KREATIVNÍ CVIČENÍ

Kroužek je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Na kroužku se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.


Cena kroužku je 60,- za vyučovací hodinu.

  1. skupina 14.30 - 15.15

  2. skupina 15.15 – 16.00

Počet hodin 8. celková částka 480,- za dítě.


Termíny kroužku: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,21.12., 5.1., 19.1.


Zájem o kroužek nahlaste na své třídě.


Těším se Petra Potůčková DiS, instruktorka děti na startu.

Učitelka ze Sluníček.