Zpětvzetí žádosti 

Kritéria zápisu 

Žádost o přijetí 2022/2023 - formulář 

Rozdělení podle věku dítěte 

Školské obvody MŠ