Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 1054/22Soupiska divadelních představení, kulturních a výchovných akcí MŠ

a projektů pro školní rok 2022/2023


Organizace


 • divadélka a ostatní představení se pořádají ve třídě C1

 • dílničky či jiné akce náročné na stěhování nářadí probíhají nejčastěji ve třídách v přízemí

 • letové ukázky dravců a sov probíhají venku pod ředitelnou

 • dobu pro návštěvu určuje zástupkyně ředitelky Bc. Denisa Mrázová, DiS. a nahlásí na třídách 1-2 dny dopředu a upozorní kuchyň – ceny představení se mohou lišit

  • akce se zapíše do hlavní činnosti s výchovným cílem – poučí se děti

 • výlety a další akce se uskutečňují podle návrhů učitelek – při plánování se vychází z věkového složení dětí na třídě

  • výlety autobusem a program akce zajišťuje paní učitelka Petra Kryštofová

  • výlety a individuální akce se hlásí dopředu ředitelce ke schválení a v případě potřeby na kuchyň

  • vždy se zajistí písemný souhlas rodičů s výletem, programem, dopravou, způsobem stravování

  • na třídách se vede soupiska všech akcí v průběhu školního roku

 • projekty – realizace naplánovaných probíhá na jednotlivých třídách

 • prezentace proběhne dle domluvy

 • každá třída si může dále připravit a plnit svůj vlastní projekt


Program akcí


Září 2022


Třídní schůzky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


22.09.2022 – 9:00 a 10:00 - ,,Potrestaná lakota“Divadélko KůzleFrantišek

777 675 291 a Silvie – cena cca 4000,- Kč za 2 představení – v MŠ

Čím se dá vlastně taková lakota potrestat?

Hněvem, zlobou nebo otevřeným srdcem a laskavostí? S tím se potýká chalupník Petr a jeho 5 dětí.

Pojďte se s námi podívat, jak se vypořádají s lakotou sousedky Zorky.


Ve vesnici Podpěšín je chalup jako máku. Nás však budou zajímat jen dvě. Ta šišatá, která patří Petrovi a ta Zorčina, co je tak bohatě zdobená. Mezi Zorkou a Petrem je sice rozdíl, on je chudý, ona bohatá, avšak jsou z jedné vesnice a musejí se spolu naučit vyjít.
Jak to s nimi dopadne, se dozvíte v pohádce.


Říjen 2022


12.10.2022 – od 7:45 – Fotografování dětí v MŠ – dle vystavené nabídky


20.10.2022 – 9:00 a 10:00 – ,,Kudy cesta do divadla“Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk – 728 443 888 – cena 45,- Kč za dítě – v MŠ

aneb pirátská pohádka


Listopad 2022


Prosinec 2022


01.12.2022 – 9:00 a 10:00 – ,,Vánoce s Kůzletem“Divadélko KůzleFrantišek – 777 675 291 a Silvie 777 082 576 – cena cca 4000,- Kč za 2 představení – v MŠ

Hudebně – pohybový - písničkový interaktivní pořad pro děti

odehrávající se v duchu tradičních českých vánoc, ale nejen o nich.

Od večera, kdy k nám domů přijde Mikuláš s andělem a čertem přes vánoční adventní čas

postupně dojdeme za doprovodu sněhové nadílky ke Štědrému večeru a rozdávání dárků.

Vánoce nás pohltí svou neopakovatelnou atmosférou.


05.12.2022 cca od 17:00 ,,Mikulášská stezka odvahy v MŠ“ – s  úkoly, peklem a odměnou

 • harmonogram akce zajistí Veronika Červeňáková, všichni pedagogové se podělí o stanoviště a přípravu akce


Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Vánoce v MŠ – se stromečkem a spoustou dárků – v dopoledních hodinách – termíny si stanoví jednotlivé třídy individuálně


Leden 2023


16.01.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,Sněhurka“Divadlo V kufru – Josef ,,Pepíno“ Knapp – 777 959 649, 773 677 847 – cena 5600 Kč – v MŠ

Tradiční pohádka o krásné dívce, maceše, zrcadlu a sedmi trpaslících.

Hrají: Pepíno a Manička


Únor 2023


07.02.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,Jak Honza poznal paní Zimu“Petrpaslíkovo divadlo – Petr Pištěk – 728 443 888 – cena 45,- Kč za dítě – v MŠ


Březen 2023


02.03.2023 9:00 a 10:00 – ,,Písnička za dva šestáky“Divadélko KůzleFrantišek

777 675 291 a Silvie – cena 4000,- Kč za 2 představení – v MŠ

Potulný zpěvák není vždy vítanou osobou při pátečním jarmarku.

A když si stoupne vedle stánku nevrlé hrnčířky, je o zábavu postaráno. Neznají se ti dva náhodou? Písnička za dva šestáky je ale pohádka přibližující prostředí jarmarečního trhu.

V pořadu jsou zábavnou formou představovány i základy hudební teorie.14.03.2023 a 15.03.2023 dopoledne v MŠ – ,, Dřevíčková dílnička pro děti“Marek Pilnáček – pro děti od 4 let (dětem mladším budou pomáhat paní učitelky) – cena cca 120,- Kč na dítě – zajišťuje paní Hricáková – 739 495 025 –

Téma jaro a Velikonoce (výroba kuřátko) – děti se seznámí s opracováním dřeva,

dřevoobráběcími stroji a nářadím, které si všichni prohlédnou v akci a sami vyzkouší

Časový rozpis tříd (orientační):

 • 14.03.2023 – 8:30 – B2, 9:30 – B1, 10:30 – C1

 • 15.03.2023 – 8:30 – A3, 9:30 – A2, 10:30 – A1

  • B3 – zařadí se do programu dle počtu dětí

 • Je možné doobjednat 14 dní předem, pokud by se z kapacitních důvodů nestihlo ve dvou dnech.


Duben 2023


04.04.2023 – 15:00 – 17:00 - ,,Den otevřených dveří“, všichni pedagogové připraví na svých třídách program pro děti


19.04.2023 – 9:00 a 10:00 – ,,Kašpárek a prasátko“Divadlo V kufru – Josef ,,Pepíno“ Knapp – 777 959 649, 773 677 847 – cena 5600 Kč – v MŠ

Malebná pohádka z vesnického prostředí.

Slavný  a neohrožený detektiv kašpárek, přijíždí na svém koni vyšetřovat zločin,

který vážně ohrožuje připravované posvícení.

Napínavý  detektivní příběh s vůní jitrniček, cukrkandlu a pouťovým  nádechem.

Kašpárek vždy přichází s dobrou náladou a pytlem plným vtipů a hádanek.

Hrají: Jan a Pepíno


__.04.2023 – od 7:45 – Fotografování dětí a tříd – dle vystavené nabídky – termín bude upřesněn


Květen 2023


11.05.2023 – 9:30 a 10:30 – ,,Letové ukázky dravců a sov“sokolník Ondřej Semecký – 604 303 457 – venku pod ředitelnou – cca 6000,- Kč za 2 vystoupení


26.05.2023 – 31.05.2023,,Škola v přírodě“ – Hotel ,,U Loubů“, Tři Studně 13 – cena

cca 5500,- Kč


Červen 2023


01.06.2023 – cca 9:30 až 11:00 – Program ke ,,Dni dětí“ – formou her, soutěží, apod. – třídy se domluví na obsahu programu (bude upřesněno)


Besídky, třídní schůzky, tvořivé dílničky, rozloučení s předškoláky – v odpoledních hodinách – termíny budou vyvěšeny na jednotlivých třídách


Projekty


,,Zdravě sebevědomí“ – projekt na podporu zdravého sebevědomí dětí

 • Projekt vychází z knihy ,,7 návyků šťastných dětí“ – autor Sean Covey

 • Jednotlivé třídy zařazují program dle svého uvážení – vycházejí z věkového složení třídy.


,,Čteme dětem ve školce“ – projekt v rámci spolupráce školy a rodiny

 • Motto: Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku. Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

 • Na třídách je možné v době před spaním číst dětem ze své oblíbené knihy – od 12:15 hod.

 • Každá třída si domlouvá spolupráci se zákonnými zástupci samostatně.


,,Tvoříme pro babičky a dědečky“ – projekt v rámci péče o seniory

 • Výroba přáníček, dárků, apod. k různým příležitostem, předání atd.

 • Realizací je pověřena Veronika Červeňáková – předá na třídy informace k počtům přání, ředitelce k organizacím, které obdarujeme, atd.


,,Se Sokolem do života“ – svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 • Projekt České obce sokolské – komplexní program pro rozvoj pohybu dětí od 3 do 6 let.

 • Poplatek za dítě 20,- Kč na celý školní rok.

 • Záštitu nad projektem má Petra Potůčková, DiS.


Výlety a další akce


Plánují se dle požadavků a věkového složení jednotlivých tříd. Informace obdrží učitelky před plánovanou akcí od paní učitelky Petry Kryštofové. Podklady si založí do portfolia třídy.


Vyúčtování akcí


Provádí hospodářka MŠ v součinnosti s paní učitelkou Petrou Kryštofovou (má založen originál vyúčtování). Učitelky si zakládají kopii vyúčtování. Vedou třídní fond a postupují dle platné směrnice.
V Čelákovicích 29.08.2022                                                                                                                                     Hana Henyšová, ředitelka