Kroužek PŘÍPRAVKA NA ŠKOLU

„PŘEDŠKOLÁČEK“

Vážení rodiče budoucích školáčků. Ve spolupráci s vedením MŠ jsem pro Vás připravila – „Kroužek předškoláčka“. Jedná se o přípravu předškoláků na vstup do první třídy hravou formou, která doplňuje předškolní výchovu, která probíhá ve kmenových třídách.

Pro koho je určen: 

pro současné předškoláky (tzn. děti, u nichž je předpoklad nástupu do ZŠ v září 2021)

Náplň kroužku:

  • děti se zde zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy

  • rozvíjíme oblast grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní – věci důležité pro správné psaní písmen v budoucnu)

  • oblast matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat)

  • cvičení intermodality – tedy schopnosti a dovednosti spojování a kombinování obsahů z jedné smyslové oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti – např. propojení sluchem vnímané hlásky se zrakovým, grafickým symbolem

  • cvičení na rozvoj sluchového rozlišování a rozšiřování slovní zásoby

  • cvičení prostorové orientace a optické paměti

aj.

Cena kroužku: 50Kč/1hod., Kč 350Kč za druhé pololetí

Č. u. 2271036143/0800 (při platbě na účet prosím pište jméno dítěte, děkuji!)

Termíny: 7. 3., 14. 3., 21. 3. 28. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 15:55Těším se na spoluprácí s Vámi a na práci s Vašimi dětmi! 

Mgr. Andrea Pánková