Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace


pořádá 04. 04. 2023

v době od 15:00 do 17:00 hod.


,,Den otevřených dveří“


workshop a tvořivé setkání

s  ilustrátorkou Vendulou Hegerovou


Komunitně osvětové setkání bude zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, rozvoj kulturního povědomí a práci s knihou.

Děti se seznámí s autorskými ilustracemi, prací s textem,

budou moci skládat puzzle, stavět dřevěné kostičky, vybarvovat omalovánky .


                                                        ------------------------------------------------------------------------------------------


Dále budete mít možnost prohlédnout si mateřskou školu,

děti si pohrají a můžete si vyzvednout přihlášku k zápisu.

Ve třídách a na terasách budou pro děti připraveny různé hrací prvky.

Po celé MŠ budou prezentovány výtvarné práce dětí.

Přijďte se podívat, něco si vytvořit a společně si pohrát.


                                                    ------------------------------------------------------------------------------------------


Formuláře k zápisu si můžete vyzvednout

od 03. 04. 2023 do 05. 04. 2023

od 7:00 do 8:30 hod. u hospodářky MŠ na pavilonu C

od 14:30 do 16:15 hod. ve třídě C1 na pavilonu C,

případně si je můžete stáhnout z webových stránek MŠ.

Bližší informace k průběhu zápisu naleznete

na webových stránkách MŠ – www.msjak.cz

a jsou vyvěšeny v informačních tabulích u mateřské školy.


Termín zápisu

03. 05. 2023 a 04. 05. 2023 od 8:00 do 16:00 hod.


                                                ------------------------------------------------------------------------------------------


Všem přeji, aby se vám v MŠ líbilo. Hana Henyšová, ředitelka