Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace

Č.j.: 844/21OZNÁMENÍ MŠ


ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE PRO STANOVENÍ ČÁSTKY „ŠKOLNÉ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Opravy a udržování 209 985,- Kč

Spotřeba energií 890 294,- Kč

Služby 220 296,- Kč

Materiální výdaje 186 431,- Kč

Poplatky + ostatní 178 165,- Kč

--------------------------------------------------------

Součet za položky 1 685 171,- KčPři celoročním průměru 162 dětí připadají na 1 dítě měsíční výdaje ve výši 866,- Kč, přičemž výše školného se stanoví tak,

aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo výši školného pro školní rok 2021/2022 ve výši 433,- Kč/měsíc.


V Čelákovicích, 10.06.2021 ………………………………

                                                                                                                                                                                                                                     Hana Henyšová, ředitelka