Odoo • obrázek a text

Naše smysly

Pět kamarádů Pod velikým kopcem porostlým zvláštní tenkou trávou byla malá vesnička. V té vesničce bydlelo pět kamarádů. Všichni se měli rádi a každý uměl něco jiného. První kamarád měl dva domečky, postavené hned za kopcem. Ten uměl rozeznat a popsat všechno kolem. Vyprávěl ostatním, jak krásné jsou stromy a keře na jaře, jako barvu mají květiny třeba tulipány nebo narcisky, jak vypadají na jaře mláďátka.(ZRAK) Na kraji vesnice si postavil 2 krásné vysoké domy druhý kamarád. Ten uměl dobře poslouchat. Říkal ostatním, jak krásně zpívají ptáčci, jak volá na kočku malé koťátko nebo třeba bublá potůček lesem.(SLUCH) Třetí z kamarádů měl malý domeček uprostřed vesnice. I on uměl zvláštní věc. Když začaly vonět kytičky, třeba fialky, říkal ostatním, jaká je to krásná vůně. A když šli všichni do lesa, poznal podle vůně např. zapáchající bobky, které tu zanechala divoká prasátka. To každého varoval, aby se tomu místu vyhnul. (ČICH) Čtvrtý z kamarádů měl postavený malý domeček v dolní části vesnice a všem ostatním vařil jídlo. Uměl to znamenitě. Dovedl totiž rozpoznat, co je slané, sladké, hořké a kyselé? A tak jídlo mělo vždy tu správnou chuť. (CHUŤ) Poslední pátý kamarád měl postaveny dva největší domečky úplně dole, na konci vesnice. A co zvláštního uměl on? Když svítilo sluníčko, říkal všem, jak je teplé. Nebo naopak, když byla zima, hned to poznal a radil všem ostatním, aby se teple oblékli. Dovedl rozpoznat, co je hladké nebo hrubé. Varoval ostatní, aby nesahali na ježka, protože by se mohli popíchat.(HMAT)

Otázky k pohádce:

1) Víte děti, jak se jmenovali tito kamarádi? (SMYSLY – ZRAK, SLUCH, ČICH, CHUŤ, HMAT)

2) Co všechno uměli tito kamarádi? (např. cítil domeček, jak voní fialky)

3) Jak se jmenují jejich domečky? (OČI, UŠI, NOS, JAZYK, PRSTY)

4) Urči, na jakou počáteční hlásku začínají jednotlivé domečky Oči, Uši apod.Nač má člověk smyslů pět

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mi poví, co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.


Procvič sluch.

Poslouchej a říkej co je to? Poznej sluchem, co je to - YouTube

rozvoj sluchového vnímání:

 • Hra na tělo - ozvěna: tleskáme, pleskáme, dupeme, luskáme prsty, hra na déšť
 • Poznáš, co dělám - hra s papírem (dětí jsou schoulené v klubíčku v kruhu na koberci), pohnu papírem, mačkám, trhám, šustím, stříhám, házím, houpu kočárkem, posunu kostku, závěs, židli..., pro ztížení - několik zvuků za sebou, sleduji, zda si děti zapamatují, jaké to byly zvuky a jejich sled
 • Najdi hrnec - dítě má zavázané oči a v ruce vařečku, uprostřed kruhu dětí je obrácený hrnec, jedno jej najde, vařečkou zaklepe, a tak najde poklad
 • Jdi za zvukem - děti se zavřenýma očima jdou za zvukem (ťukání lžičky o skleničku), nebo jednodušší varianta - v kruhu jde za zvukem jedno dítě, ostatní ho sledují a starají se o jeho bezpečnost
 • Naladěné skleničky - zahrajeme si lžičkou na prázdné skleničky (i když jsou stejné, znějí různě podle síly stěny), pak do skleniček dáme různé sloupce vody, zahrajeme a zkusíme naladit do-re-mi
 • Na slepou bábu - dítě se orientuje jen podle zvuků, které vydávají ostatní děti při změně polohy, dotkne-li se někoho, úlohy se mění
 • Pepíčku, pípni - na otázku se ostatní střídavě ozývají jen krátkým "píp", dítě se orientuje podle barvy hlasu i ostatních zvuků, pokud je někdo chycen, musí pípnout a dítě by mělo uhodnout, kdo to je
 • Všechno lítá, co peří má - podporuje sluchovou pozornost i pochopení obsahu
 • Hledání budíku v místnosti - podle tikotu děti hledají schovaný budík
 • Vyťukávání, vytleskávání rytmu písničky, říkadla

Hmat : 
grafomotorické cviky - v kruhu na zemi si děti prohlížejí svoje ruce, pozorují schopnost hýbat prsty, kroutit jimi apod.

 • šnek - ruka v pěst - ulita, palec - tělo šneka se vysouvá dopředu a ulita se přitáhne
 • motýl - spojit palce obou rukou, dlaně křídla
 • zajíc - pěst, ukazováček a prostředníček natáhnout - uši zajíce
 • had - celou paží
 • ryba - natažená dlaň - tělo ryby plave zleva doprava
 • pavouk - chůze všemi prsty po podložce
 • dalekohled - spojit palec s ostatními prsty (pro obě oči, pro jedno oko)
 • chůze člověka - ukazováčkem a prostředníčkem po podložce
 • hlava husy - celá paže, spojit natažené prsty s palcem


Říkanka s pohybem ruky

Drak Draku, ty jsi vážně drak? kroužíme zápěstím

Hudry, hudry, je to tak. střídavě zatínáme pěst a rozevíráme dlaň

A máš zuby dračí? spojíme všechny prsty za špičky

Mám dva a to mi stačí. ukážeme dva prsty, pěst a schováme pale


V galerii je inspirace na tvoření s ručičkama :-)

Teď se zaměříme na čich

Společně s maminkou připrav několik druhů koření, mýdlo, voňavku…. Ke všemu si postupně přičichni. Říkej, co ti voní a co ne. Projdi se doma a hledej různé vůně.

Víš proč měl Pinocchio dlouhý nos? Koukni na pohádku : https://www.youtube.com/watch?v=ahdaYaoFtXQ
Můžeš si vymalovat omalovánku :-)

Zrak : 

Kimova hra

Přineste si 6-8 předmětů nebo hraček, které vyrovnáme do řady. Dítě má za úkol pojmenovat předměty a zapamatovat si je během krátké doby cca 20 vteřin. Poté rodič předměty přikryje (šátek, utěrka) a dítě vyjmenovává skryté předměty. Pokud se to nedaří, ubereme jeden předmět a zkusíme znovu. Pokud je to snadné, naopak jeden přidáme. Předměty vyrovnáme opět do řady. Dítě má za úkol zapamatovat si předměty během krátké doby cca 20 vteřin – 30 vteřin. Poté předměty přikryjeme (šátek, utěrka), dítě si zakryje oči (dlaní, zavázat) a rodič odstraní jeden z předmětů tak, aby ho dítě nevidělo. Následně odkryjeme předměty a dítě určí, který z předmětů chybí. Nakreslit veliké oko.  Na papír vel. A4 nakresli oko.  Z jakých částí se skládá? Umíš je pojmenovat? Nezapomněl jsi na nic?  Podívej se do zrcadla a řekni, jakou máš barvu očí.

Procvičíme si chuť.

Ochutnej různé věci, které máte doma.(vodu, džus, polévku, ovoce, zeleninu) Říkej jaké to je…. slané, sladké, tvrdé, měkké, studené, teplé…

Procvičuj smysly pomocí pracovních listů v galerii :-)