Den země


Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Odoo • Text a Obrázek

Pondělí : „Kolem Země s Krtečkem“


Krtek cestovatelem

Hádejte, kdo přiletěl jednoho hezkého dne do lesa? Byla to křepelka. "Ano", oznamuje zvířátkům, "už umím krásně létat. Kdybyste věděli, kolik zemí jsem přeletěla! Vy, lesní obyvatelé, jste stále na jednom místě." "Jakže," zlobí se krtek," vždyť jsme přešli z dolního konce lesa na horní." "Ha! Ha! Nenech se vysmát! Co je to proti skvělému letu po obloze! Z Evropy do Asie a potom do Afriky! To je toho, z dolního konce na horní. To nic není." Všechna zvířátka jsou zdrcena křepelčiným pohrdáním. I lesní skřítci jsou smutni. "Neradi cestujeme," řekli lesní mužíčkové. "Zvykli jsme si na náš les a nechce se nám do nových krajů." Potom se otočili k zvířátkům a pokračovali. "A chcete cestovat vy?" "Chtěli bychom," zvolal krtek za všechny. "No, můžeme vám pomoci." "Jenže my bychom chtěli letět jako křepelky!" "Dobře," přikývli lesní mužíčci. "Uděláme to tak, že poletíte." Za několik dnů pozvali zvířátka, aby se přišli podívat, co postavili. Byl to létající balón, kterým pak krtek letěl. Bude nám vyprávět, co všechno viděl.

Práce s mapou a globusem – pozorujeme barevné rozlišení pevniny a vodstva na Zemi. Hledáme ostrovy.

V galerii naleznete omalovánky ke dni Země, výrobu čelenky

Úterý : „Vzduch“

Grafomotorika : pracovní listy – vítr, uvolnění ruky, procvičování i jakýmkoliv čmáráním


Pokusy:

  - nádech - vyfukování vzduchu do balónku, ovívání se vějířem, foukání do brček na ruku, do vody

  - zkoumání vlastností vzduchu

  - uzavřená průhledná sklenička, vzduch není vidět, proudí kolem nás

  - hry s balónkem - foukání


  Rozvoj jazykových a řečových schopnos

   - rozhovory Kdo znečišťuje vzduch (auta, komíny, lidé, kteří kouří)

   - jak chráníme své zdraví

  Výtvarná činnost : výroba balónu – inspirace v galeriiStředa : „Voda“


Vycházka k Labi – pozorování jak teče voda.

Pozorujeme život ve vodě i kolem ní. Všímáme si i rostlin v okolí řeky.

V mapě rozlišujeme řeky, rybníky, moře a oceány.

Povídáme si o koloběhu vody – pomůže přiložená omalovánka.


Pokusy s vodou : odkaz na youtube https://www.youtube.com/watch?v=lPO68-VRJpI


Výtvarná činnost – naučte se namalovat žabičku – návod v galerii


Čtvrtek : „Smutný les“

Les může být smutný, protože v něm lidé křičí, nebo ho znečišťují. Projděte se s rodiči do lesa a pozorujte, jestli les v tvém okolí je smutný...Pomůžeš mu? S nasazenými rukavicemi můžeš pomoci uklidit odpadky do nejbližšího koše nebo popelnice.

V lese je i skvělá zábava – zkus se trefit šiškou na cíl, obejmi strom, nebo zkus na nějaký vylézt :-) - pozor jen pokud to maminka dovolí a neubliž stromečku!!


Umíš používat popelnice – třídit odpad?


Koukni na video s Michalem - https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/priroda?stupen=predskolni


V galerii najdeš, jak dlouho se odpadky rozkládají v přírodě :-( a také obrázek popelnic na tříděný odpad.


Odoo • obrázek a text

Pátek : „Máme rádi skřítky“

Skřítek Lesnínek

Byla jednou jedna hezká holčička Martinka, která moc ráda chodila do lesa. Jednou si zase hrála v lese, běhala, křičela, smála se a jak tak běžela, najednou před ní stojí malý mužíček v zeleném oblečení z listí a hrozí na ni prstem: ,,Teda Martinko, to se nedělá, křičet v lese, plašit zvířátka. Copak doma můžeš takhle řádit? Ale co doma, spíš na návštěvě, protože tady jsou doma zvířátka, ne ty. A běhat taky, zbytečně lámat větvičky a šlapat na houby. Co kdyby ses raději podívala, jestli nenajdeš nějakého hříbka na bramboračku, to by byla maminka určitě ráda. Já jsem skřítek Lesnínek, ochránce všech lesů. A teď se opravdu zlobím!” zahrozil na překvapenou Martinku. Ta se honem snažila skřítka udobřit: ,,Nevěděla jsem, že se to nesmí. Moc se omlouvám a příště už budu opatrnější.” omlouvá se Martinka a pomalu couvá od skřítka. Ale když se nedívá za sebe, najednou zakopne o větev a sedne si do hromady klestí. ,,No vidíš, kdybys neutíkala, nic se ti nestane.” pokyvuje moudře hlavou skřítek Lesnínek. ,,Určitě už jsi se poučila, že ano?”zeptá se vystrašené Martinky zaklíněné v klestí. ,,Ano, už se v lese budu chovat tiše, abych nerušila a budu opatrná na rostlinky i zvířata.” honem slibuje Marťa. ,,Tak dobrá, už se nezlobím. Tady máš ode mě kytičku lesních jahod, abys viděla, že nejsem zlý. A nezapomeň se někdy porozhlédnout po houbách, roste jich tu hodně a taková bramboračku nebo smaženice je moc dobrá. A já zase půjdu, musím napomenout kluky na druhém konci lesa.” otočí se Lesnínek a zmizí. Martinka si protírá oči, jestli se jí to jen nezdálo. Ale jahody drží stále v ruce, tak je sní a utíká domů, povědět to všechno mamince.

Děti, až budete na procházce v lese, pomozte skřítkům nejen s úklidem lesa, ale i se stavbou domečků. Zkuste s větviček, listů, šišek, mechu a různých jiných přírodnin vyrobit domečky pro skřítky!


Skřítka si můžete také vyrobit. V galerii máte inspiraci jak na to :-)