Tvořivé hry 1.pololetí

Zájem o kroužek nahlaste na své třídě, nebo zprávou na tel.číslo

704 058 000


Hrajeme si tvoříme,novému se učíme.

Ať jsi holka nebo kluk,když je sranda je to fuk !!!!

  1. skupina : 14.30 – 15.15

  2. skupina : 15.15 – 16.00

Kroužek bude každé sudé úterý po odpočinku dětí.

Kroužek je rozdělen na 2 skupiny, podle počtu dětí. Maximálně je ve skupině 15 dětí. Kroužek trvá 45 minut, skládá se ze dvou částí.


V prvních 20 minutách hrajeme různé hry : jde o pohybové hry, hry na procvičování prostorové orientace a zrakové paměti, hry na upevnění sociální komunikace a verbálního vyjadřování, improvizační hry, dramatické hry- vyjádření svých pocitů a umění vcítit se do druhých = rozvíjíme poznávací dovednosti, rozumové i citové.

V dalších 25 minutách se věnujeme tvořivé činnosti. Z každé hodiny si děti odnesou domů svůj výrobek a snad i dobrou náladu!

Termíny kroužku : 19.9.; 3.10.; 17.10.; 31.10.; 14.11.; 28.11.; 12.12.; 9.1.; 23.1. 2024


Cena kroužku je 60,- za hodinu. 9 x 60,- = 540,- Kč na pololetí.


Na dětičky se těší Veronika Červeňáková – učitelka ze Lvíčků :-)Na některé naše výrobky se můžete podívat v galerii.