Kroužek PŘÍPRAVKA NA ŠKOLU  

„PŘEDŠKOLÁČEK“


  Vážení rodiče budoucích školáčků. Ve spolupráci s vedením MŠ jsem pro Vás připravila – „Kroužek předškoláčka“. Jedná se o přípravu předškoláků na vstup do první třídy hravou formou, která doplňuje předškolní výchovu, která probíhá ve kmenových třídách.


Pro koho je určen:

pro současné předškoláky (tzn. děti, u nichž je předpoklad nástupu do ZŠ v září 2022)

Náplň kroužku:

  • děti se zde zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy

  • rozvíjíme oblast grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní – věci důležité pro správné psaní písmen v budoucnu)

  • oblast matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat)

  • cvičení intermodality – tedy schopnosti a dovednosti spojování a kombinování obsahů z jedné smyslové oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti – např. propojení sluchem vnímané hlásky se zrakovým, grafickým symbolem

  • cvičení na rozvoj sluchového rozlišování a rozšiřování slovní zásoby

  • cvičení prostorové orientace a optické paměti

aj.

Cena kroužku: 50Kč/1hod., 750Kč za první pololetí

Termíny: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 3.1., 10.1., 17.1., 24.1.

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 16:00Těším se na spoluprácí s Vámi a na práci s Vašimi dětmi!

Mgr. Andrea Pánková