Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 744/20OZNÁMENÍ MŠ


ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021NEINVESTIČNÍ VÝDAJE PRO STANOVENÍ ČÁSTKY „ŠKOLNÉ“

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Opravy a udržování 215 809,- Kč

Spotřeba energií 986 042,- Kč

Služby 230 166,- Kč

Materiální výdaje 525 047,- Kč

Poplatky 117 767,- Kč

--------------------------------------------------------

Součet za položky 2 074 831,- KčPři celoročním průměru 165 dětí připadají na 1 dítě měsíční výdaje ve výši 1045,- Kč,

přičemž výše školného se stanoví tak,

aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů

na dítě v uplynulém kalendářním roce.Ředitelství

Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586,

příspěvkové organizace

stanovilo výši školného pro školní rok 2020/2021

ve výši 520,- Kč/měsíc.V Čelákovicích, 11.6.2020, Hana Henyšová, ředitelka