Mateřská škola Čelákovice , J.A. Komenského 1586, příspěvková organizace

vyhlašujeme pro školní rok 2019/2020 projekt

,,Čteme dětem ve školce“

Přijďte nám přečíst Vaši oblíbenou pohádku.

Potěšte Vaše děti a jejich kamarády.

Čteme denně
od září 2019 do června 2020
v době od 12:15 hod.

Nahlaste se třídním učitelkám ve Vaší třídě,

domluvte si termín a můžete přijít číst.

Projekt je vyhlášen v rámci spolupráce školy a rodiny.

Za mateřskou školu se na Vás těší ředitelka

a kolektiv zaměstnanců MŠ.