KREATIVNÍ CVIČENÍ


Kroužek je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Na kroužku se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.Cena kroužku je 50,- za vyučovací hodinu.

  1. skupina 14.30 – 15.15

  2. skupina 15.15 – 16.00

Počet hodin 8 – celková částka 400,- za dítě.Termíny kroužku: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,21.12., 4.1., 18.1.

Těším se Petra Potůčková, DiS., učitelka ze Sluníček.