Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace


pořádá

v úterý 09. 04. 2024

v době od 15:00 do 17:00 hod.


,,Den otevřených dveří“


Budete mít možnost prohlédnout si mateřskou školu,

děti si pohrají a můžete si vyzvednout přihlášku k zápisu.

Ve třídách a na terasách budou pro děti připraveny různé hrací prvky.

Po celé MŠ budou prezentovány výtvarné práce dětí.

Přijďte se podívat, něco si vytvořit a společně si pohrát.


Formuláře k zápisu si dále můžete vyzvednout

od 02. 04. 2024 do 04. 04. 2024

od 7:00 do 8:30 hod. u hospodářky MŠ na pavilonu C

od 14:30 do 15:30 hod. ve třídě C1 na pavilonu C,

případně si je můžete stáhnout z webových stránek MŠ.


Bližší informace k průběhu zápisu naleznete

na webových stránkách MŠ – www.msjak.cz

a budou vyvěšeny v informačních tabulích u mateřské školy.


Termín zápisu

02. 05. 2024 a 03. 05. 2024 od 8:00 do 16:00 hod.


Všem přeji, aby se vám v MŠ líbilo.


V Čelákovicích, 07. 02. 2024, Hana Henyšová, ředitelka