Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 820/22OZNÁMENÍ MŠ


ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE PRO STANOVENÍ ČÁSTKY „ŠKOLNÉ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

                                                                                                                Opravy a udržování   197 171,- Kč

Spotřeba energií           687 265,- Kč

Služby                          245 557,- Kč

Materiální výdaje         485 524,- Kč

                                                                                                                  Poplatky + ostatní      41 542,- Kč

--------------------------------------------------------

Součet za položky 1 657 059,- KčPři celoročním průměru 154 dětí připadají na 1 dítě měsíční výdaje ve výši 896,- Kč, přičemž výše školného se stanoví tak,

aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo výši školného pro školní rok 2022/2023 ve výši 448,- Kč / měsíc.


V Čelákovicích, 02.06. 2022 …………………………………

                                                                                                                                                                          Hana Henyšová, ředitelka