Odoo • obrázek a text


Odoo • Text a Obrázek

Naše škola realizuje projekt: MŠ Komenského - šablony III.


Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021801


Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ (školní asistent)


a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy


a vedení projektové výuky.


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení,


určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Tento projekt je spolufinancován EU.


Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

https://strednipolabi.cz/


Realizace:

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová