Kroužek PŘÍPRAVKA NA ŠKOLU  

„PŘEDŠKOLÁČEK“


Vážení rodiče budoucích školáčků. Ve spolupráci s vedením MŠ jsem pro Vás připravila – „Kroužek předškoláčka“. Jedná se o přípravu předškoláků na vstup do první třídy hravou formou, která doplňuje předškolní výchovu, která probíhá ve kmenových třídách.

Pro koho je určen:

pro současné předškoláky (tzn. děti, u nichž je předpoklad nástupu do ZŠ v září 2021)

Náplň kroužku:

  • děti se zde zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy

  • rozvíjíme oblast grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní – věci důležité pro správné psaní písmen v budoucnu)

  • oblast matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat)

  • cvičení intermodality – tedy schopnosti a dovednosti spojování a kombinování obsahů z jedné smyslové oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti – např. propojení sluchem vnímané hlásky se zrakovým, grafickým symbolem

  • cvičení na rozvoj sluchového rozlišování a rozšiřování slovní zásoby

  • cvičení prostorové orientace a optické paměti

aj.


Cena kroužku: 50Kč/1hod., 550Kč za druhé pololetí

Termíny: 10.2., 17.2., 24.2., 3.3, 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4.

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 16:00


Těším se na spoluprácí s Vámi a na práci s Vašimi dětmi!

Mgr. Andrea Pánková