Usnesení ze dne 26.12. 2021 

Situace na území města Čelákovic ke dni 13.12. 2020 

Usnesení ze dne 26.11. 2021