Akce BOZP Požární ochrany


S mottem: “Štěstí přeje připraveným“ se naše školka 7.6. 2024 zúčastnila požárního cvičení „Rychlé bačkůrky“. Do cvičení se zapojily všechny třídy naší školky s učitelkami i asistentkami a všichni provozní zaměstnanci.

V 9.15 byla akce nahlášena na tísňovou linku 112 a v 9.35 byl vyhlášen poplach.  Na předem určené shromaždiště se všechny třídy dostavily do 3 minut. Před příjezdem hasičů proběhlo od paní ředitelky zjištění přítomnosti nejen dětí, ale i zaměstnanců. Když hlídka dorazila na místo, mohli jsme hasičům poskytnout informace, že nám chybí jedna paní učitelka a dvě děti. Naštěstí naši hasiči v Čelákovicích jsou opravdový hrdinové a všechny tři osoby bleskurychle zachránili.

Poté co hasiči důkladně prohlédli budovu školky, čekal na děti na zahradě bohatý program od hasičů. Děti si mohly vyzkoušet stříkání hadicí, poznaly jak se používá hasící přístroj a prohlédly si auto hasičů. Součástí byla i krátká přednáška o bezpečném chování při výskytu požáru.

Celá akce byla velice vydařená a dětem se líbila. Od paní ředitelky si pak odnesly malý dáreček a diplom za statečnost.

Pro nás ve školce bylo cílem zjistit funkčnost alarmu a orientaci zaměstnanců podle nouzových východů.

Moc děkujeme SDH Čelákovice. Také děkujeme městské policii za zajištění volné cesty k vratům, na kterých nám i přes zákaz opakovaně parkují auta a neuvědomují si tak důležitost volného přístupu pro složky IZS do školky.