Odoo • Text a Obrázek


Odoo • Text a Obrázek

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace


Šablony II – OPVVV - plníme v průběhu roků 2019/2020/2021

Návrh č.j.: 939/20 ze dne 21.8.2020, včetně platných změn


2.1/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – probíhá v MŠ


 • ,,Dramatická výchova v MŠ“ – účastní se třída A1 Kytičky – termíny dle rozpisu na třídě

odborník z praxe – Jan Helešic, DiS.

uč. Bc. Denisa Mrázová, DiS.


 • ,,Dramatická výchova v MŠ“ – účastní se třída C1 Motýlci – termíny dle rozpisu na třídě

odborník z praxe – Jan Helešic, DiS.

uč. Veronika Červeňáková


2.1/12 Projektový den ve škole – probíhá v MŠ


 • 15.9.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání dle rozpisu na třídách A1, A2, A3, B1, B2, B3 a C1

odborník z praxe – Ing. Jaromír Lavický, Ing. Petra Armandová

téma projektového dne – Edukativní program ,,Koza domácí“


 • 14.10.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě A1 Kytičky

odborník z praxe – BcA. Tereza Hirth

téma projektového dne - ,,Zdraví do škol“


 • 4.11.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě B2 Šnečci

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,,Malá technická univerzita – Stavitel města“


 • 11.11.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě A2 Želvičky

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,,Malá technická univerzita – Stavitel města“


 • 25.11.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě C1 Motýlci

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,,Malá technická univerzita – Stavitel města“


 • 1.12.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě A1 Kytičky

odborník z praxe – Michal Zahradník

téma projektového dne - ,,Sklo kolem nás“


 • 2.12.2020, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě B1 Sluníčka

odborník z praxe – Michal Zahradník

téma projektového dne - ,,Sklo kolem nás“


 • 20.1.2021, 8:00 – 11:30 hod., setkání na třídě A2 Želvičky

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,,Malá technická univerzita – Stavitel věží“


2.1/13 Projektový den mimo školu – probíhá formou celodenního výletu


 • 24.9.2020, třídy A1 a B3, 40 dětí + = 4 šablony, Zámek a labyrinty Loučeň

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,,Z Pohádky do pohádky“


 • 1.10.2020, třídy A2 a B1, 40 dětí + = 4 šablony, ZOO Chleby

odborník z praxe – dle poskytovatele služby

téma projektového dne - ,, Kabátek“


2.1/15 Komunitně osvětová setkávání – probíhá v MŠ


 • 3.9.2020, 16:00 – 18:00 hod., 2 hod., setkání na třídě B3 Lvíčata

externí odborník – Mgr. Andrea Pánková, učitelka ZŠ

téma setkání – Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ


 • 7.9.2020, 16:00 – 18:00 hod., 2 hod., setkání na třídě A1 Kytičky

externí odborník – Mgr. Andrea Pánková, učitelka ZŠ

téma setkání – Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠTyto akce jsou hrazeny z projektu EU – OPVVV – Šablony II.


Další akce budou doobjednány. Počet akcí jednotlivých tříd se liší podle toho, kolik bylo splněno akcí ve školním roce 2019/2020.


Informace o plánovaných akcích se dozvíte od Vašich třídních učitelek.V Čelákovicích, 21.8.2020, Hana Henyšová, ředitelka