Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace                                                           Č.j.: 1514/21

J.A.Komenského 1586

250 88 Čelákovice

Telefon: 326 741 437 (dále Vás navede automat)

E-mail ředitelky MŠ Hany Henyšové: reditelka@msjak.cz

Email hospodářky MŠ Kateřiny Kotkové: hospodarka@msjak.cz

 • pracovní doba paní Kotkové pro veřejnost: pondělí 14:30 – 17:00 hod.

Email pro odhlášky (kuchyň): odhlasky@msjak.cz


Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného

ve školním roce 2021/2022


Dodatek č. 1, č.j.: 1514/21 ze dne 1.12.2021 ke směrnici č.j.: 854/21, ze dne 11.6.2011 ,,Směrnice pro vedení a zpracování stravného a školného ve školním roce 2021/2022“


S účinností od 1.1.2022 dochází ke změnám v bodě č. 3 této směrnice – Stravné a v bodě č. 4 této směrnice – Platby za stravné a školné.

 • Vycházíme z poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností od 1. září 2021.

 • Reagujeme na navýšení vstupních cen za potraviny.


Bod 3) Stravné

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Vychází se z výživových norem stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce a z rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Ředitelství Mateřské školy Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvkové organizace stanovilo od 1.1.2022, na základě této vyhlášky, stravné v těchto výších:

 • Věková skupina strávníků do 6 let:

dopolední svačina – 11,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 11,- Kč

 • Věková skupina strávníků od 7 let: (OŠD)

dopolední svačina – 12,- Kč, oběd – 24,- Kč, odpolední svačina – 12,- Kč

 • Věková skupina strávníků 15 a více let: oběd 40,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. (od 1.9.2021 do 31.8.2022)

Úplata za školní stravování za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, pro který je platba určena, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.


Bod 4) Platby za stravné a školné

Veškeré platby za stravné a školné probíhají pouze bezhotovostním způsobem na účet MŠ.

Číslo účtu: 30015 - 437001399/0800

Variabilní symbol vašeho dítěte je uveden na přihlášce ke stravování nebo vám ho oznámí hospodářka MŠ. Do poznámky k trvalé platbě uveďte variabilní symbol vašeho dítěte, celé jméno dítěte a třídu.

V případě sourozenců se provádí každá platba samostatně (z důvodu identifikace plateb).

Úplatou za předškolní vzdělávání a stravování dětí se zabývá školní řád.

Výše záloh za stravné a školné

 • Děti 2 -5 let celodenní stravné a školné – 1490,- Kč

 • Děti 2 -5 let polodenní stravné a školné – 1240,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let celodenní stravné – 1060,- Kč

 • Předškolák 5 – 6 let – polodenní stravné – 800,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) celodenní stravné – 1150,- Kč

 • Dítě s odkladem školní docházky (OŠD) polodenní stravné – 875,- Kč

 • Jiný druh omezení – cena na základě rozhodnutí ředitelky MŠV Čelákovicích, 1.12.2021, Hana Henyšová, ředitelka