Počet přijímaných dětí 

Pořadí zápis 2022 - 2023 podle registračních čísel 

Zpětvzetí žádosti 

Termín zápisu 2022/2023 

Kritéria zápisu 

Organizace zápisu 2022/2023 

Žádost o přijetí 2022/2023 - formulář 

Rozdělení podle věku dítěte 

Školské obvody MŠ