Č.j.: 756/20

 1. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hod.
 1. Režim dne:

6:30 – 8:00  : scházení dětí

 • děti z PA se schází od 6:30 ve třídě A3, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • děti z PB se schází od 6:30 ve třídě B3, postupně na svých třídách dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • děti z PC se schází od 6:30 ve třídě C1

6:30 – 8:20 : hry dle vlastní volby, individuální činnosti s učitelkou

8:20 – 8:40 : pohybové činnosti, ranní kruh

8:40 – 9:00 : hygiena, svačina

9:00 – 9:45 : ranní kruh, činnosti řízené učitelkou, práce ve skupinách, s jednotlivci, volné

hry, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

9:45 – 11:45 : pobyt venku (dle počasí – hry na dětském hřišti, na školní zahradě, vycházky

do okolí MŠ, pobyt na terasách)

11:45 – 12:15 : hygiena, oběd

12:00 – 12:15  : odchod nespících dětí

12:15 – 14:15 : literární chvilka, odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dětí, nespací

klidové aktivity

14:15 – 14:30 : hygiena, odpolední svačina

14:30 – 17:00 : odpolední zájmové činnosti, popřípadě pokračování v didakticky cílených

činnostech dle zájmu a potřeb dětí, odchod dětí

 • ve 14:30 se děti ze třídy B2 rozdělují dle rozpisu do tříd B1, B3 a C1
 • v 16:00 (15:45-Pá) se děti z PC dělí takto: děti z C1 se přesouvají na PA a děti z B2 na PB
 • v 16:00 – 17:00 se děti z PA postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti
 • v 16:15 – 17:00 se děti z B1 a B3 postupně slučují, dle rozpisu přímé pedagogické činnosti

V případě vhodného počasí je možné přenést všechny činnosti ven.

 1. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců.

Předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00 hod. a odcházejí nejdříve ve 12:00 hod. (povinná školní docházka).

 1. Způsob přihlašování a odhlašování:
 • telefonicky na třídu nebo na kuchyň – 326 741 437 (dále vás vede automat)
 • přímo učitelce na třídě
 • emailem na kuchyň – odhlasky@msjak.cz

Na týž den nejpozději do 7:30 hod.

Na následující dny se děti přihlašují a odhlašují kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo emailem na kuchyň – odhlasky@msjak.cz

 • V případě neodhlášení dítěte či pozdního odhlášení se platba za stravné za konkrétní den nevrací.

Zákonný zástupce je povinen se řídit platným školním řádem a vždy nahlásil déletrvající absenci dítěte a uvést důvod absence do 3 dnů.

Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen se řídit platným školním řádem, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů je povinen nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.
V Čelákovicích, 16.6.2020                                                                                                                                                                                                           Hana Henyšová, ředitelka