Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 14.6. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 7.6. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 30.5. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 17.5. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 11.5. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 7.5. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 30.4. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 12.4. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 11.4. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 6.4. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 27.3. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 14.3. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 5.3. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 27.2. 2021 zde

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 25.2. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 14.2. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 3.2. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 26.1. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 15.1. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 13.1. 2021 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 23.12. 2020

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 15.12. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 30.11. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 29.11. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 22.11. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 18.11. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 12.11. 2020  


Město Čelákovice je sdílí aktualizaci týkající se COVID-19.

⚠️STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 🦠 #COVID19 - 12. 11. 2020, 21:30
Krizový štáb města Čelákovic přijal opatření k ochraně obyvatel města.⤵️
▪️ Onemocněním COVID-19 je aktivně nakaženo na území města Čelákovic dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ke dni 12. 11. 2020 celkem 3️⃣6️⃣4️⃣ osob.
▪️ V pondělí 16. 11. 2020 bude ❌přerušen provoz Mateřské školy v ulici J. A. Komenského 1586 a je vyhlášeno ❌ředitelské volno v Základní škole v ulici J. A. Komenského 414.
▪️ Polabské farmářské trhy se ⛔️nebudou konat na čelákovickém náměstí nejméně do 30. 11. 2020.
▪️ Od středy 18. 11. 2020 ✅bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd na obou základních školách zřízených městem Čelákovice.
▪️ Rodičům dětí navštěvujících mateřské školy, kteří mají nárok na 👶mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, je doporučeno zvážit docházku dětí do mateřských škol zřízených městem Čelákovice.
▪️ Krizový štáb požádal velitele 🚓Městské policie o vyhodnocení dodržování restriktivních opatření za první měsíc trvání nouzového stavu.
Ing. Josef Pátek, starosta
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 2.11. 2020 

⚠️STAV V ČELÁKOVICÍCH V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 🦠 #COVID19 - 2. 11. 2020, 18:30
Krizový štáb města Čelákovic přijal opatření k ochraně obyvatel města.⤵️
▪️ Nouzový stav a zákaz volného pohybu osob se ➡️prodlužuje na celém území České republiky do 20. 11. 2020 - https://www.vlada.cz/.../nouzovy-stav-a-mimoradna.../
▪️ Na celém území města Čelákovic je od 3. 11. 2020 ⛔️zakázán stánkový prodej.
▪️ Do návrhu rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 bylo doporučeno starostovi vyčlenit částku 💶1 000 000 Kč na krizové řízení města v době pandemie COVID-19.
▪️ Mateřské školy fungují v ✅běžném režimu bez omezení, základní školy, základní umělecká škola a městský dům dětí a mládeže zajišťují 💻distanční výuku/vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků ve škole. Priority obnovování provozu škol a školských zařízení jsou uvedeny na přiloženém obrázku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
▪️ Kulturní dům, Městské muzeum a Městská knihovna mají ❌přerušen provoz. Zrušeny jsou až do 1. 1. 2020 všechny kulturní, sportovní, společenské a podobné akce organizované městem Čelákovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
▪️ Čelákovická sportovní má ❌přerušen provoz v Městském bazénu, Sportovní hale Vikomt a na tribuně Městského stadionu. V ✅omezeném režimu je zajištěn provoz dětských a sportovních venkovních hřišť a Městského stadionu, kde mohou být přítomny skupiny v počtu max. 2 osob.
▪️ V Městské sauně je ❌přerušen provoz.
▪️ Platí ⛔️zákaz návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou ve správě Pečovatelské služby.
Ing. Josef Pátek, starosta
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 21.10. 2020 


Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 18.10. 2020 

Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 13.10. 2020 


Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 8.10. 2020 


 
 Usnesení krizového štábu města Čelákovic ze dne 5.10. 2020