KREATIVNÍ CVIČENÍ


Kroužek je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky,

koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Na kroužku se děti

naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti,

které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a

sportovní činnost. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah

k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Cena kroužku je 50,- kč za vyučovací hodinu.


1. skupina 14.30 – 15.15


Počet hodin 7 – celková částka 350,- za dítě.


Termíny kroužku: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.


Těším se Petra Potůčková, DiS., učitelka ze Sluníček.