Tvořivé hry 2.pololetí

Zájem o kroužek nahlaste na své třídě, nebo zprávou na tel.číslo

704 058 000


Hrajeme si tvoříme,novému se učíme.

Ať jsi holka nebo kluk,když je sranda je to fuk !!!!

  1. skupina : 14.30 – 15.15

  2. skupina : 15.15 – 16.00

Kroužek bude každé sudé úterý po odpočinku dětí.

Kroužek je rozdělen na 2 skupiny, podle počtu dětí. Maximálně je ve skupině 15 dětí. Kroužek trvá 45 minut, skládá se ze dvou částí.


Cena kroužku je 60,- za hodinu. 7 x 60,- = 420,- Kč na pololetí.
Termíny kroužku :  7.2.; 21.2.; 7.3.; 21.3.; 4.4.; 18.4.; 2.5.

V prvních 20 minutách si hrajeme různé hry :  jde o pohybové hry, hry na procvičování prostorové orientace a zrakové paměti, hry na upevnění sociální komunikace a verbálního vyjadřování, improvizační hry, dramatické hry- vyjádření svých pocitů a umění vcítit se do druhých.

V dalších 25 minutách se věnujeme výtvarné činnosti, z každé hodiny si děti odnesou domů svůj výrobek a snad i dobrou náladu!

Na dětičky se těší Veronika Červeňáková – učitelka ze Lvíčků :-)
Na některé naše výrobky se můžete podívat v galerii.