Č.j.: 292/21

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Datová schránka MŠ: smsgqtp

Ředitelka: Hana Henyšová


Zápis pro školní rok 2021/2022


O rganizace zápisu


 • doporučujeme dodržet tento postup


1. Vytiskněte si žádost z webu MŠ – žádost má 4 strany

2. Žádost řádně a čitelně vyplňte

 • podpis – podepíše ten, kdo žádost podává a kdo se dostaví na vyzvání do MŠ

3. Část ,,Vyjádření lékaře“ – předejte k potvrzení vašemu dětskému lékaři

4. Připravte si kopii – rodného listu dítěte

5. Žádost, vyjádření lékaře  a kopii, doručte jedním z následujících způsoby

 • nejlépe do 29. 4. 2021

 • do datové schránky školy smsgqtp

     

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : reditelka@msjak.cz

  • ( nelze jen poslat prostý email - NEDOPORUČUJEME )

 • běžnou poštou na adresu MŠ

 • vložením do poštovní schránky v MŠ – v označené obálce – schránka bude označena - DOPORUČUJEME

6. Ředitelkou proběhne kontrola žádosti

 • trvalý pobyt – dle evidence obyvatel

 • povinné očkování – dle vyjádření lékaře

 • údaje pro komunikaci

7. Ředitelka emailem, či telefonicky, vyzve k osobní účasti a zahájení správního řízení toho, kdo žádost podepsal

 • dostanete přesný termín a čas, kdy se dostavíte do MŠ

 • 3.5.2021 nebo 4.5.2021 dle množství doručených žádostí

8. V tomto termínu se dostavíte osobně bez dítěte do MŠ, kde podepíšete převzetí přiděleného registračního čísla, čímž začne běžet  lhůta správního řízení.

 • S sebou občanský průkaz a originál rodného listu dítěte

9. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v MŠ po dohodě s ředitelkou, doporu čujeme předem se emailem objednat.

10. V průběhu zápisu budou dodržována platná protiepidemická opatření – respirátor, dezinfekce, doporučený odstup.


Děkujeme za pochopení.

V Čelákovicích, 9.3.2021, Hana Henyšová, ředitelka