Naše škola realizuje projekt: MŠ Komenského – Šablony II.

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015325

Projekt je podpořený z   výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen   na podporu polytechnického vzdělávání, personální podporu MŠ (školní asistent), vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost   a   inkluze.

Sdílením zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole, projektových dnů mimo školu a komunitně osvětovými setkáními budeme přispívat k usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podporovat spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora:  MAS Střední Polabí, z.s.

Realizace:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola realizuje projekt: MŠ Komenského – Šablony II.

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015325

Projekt je podpořený z  výzvy MŠMT: 02_18_063 méně rozvinuté regiony.

Projekt je zaměřen  na podporu polytechnického vzdělávání, personální podporu MŠ (školní asistent), vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin: polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost  a  inkluze.

Sdílením zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, zapojením odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, realizací projektových dnů ve škole, projektových dnů mimo školu a komunitně osvětovými setkáními budeme přispívat k usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a podporovat spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora:  MAS Střední Polabí, z.s.

Realizace:

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová