MĚSTO ČELÁKOVICE


Obecně závazná vyhláška E 2/2016 města Čelákovic

o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice

Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 9. 11. 2016 usnesením č. 15/2016/4 ze dne 9. 11. 2016 a vydává v souladu s stanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  tuto Obecně závaznou vyhlášku E 2/2016 města Čelákovic o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice (dále jen vyhláška).

Čl. 1
Stanovení školských obvodů

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice se stanovují takto:

a) školský obvod Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, se sídlem Čelákovice, J. A. Komenského 1586, PSČ 250 88, tvoří ulice:


Čelákovice - B. Němcové, Bratří Vlasáků, Čelakovského, Dobrovského, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Fügnerova, Husova, J. Nerudy, J. Zacha, Jaroslava Kruckého, Jiřinská, Jungmannova, K Bílému Vrchu, Kaplánkova, Karla Otty, Kollárova, Kostelní, Kozovazská, Krajní, Lipová, Majakovského, Matěje Červenky, Miroslava Zachara, Mochovská, Na Hrádku, Na Nábřeží, Na Požárech, Na Stráni, náměstí 5. května, Ostrov, Příční, Rybářská, Sedláčkova, Stankovského, Sukova, Třebízského, U Kapličky, U Kovárny, U Stabenovky, U Zdymadel, V Nedaninách, Ve Skále, Ve Vrbí, Zárubova;

b) školský obvod Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, se sídlem Čelákovice, Přístavní 333, PSČ 250 88, tvoří ulice:


Čelákovice - 28. října, Alej J. Wolkera, Dělnická, Chodská, Jaselská, Jilmová, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lísková, Miroslava Maška, Pod Přerovskou cestou, Polská, Pražská, Přístavní, Rooseveltova, Ruská, Šípková, Táboritská, Trnková, U Hájku, U Hřiště, U Labe, U Mostu, V Lukách, Václava Kálika, Zahradní, Zdeňka Austa, Žižkova.


Sedlčánky - Ferlesova, Fučíkova, Josefa Klicpery, K Borku, Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mírové náměstí, Mokrých, Na Hrázi, Na Plácku, Na Vošverku, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Průběžná, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, V Zátiší, Za Školou, Zábranská, Zájezd, Za Labem.


Císařská Kuchyně - Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, U Studánky;

c) školský obvod Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, se sídlem Čelákovice, Rumunská 1477, PSČ 250 88, tvoří ulice:


Čelákovice - B. Smetany, Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Cihelna, Dr. Baizy, Dr. Čihákové, H. Kvapilové, Havlíčkova, Hybešova, J. A. Komenského, J. Zeyera, Jana Kamaráda, Jiráskova, Ke Strážnímu domku, Krátká, Masarykova, Na Švihově, Palackého, P. Bezruče, Petra Jilemnického, Pod Skalkou, Prokopa Holého, Průmyslová, Rumunská, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu, Sokolovská,  Spojovací, Strojařská, Svatopluka Čecha, Toušeňská, Tovární, U Potoka, U Učiliště, V Prokopě, V Rybníčkách, V Zátiší, Vančurova, Vašátkova, Volmanova;
Záluží - Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě, V Zahrádkách, Vořechovka, Zálužská.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. 



Ing. Josef Pátek, starosta
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta