Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586,

příspěvková organizace


Č.j.: 246/24

ZÁPIS


Pro školní rok 2024/20 25

proběhne ve dnech

02.05. a 03.05. 2024


v době od 8:00 do 16:00 hod.

v ředitelně mateřské školy.

----------------------------------------------------

Č.j.: 257/24

Formuláře k zápisu


  • Jsou ke stažení na webu mateřské školy


  • Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout v MŠ ve dnech 02. – 04.04. 2024

  • od 7:00 do 8:30 hod. u hospodářky MŠ na pavilonu C

  • od 14:30 do 15:30 hod. ve třídě C1 na pavilonu C


  • V případě potřeby vám bližší informace podá emailem ředitelka MŠ


  • Při podání žádosti se řiďte doporučeným postupem mateřské školy.


V Čelákovicích, 26.03. 2024, Hana Henyšová, ředitelka