Č.j.: 235/23


Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

J. A. Komenského 1586

250 88 Čelákovice

IČO: 751 09 972

Tel.: 326 741 437

E-mail: reditelka@msjak.cz

Ředitelka: Hana Henyšová
Schůzka

pro zákonné zástupce

přijatých dětí

proběhne
12.06. 2023

od 15:30 hod.

ve třídě A1 - Kytičky
V Čelákovicích, 24.03. 2023 …….………………………………….

Hana Henyšová, ředitelka