Listopad 2021


9.11.2021 9:00 a 10:00 – ,,Putování žáka Nezbedy“Divadélko KůzleFrantišek

777 675 291 a Silvie – cena 3500,- Kč za 2 představení – v MŠ

Z vodovodního potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru.
Je na ní napsaný zvláštní vzkaz, a to je důvod pro to, aby se dva cestovatelé časoprostorem vydali na cestu dát věci do pořádku.
Buďte i vy vítáni v kouzelné školní zemi, kde žije i samotný Želbloud. Ale více už v pohádce...


24.11.2021 – 9:00 a 10:00 – ,,Jak si čerti hráli na divadlo“Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk – 728 443 888 – cena 40,- Kč za dítě – v MŠ

že by čert nemohl hrát divadlo? A hrát na hudební nástroj.

Těšte se, celou zimu v nůši přinese.


Prosinec 2021


3.12.2021 cca od 17:00 ,,Mikulášská stezka odvahy v MŠ“ – s  úkoly, peklem a odměnou


Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Vánoce v MŠ – se stromečkem a spoustou dárků – v dopoledních hodinách – termíny si stanoví jednotlivé třídy individuálně


Leden 2022


20.1.2022 – 9:00 a 10:00 – ,,Kašpárek a prasátko“Divadlo V kufru – Josef ,,Pepíno“ Knapp – 777 959 649, 773 677 847 – cena 5000 Kč – v MŠ

Malebná pohádka z vesnického prostředí.

Slavný  a neohrožený detektiv kašpárek, přijíždí na svém koni vyšetřovat zločin,

který vážně ohrožuje připravované posvícení.

Napínavý  detektivní příběh s vůní jitrniček, cukrkandlu a pouťovým  nádechem.

Kašpárek vždy přichází s dobrou náladou a pytlem plným vtipů a hádanek.

Hrají: Jan a Pepíno


Únor 2022


22.2.2022 9:00 a 10:00 – ,,Hraběnčiny zlaté papuče“Divadélko KůzleFrantišek

777 675 291 a Silvie – cena 3500,- Kč za 2 představení – v MŠ

Paní hraběnka dostane pozvání na Výroční fialkový ples do Vídně.

Ovšem je tu potíž, a to že neumí tančit.

Pomohou jí papuče od zámeckého pomocníka Bořka?

Vilemíně, místní zámecké kuchtičce, se v nich tančilo překrásně.

Jenže neduživý pan hrabě z toho velikou radost nemá.

Ještě že je mu vždy ku pomoci bylinkářka Loudavá, která celou pohádku vyřeší.


Březen 2022


Duben 2022


5.4.2022 – 9:30 – formou maškarního bálu v MŠ – ,,HODY, HODY DOPROVODY“ – Velikonoce s InkouInka Rybářová – 603 934 801 – cena 5500 Kč + doprava mimo Prahu + DPH

Hudební pořad s vyprávěním o velikonočních zvycích a obyčejích, lásce a kouzlu jara, doplněný jarními soutěžemi a svěžími písničkami, při kterých se tančí, zpívá a dovádí. Pořad je rozdělený do sedmi částí, jako je sedm velikonočních dnů, malí diváci se dozví něco o slovanských, keltských a prastarých zvycích, ke kterým směřují i soutěže. Všechny děti jsou vtaženy do hry, tančí s písničkami Inky Rybářové a rejdí s klaunem Rybičkou. V týdnu před pořadem děti připravují pro rodiče výstavky z malovaných vajíček a z dostupného materiálu tvoří postavičky s velikonočními motivy. V Rámcovém plánu pořad zasahuje do cyklu Rodina, České národní zvyky a tradice spojené v soubor Příroda - období jaro.

Doporučuji seznámit se s písničkami Inky Rybářové a vyrobit vhodné doplňky.


6.4.2022 – 15:00 – 17:00 - ,,Den otevřených dveří“


___.4.2022 – od 7:45 – Fotografování dětí a tříd – dle vystavené nabídky – termín bude upřesněn


Květen 2022


10.5.2022 – 9:30 a 10:30 – ,,Letové ukázky dravců a sov“sokolník Ondřej Semecký – 604 303 457 – venku pod ředitelnou – 6000,- Kč za 2 vystoupení


28.5.2022 – 3.6.2022,,Škola v přírodě“ – Hotel ,,U Loubů“, Tři Studně 13 – cena cca 4500,- Kč


Červen 2022


1.6.2022 – cca 9:30 až 11:00 – Program ke ,,Dni dětí“ – formou her, soutěží, apod. – třídy se domluví na obsahu programu (bude upřesněno)


Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky, rozloučení s předškoláky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Projekty


,,Zdravě sebevědomí“ – projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey


,,Čteme dětem ve školce“ – projekt v rámci spolupráce školy a rodiny

 • Motto: Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku. Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

 • Na třídách je možné v době před spaním číst dětem ze své oblíbené knihy – od 12:15 hod.


,,Tvoříme pro babičky a dědečky“ – projekt v rámci péče o seniory

 • Výroba přáníček, dárků, apod. k různým příležitostem, předání atd.


,,Se Sokolem do života“ – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 • Projekt České obce sokolské – komplexní program pro rozvoj pohybu dětí od 3 do 6 let.

 • Poplatek za dítě 20,- Kč na celý školní rok.


Projektové dny ve výuce a projektové dny mimo školu


Projektové dny se budou realizovat v rámci výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021801

 • Název projektu: MŠ Komenského – šablony III.

Plánování zajišťuje paní učitelka Petra Kryštofová. Učitelky se při plnění řídí platnými pokyny.


Výlety a další akce


Plánují se dle požadavků a věkového složení jednotlivých tříd. Informace obdrží učitelky před plánovanou akcí od paní učitelky Petry Kryštofové. Podklady si založí do portfolia třídy.


Vyúčtování akcí


Provádí hospodářka MŠ v součinnosti s paní učitelkou Petrou Kryštofovou (má založen originál vyúčtování). Učitelky si zakládají kopii vyúčtování. Vedou třídní fond a postupují dle platné směrnice.Při realizaci všech akcí se vychází z aktuální epidemiologické situace a platných nařízení (změny v termínech akcí, či jejich úplné zrušení).V Čelákovicích 3.8.2021                                                                                                                                                                                    Hana Henyšová, ředitelka