Téma týdne:      Těšíme se na jaro

Termín:                     8.3.2021 – 12.3.2021

 

Cílem tohoto týdne bude rozpoznat základní druhy květin, znát jejich názvy a barvy.

Dále procvičit si jazykové a rytmizační schopnosti.  😊

 

Pondělí:       Jarní květiny

  • Jarní omalovánka – vymaluj květiny, rodiče Ti pomohou se správnou barevností, pojmenuj jarní květiny
  • Květinové hádanky – procvičuj si názvy kytiček a jejich znaky

 

Úterý:           Jarní puzzle

  • Obrázek si nejdříve můžeš vymalovat, pak obrázek rozstříhej dle čar, poskládej a nalep na jiný papír

 

Středa:         Jarní básnička

  • Seznam se a nauč se básničku
  • Můžeš nakreslit obrázek s jarní tématikou (jarní květiny apod.)

 

Čtvrtek:        Slabiky a písmena

  • Pracovní list – Zvířátka – slabikuj a počítej, zapiš počet slabik (vybarvi správný počet puntíků)
  • Pracovní list – Počáteční písmena (sluchové vnímání) - pomalu a zřetelně vyslov slova na obrázku, na jakou hlásku začíná slovo, spoj obrázek se správným písmenem, obrázek si můžeš pak vybarvi

Pátek:           Básnička s pohybem – Šikovní šneci

  • Nauč se a protáhni se s básničkou

 

Celotýdenní úkol:  Neseď doma a jdi ven. Hledej první jarní kytičku, Sněženku, a s pomocí maminky, tatínka, babičky, dědečka,….. ji vyfoťte a pošlete do naší WhatsApp skupiny (popřípadě i jinou jarní kytičku).  😊