Téma : Z pohádky do pohádky 1.3. - 5.3. 2021


Pohádky určené pro děti v sobě nesou úlohu morálního ponaučení dítěte. Oblast psychologie na fenomén pohádky nahlíží jako na nezastupitelný prostředek rozvoje řeči, fantazie a intelektuálních schopností v rámci fylogeneze dítěte. Vznik pohádky se prolíná se vznikem lidstva a jeho kultury.


Pondělí : "Do pohádky"
 pracovní list, grafomotorika. Hlídat správný úchop tužky, hlídat, aby děti nevyvíjely přílišný tlak na papír. Když děti kreslí nebo píšou, tak jim zkuste "sebrat" tužku - mělo by to jít snadno :-)

 Při práci si můžete zazpívat písničku :-)


Úterý : „Večerníček“

https://www.youtube.com/watch?v=n_o3i5H-fLc

Středa : „Oblíbená knížka“

 Prohlížení knížek, čtení oblíbené pohádky, čtení s dětmi – Obrázkové čtení.

VV – malování oblíbené pohádkové postavy.

"Budu jejich ochránce" písnička

https://www.youtube.com/watch?v=RSKWUBrHyy4


Čtvrtek : „O Koblížkovi“

,,A víte děti, jak to bylo v pohádce? 

Nevíte?“ Použijeme klasický text pohádky, nebo i tento. 


,,Melu, melu pšeničku, do zlatého hrníčku, až umelu, budu píct, až upeču, budu jíst“.

Babička mouku vymetla a koblížek upekla.“ 

,,To, to voní, už se peče, koblížek je hotový, Dáme si ho na okénko, ať je pěkně

studený. Povedl se, stojí za to, tělíčko má jako zlato. A na hlavě zbrusu novou, bílou

čapku šlehačkovou. Cukrem ho pak posypali a na okno chladit dali, jak si tam tak seděl

sám, napadl ho skvělý plán.“


„Babička a dědeček usmažili koblížek, ten koblížek, to jsem já, utek jsem jim do světa.“

Už víme, že Koblížek utekl a vydal se do lesa. Netušil však, jaké ho tam čeká nebezpečí. ,,Víte děti, jaké může číhat nebezpečí na Vás?“ ,Jenže náš Koblížek utekl a cestou potkat několik zvířátek. Každé z nich chtělo Koblížka sníst.“.

 ,,Já jsem zajíc chlupatý, já Tě stejně dohoním a pak si Tě s chutí sním.“........

 „Jsem strašlivý vlk a hlady umírám, za kousíček masa všechno děti dám.“................

 ,,Já tě stejně dohoním a pak si tě s chutí sním.“

,,Které zvířátko si ještě chtělo na Koblížkovi pochutnat? 

,,Jak se to zvířátko jmenuje? LIŠKA ,,A jaká ta liška může být?“ (Liška je mlsná, lstivá, zrzavá, hezká, mazaná, chlupatá…)

,Liška hlavou pohodila a Kobližka nechytila, ten utíká světem dál, a je šťastný, že jes ám.

,,V chaloupce je pozdvižení, koblížek na okně není, a já mám už zase hlad, koblížky mám

tuze rád“.

,,A jak to děti dopadlo? V naší pohádce Koblížek zvířátkům utekl a ani mlsná a mazaná liška si na něm nepochutnala.“ Následuje rozhovor nad pohádkou.


Logopedická chvilka, Elkonin

 • Rytmizace slov (rozklad na slabiky) – hry se slovy

 • Děti vymýšlí jména lišky a pokouší se o rozklad slov. Liška - Šiška (Šiš-ka), liška -
  Zrzečka (Zr-zeč-ka), liška - Ryška (Ryš-ka), liška - Bystrouška (Bys-trouš-ka), vlka, zajíce, medvěda......... .

 • Určování počtu slabik ve slově

 • Využití předešlé sloky písničky na určování slabik. „Jsem strašlivý vlk a hlady umírám, za kousíček masa všechno děti dám.“ ,,Já tě stejně dohoním a pak si tě s chutí sním.
  Slova jednoslabičná – jsem, vlk, sním
  Slova dvojslabičná – hlady, masa, stejně, rychle
  Slova tříslabičná – strašlivý, umírám, kousíček, dohoním

 • Určování délky slova

 • Určování hlásky na počátku slova
  Jsem – J, strašlivý – S, vlk – V, hlady – H, umírám

 • Určování poslední hlásky ve slově
  Jsem – M, vlk – K, umírám – M

 • Opakování slov či spojení slov, ve kterých je tupá i ostrá sykavka či měkká i tvrdá slabika. (např. dědeček, zlatý koblížek, dědovy hodiny…)Pátek : „Bob a Bobek“

 Povídáme si o zvířátkách v pohádce, které známe. Učíme se, kde ve skutečnosti žijí, čím se živí a jak se jmenují jejich mláďata.

VV - Vyrábění králíků z klobouku viz foto.