Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 554/23OZNÁMENÍ MŠ


ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024NEINVESTIČNÍ VÝDAJE PRO STANOVENÍ ČÁSTKY „ŠKOLNÉ“

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024Opravy a udržování 193 949,- Kč

Spotřeba energií 815 515,- Kč

Služby 322 876,- Kč

Materiální výdaje 414 723,- Kč

Poplatky + ostatní 37 354,- Kč

--------------------------------------------------------

Součet za položky 1 784 417,- KčPři celoročním průměru 154 dětí připadají na 1 dítě měsíční výdaje ve výši 965,- Kč, přičemž výše školného se stanoví tak,

aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo výši školného pro školní rok 2023/2024 ve výši 482,- Kč/měsíc.


V Čelákovicích, 30.05.2023, Hana Henyšová, ředitelka