Odoo • obrázek a text

VELIKONOCE – PAŠIJOVÝ TÝDEN

28.3 – 5.4.2021

Cílem tohoto týdne je, aby se děti těšily na nadcházející svátky a rodina společně připravila výzdobu. Znát naše tradice, opakovat barvy, naučit se básničku – koledu.

Svatý (Pašijový) týden

Květná neděle  – den, kdy se zdobily kostely květinami a světily se tzv. kočičky. Posvěcené kočičky měly dle lidové tradice magickou moc a přinášejí štěstí. Připomínka příjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Natrhejte tedy větvičky a dejte si je do vázy.

Modré pondělí - v tento den se zdobily kostely do modrých barev. Oblékni se do modrého oblečení a rozhlédni se, co všechno je modré a večer to zkus vyjmenovat rodičům.

Šedivé úterý – podle tradice se v tento den měly z domu vymést pavučiny a v některých staveních se dokonce bílilo. Společně s rodiči můžete doma uklidit, vymetat pavučiny a také si můžeš udělat pořádek ve svých hračkách. Vezmi si šedé oblečení.

Škaredá středa- i v tento den se uklízel celý dům a hlavně se vymetaly komíny. Odtud také pramení další pojmenování: sazometná středa nebo také černá středa. Dle pověry se v tento den nesmí nikdo mračit, aby mu to nezůstalo celý rok. Zkus být celý den veselý.

Zelený čtvrtek – podle tradice byste v tento den měli sníst něco zeleného, to vám zaručí pro celý příští rok zdraví. Hospodyně na zelený čtvrtek pekly tradiční velikonoční pečivo jidáše. V tento den se naposledy rozeznívají zvony a pak symbolicky „odletí do Říma“ a utichnou. Zkus společně s rodiči uvařit nějakou zelenou dobrotu. Co všechno je zelené? Vezmi si zelené triko.

Velký pátek  – tento den je opředen velkou magií, řadou pověr a tradičních zvyklostí. Byl to den, kdy byl ukřižován a do hrobu uložen Ježíš Kristus. Podle pohanských pověr se nesmělo prát prádlo, ani hýbat se zemí. Kdo chtěl přijít k bohatství, věřil, že skály na Velký pátek vydávají své podklady, proto se lidé vydávali do skal hledat poklad. Zvony, které v tento den mlčely, byly nahrazeny řehtačkami. Můžete si zahrát na schovávanou a vezmi si žluté triko.

Bílá sobota  – v tento den se symbolicky ve staveních uhasil oheň a důkladně se vymetla kamna, aby se založil oheň nový, čistý… V sobotní podvečer se „navrací zvony z Říma“, aby se v neděli rozezněly a zvěstovaly novinu Kristova vzkříšení. Hospodyně pekly mazance a beránka a začínalo se s pletením pomlázky. Zkus s maminkou hezky prostřít stůl, něco upéct a vezmi si bílé triko.

Boží hod Velikonoční  – skončila doba přísného půstu a nastala doba veselí a radosti. Ráno se odnášely tradiční velikonoční pokrmy posvětit do kostela. Pletly se pomlázky a barvila velikonoční vajíčka. Zkus si s rodiči nějaké vajíčko nabarvit.

Velikonoční pondělí – žena, nebo dívka má být o Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty (pomlázkou), aby byla svěží a zdravá. Ženy a dívky pak následně děkují chlapcům za vyšlehání malovanými vajíčky. Kluci můžou maminky a sestry vyšlehat pomlázkou a holčičky jim za to dají krásně namalované vajíčko. Společně si řekněte koledu.

Na Youtube si můžete pustit pohádku Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Pro velký úspěch máme novou Třídní kreativní soutěž:téma Kamínky. Na procházce najděte pěkný kamínek a něco hezkého na něj namalujte. Fotečky nám pak pošlete na email, moc se na ně těšíme.

Pracovní listy na procvičení čísel a grafomotoriky –PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE