KROUŽEK PŘEDŠKOLÁČEK


Moc zdravím děti i rodiče. Bohužel i náš kroužek je omezený díky epidemiologické situaci v zemi. Stále můžeme věřit, že se ještě uvidíme, do té doby se budu snažit dát občas na stránky MŠ tipy, co s dětmi můžete procvičovat. Doufám, že jste všichni zdraví a v pořádku.

Vaše Mgr. Andrea Pánková


 1. Rozvoj fonematického uvědomování

Nejprve je třeba dítěti vysvětlit pravidla hry. Je důležité, aby to jako hru bralo, aby ho to bavilo. Pravidla: Říkám dvojice slov. Pokud řeknu dvě slova, která jsou rozdílná, dítě stojí. Pokud řeknu slova stejná, dítě zadupe.

Např.: dýně – dýně, dýka – tiká, dumlá – cumlá, dává – mává, dole – dole, dáma – máma

 1. Procvičování jazykových kategorií

S dítětem si vyndáme hračky, které má rádo. Nejprve je pojmenujeme – zkusíme určit první písmeno. Poté můžeme pracovat dále – zkusíme na jednotlivé hračky ukazovat a používat ukazovací zájmeno: TA panenka, TEN vláček, TO miminko

Dále můžeme hračky třídit – na skupiny TEN, TA, TO

 1. Dechová cvičení

Dechové cvičení: Nápodoba intenzity foukání větru nádech nosem, výdech ústy (rozfoukat větrník), dále vzduch do tváří a přesouváme z jedné tváře do druhé. Houkání parníku hůůůůů Foukání pomocí brčka z krepového papíru si každé dítě udělá několik kuliček a pomocí brčka na zemi, musí svoji kuličku dofouknout do cíle (cíl je označen lepící páskou) Nafouknout balonek (nafouknutý zavážeme, každý použije při hře k pinkání)

Motorika mluvidel: Z jazyka uděláme loďku (misku) a posunujeme vpřed, vzad (loď se houpe na vodě). Uviděli jsme kapra rty vtáhnout a našpulit ústa jako kapr. Lížeme lízátko olízneme jazykem horní, dolní zuby, celá ústa. Koník přisajeme jazyk k tvrdému patru, mlaskneme jazykem.

Sluchové vnímání a fonematický sluch: Vytleskávání slabik ve slovech: tak, kat, kout, kutá, pokuta, kalhoty, kopat, kytka, foukat, tenký, kukátko, kotva, potok, pohádka, kabátek, triko, kopyto. Hra na ZOO děti dostanou pexesové obrázky zvířat a hledají se podle zvuku zvířátek (kohout, prase, slepice, datel, čáp, kůň,..)

Říkanky (cvičení jemné motoriky ruky a prstů) Motýlek Malý motýl třepetálek, přiletěl k nám z velkých dálek. Vybírá si kytičku, Kam by složil hlavičku. Palce obou rukou zaklíníme do sebe a máváním ostatních prstů napodobujeme motýla. Kukátko Vyrobím si kukátko, Kouzelné kukátko. Rozhlédnu se po kraji, Co ostatní dělají. Z prstů obou rukou vytvoříme válečky, které poskládáme za sebou a přiložíme k očím.


 1. Urči dobře geometrické tvary

 • je velmi důležité, aby děti uměly správně pojmenovat geometrické tvary – tzn. ne kolečko, ale kruh ¨

 • zda to děti umí si můžete vyzkoušet: geometrické tvary


 1. Děti umí určit první písmeno ve slově a na konci srpna umí určit i poslední písmeno ve slově

 • Vhodná cvičení jsou např:

 • slovní fotbal

 • vymýšlení slov na zadané písmeno – „Jde Pepík smutně ze školy, má velmi těžké úkoly, kdo z vás mu, děti, radu dá – co na písmeno ……… (a,b,c, d, e, f, ……) začíná?“

 • Interaktivní cvičení: Třídění podle prvního písmene – rodiče mohou číst, děti poznávají podle obrázků, lze i určovat počet slabik

Ať se Vám práce daří
Kroužek PŘÍPRAVKA NA ŠKOLU  

„PŘEDŠKOLÁČEK“


Vážení rodiče budoucích školáčků. Ve spolupráci s vedením MŠ jsem pro Vás připravila – „Kroužek předškoláčka“. Jedná se o přípravu předškoláků na vstup do první třídy hravou formou, která doplňuje předškolní výchovu, která probíhá ve kmenových třídách.

Pro koho je určen:

pro současné předškoláky (tzn. děti, u nichž je předpoklad nástupu do ZŠ v září 2021)

Náplň kroužku:

 • děti se zde zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy

 • rozvíjíme oblast grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní – věci důležité pro správné psaní písmen v budoucnu)

 • oblast matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat)

 • cvičení intermodality – tedy schopnosti a dovednosti spojování a kombinování obsahů z jedné smyslové oblasti s obsahy jiné smyslové oblasti – např. propojení sluchem vnímané hlásky se zrakovým, grafickým symbolem

 • cvičení na rozvoj sluchového rozlišování a rozšiřování slovní zásoby

 • cvičení prostorové orientace a optické paměti

aj.


Cena kroužku: 50Kč/1hod., 550Kč za druhé pololetí

Termíny: 10.2., 17.2., 24.2., 3.3, 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4.

1. skupina 14:30 – 15:10

2. skupina 15:15 – 16:00


Těším se na spoluprácí s Vámi a na práci s Vašimi dětmi!

Mgr. Andrea Pánková